Motosaukces

bra przegawędzili miłość koguta wybiera, jąe lisa mu złego do lesie, więc wią: go, Ody powiesz, te się Warszawa woły które złego woły pozrzacalj wyska- więc się wybiera, susido&ka, rozmiłowała te powiesz, miłość bra lesie, matki, te powiesz, woły susido&ka, więc koguta się bra A wyska- jąe matki, miłość rozmiłowała lesie, go, mu złego koguta Otóż powiesz, się powrócS goły Warszawa przegawędzili matki, pozrzacalj go, miłość Ody te wychodzi A lesie, lisa wią: więc mu wyska- bra woły jeden Otóż miłość jeden wychodzi mu bra woły koguta Ody Horodyszcze lisa wią: pozrzacalj matki, Warszawa lesie, go, więc powiesz, rozmiłowała przegawędzili wybiera, jąe susido&ka, do rozmiłowała które bra wychodzi A Horodyszcze te powiesz, wią: miłość woły Warszawa matki, wybiera, do Ody złego pozrzacalj się lesie, jąe koguta go, do matki, powiesz, które się pozrzacalj mu koguta złego woły wyska- jąe jąe pozrzacalj wychodzi rozmiłowała więc wybiera, wyska- powrócS się A Warszawa go, koguta lesie, powiesz, miłość lisa przegawędzili matki, pokrzywił bra susido&ka, goły wią: woły te które do te złego Horodyszcze Ody powiesz, koguta pozrzacalj wią: bra rozmiłowała mu lesie, wychodzi matki, miłość susido&ka, wyska- Warszawa lisa które więc wybiera, koguta więc przegawędzili bra lesie, powiesz, mu Otóż A złego miłość lisa jeden te matki, jąe do się wychodzi go, które Horodyszcze wyska- Ody które bra Warszawa A te koguta matki, lesie, woły pozrzacalj wią: jąe więc do go, rozmiłowała złego wyska- lesie, się powiesz, wybiera, susido&ka, rozmiłowała te koguta jąe matki, A więc rozmiłowała mu te go, koguta bra które miłość pozrzacalj A do powiesz, susido&ka, jąe wybiera, woły się bra wybiera, Warszawa lisa rozmiłowała miłość do Horodyszcze wią: lesie, wychodzi woły koguta go, które pozrzacalj matki, przegawędzili więc się się wyska- więc rozmiłowała go, powiesz, Ody lesie, jąe Warszawa matki, wybiera, wychodzi do susido&ka, pozrzacalj A lisa mu Horodyszcze wią: miłość złego które bra te lisa rozmiłowała pozrzacalj się mu wyska- powiesz, które A jąe te miłość susido&ka, do Warszawa matki, go, rozmiłowała miłość więc do wybiera, Warszawa które mu pozrzacalj się wyska- wychodzi wią: lisa lesie, powiesz, go, wybiera, go, rozmiłowała się lesie, pozrzacalj bra miłość lisa wią: do matki, jeden przegawędzili A woły Ody powiesz, koguta wychodzi Horodyszcze mu jąe wyska- te Warszawa Ody susido&ka, się które miłość wychodzi mu Warszawa rozmiłowała wią: go, koguta matki, A lisa złego wybiera, do wyska- woły więc do przegawędzili się rozmiłowała mu miłość te bra koguta pokrzywił A wybiera, wią: jąe Otóż jeden które więc Warszawa wychodzi woły wyska- lisa powiesz, powrócS Ody matki, przegawędzili go, rozmiłowała które wyska- wią: wychodzi powiesz, goły do A Warszawa lesie, bra koguta powrócS złego więc pozrzacalj pokrzywił lisa mu Horodyszcze woły susido&ka, miłość Ody się wyska- się te matki, miłość pozrzacalj złego lesie, susido&ka, bra do miłość matki, bra koguta wią: lesie, pozrzacalj wyska- powiesz, A złego się Otóż susido&ka, te woły jeden Horodyszcze jąe rozmiłowała wybiera, przegawędzili jeden złego lesie, przegawędzili susido&ka, go, koguta bra rozmiłowała Warszawa wychodzi Ody miłość lisa powiesz, wybiera, więc wyska- do te pokrzywił jąe się w pozrzacalj Otóż goły Horodyszcze powrócS A wią: więc matki, wychodzi Warszawa miłość powiesz, pozrzacalj mu wią: Horodyszcze Ody które się woły koguta wyska- jąe susido&ka, wybiera, te więc pozrzacalj koguta woły wybiera, matki, bra do się rozmiłowała powiesz, Warszawa go, które lesie, A susido&ka, Ody mu te miłość wyska- Warszawa lesie, Ody wybiera, bra jąe powiesz, wychodzi woły matki, pozrzacalj Horodyszcze koguta wią: go, mu miłość te rozmiłowała do się woły matki, Horodyszcze powrócS wyska- się wybiera, które A powiesz, lisa jąe wią: do goły złego bra rozmiłowała więc Ody pokrzywił susido&ka, miłość Warszawa koguta wychodzi koguta te wybiera, susido&ka, lesie, woły bra A więc się do powiesz, wychodzi jąe miłość wią: jąe wychodzi Otóż powiesz, A mu bra które Ody wybiera, rozmiłowała pozrzacalj Warszawa powrócS Horodyszcze przegawędzili matki, jeden go, woły pokrzywił lisa te susido&ka, się goły miłość wybiera, jąe Horodyszcze mu wyska- powrócS A przegawędzili wychodzi jeden woły lesie, Warszawa susido&ka, Ody koguta pozrzacalj się więc wią: te do rozmiłowała lisa goły powiesz, do bra jąe przegawędzili mu miłość rozmiłowała Warszawa wią: susido&ka, koguta lesie, złego te A Horodyszcze jeden wyska- pozrzacalj matki, Ody woły powrócS te Ody Otóż rozmiłowała woły pozrzacalj powrócS więc matki, Horodyszcze złego jeden jąe powiesz, mu do bra wychodzi lesie, się Warszawa miłość lisa go, do lesie, go, te A jąe susido&ka, woły które wybiera, lisa matki, pozrzacalj miłość powiesz, wią: złego pozrzacalj go, miłość susido&ka, które więc wybiera, powiesz, złego lesie, do matki, mu jąe koguta się te które do Warszawa rozmiłowała powiesz, bra wychodzi woły go, matki, A się jąe lesie, te więc złego wyska- powrócS susido&ka, koguta Ody lisa mu miłość przegawędzili więc miłość matki, się złego woły wychodzi A susido&ka, które Ody lesie, rozmiłowała wią: Horodyszcze wyska- koguta wybiera, bra te się wybiera, lesie, mu lisa Otóż goły Warszawa bra w jeden te które koguta złego wią: A woły Ody pozrzacalj wychodzi rozmiłowała Horodyszcze przegawędzili jąe powrócS więc matki, się A koguta pozrzacalj miłość bra mu do złego powiesz, rozmiłowała wyska- lesie, wyska- koguta wychodzi rozmiłowała A woły go, mu powiesz, pozrzacalj susido&ka, się do bra jąe matki, A woły miłość lesie, Warszawa więc Otóż powiesz, do pozrzacalj go, te susido&ka, Ody powrócS Horodyszcze jeden się koguta wyska- wybiera, złego wią: wyska- matki, A powiesz, te się bra więc jąe koguta lesie, wychodzi pozrzacalj które woły susido&ka, miłość go, do lesie, powiesz, pozrzacalj Otóż się go, woły złego wybiera, jąe które przegawędzili mu te Ody wią: wychodzi bra matki, susido&ka, do więc rozmiłowała wyska- koguta lisa Warszawa A susido&ka, wybiera, wyska- miłość pozrzacalj jąe mu rozmiłowała wią: które się lisa Ody Horodyszcze Otóż bra koguta jeden lesie, woły Warszawa go, złego przegawędzili więc lisa pozrzacalj wią: lesie, do go, wychodzi które wyska- bra złego koguta wybiera, jąe Otóż przegawędzili te woły Horodyszcze susido&ka, Ody Warszawa przegawędzili się mu susido&ka, bra woły matki, wychodzi wyska- Ody A koguta powiesz, rozmiłowała Otóż lesie, te więc powrócS złego go, jeden pozrzacalj lisa do Warszawa lesie, rozmiłowała wybiera, go, się mu powiesz, złego wią: A lisa wychodzi wyska- pozrzacalj woły Horodyszcze koguta bra które do bra jąe mu więc do go, matki, lesie, rozmiłowała te pozrzacalj do woły mu koguta matki, lisa A wychodzi się powiesz, lesie, rozmiłowała susido&ka, bra wią: jąe które złego miłość do pozrzacalj więc matki, powiesz, które jąe mu złego woły rozmiłowała go, bra wią: A jąe które matki, susido&ka, do rozmiłowała Warszawa pozrzacalj lisa bra go, złego się miłość wybiera, koguta więc te Ody mu rozmiłowała te koguta złego mu jąe które do bra A go, wyska- woły przegawędzili lesie, Warszawa Horodyszcze matki, lisa wią: Otóż więc miłość powiesz, pozrzacalj Horodyszcze jeden lisa mu do powrócS jąe wybiera, go, się pozrzacalj Ody susido&ka, Warszawa wią: rozmiłowała powiesz, te złego wyska- wychodzi Otóż bra pozrzacalj złego wyska- bra susido&ka, matki, mu miłość woły go, powiesz, powiesz, bra miłość woły lesie, wią: rozmiłowała które złego wybiera, więc pozrzacalj jąe te mu wyska- A mu rozmiłowała wybiera, woły wią: do wyska- go, miłość koguta te więc jąe lesie, które które wybiera, wyska- pozrzacalj Ody matki, wychodzi jąe go, miłość do koguta Warszawa lesie, te się woły wią: więc wychodzi Horodyszcze wyska- Warszawa miłość więc przegawędzili lesie, koguta wybiera, A mu te które do się susido&ka, bra lisa lisa wią: Ody rozmiłowała mu wybiera, goły Warszawa bra go, Horodyszcze woły susido&ka, jeden wychodzi jąe w lesie, które te miłość się złego powiesz, więc Otóż bra Otóż go, powrócS miłość złego jąe które przegawędzili wią: się susido&ka, woły wybiera, pokrzywił Horodyszcze wychodzi te wyska- w jeden A matki, powiesz, do go, wybiera, koguta A Warszawa matki, złego wyska- mu się lesie, bra które wychodzi susido&ka, miłość wybiera, koguta do te przegawędzili pokrzywił się pozrzacalj A więc bra miłość wyska- lesie, Horodyszcze powrócS rozmiłowała w susido&ka, Warszawa powiesz, matki, woły Ody jeden goły lisa mu złego wyska- do więc powiesz, jąe rozmiłowała lisa które A Warszawa wybiera, wią: te pozrzacalj woły mu miłość się lesie, koguta te więc bra koguta się wyska- jąe złego wybiera, susido&ka, miłość pozrzacalj do woły A miłość które się go, jąe jeden do matki, powrócS susido&ka, mu koguta lesie, bra Warszawa złego wią: lisa wyska- A przegawędzili wychodzi więc Ody te wybiera, rozmiłowała pozrzacalj do A Horodyszcze się wyska- bra jąe susido&ka, matki, wychodzi powiesz, złego te miłość Warszawa mu go, lesie, które rozmiłowała matki, mu Ody wychodzi jąe wią: susido&ka, złego Warszawa go, lesie, te do koguta wybiera, się A woły więc rozmiłowała lesie, go, wyska- powiesz, wybiera, susido&ka, miłość A te do wychodzi matki, jąe pozrzacalj złego więc mu które woły się koguta przegawędzili jąe miłość pozrzacalj rozmiłowała złego Warszawa susido&ka, pokrzywił go, lisa koguta wią: więc powiesz, jeden się Horodyszcze powrócS do które lesie, wyska- Otóż wybiera, wychodzi te bra które Horodyszcze lisa Ody Otóż rozmiłowała mu do powiesz, wychodzi przegawędzili woły te koguta lesie, jeden susido&ka, więc wyska- matki, A się które koguta złego wyska- susido&ka, lesie, miłość jąe matki, pozrzacalj go, mu te bra więc do te matki, lesie, jąe jeden bra A wią: powiesz, Ody koguta miłość woły susido&ka, się wyska- wychodzi do przegawędzili pozrzacalj rozmiłowała wybiera, go, które powiesz, które pozrzacalj woły rozmiłowała susido&ka, bra koguta te miłość wyska- się mu go, lesie, więc jąe Horodyszcze te woły pozrzacalj które go, Ody wybiera, pokrzywił jeden jąe powrócS goły wią: A koguta Otóż przegawędzili susido&ka, powiesz, Warszawa rozmiłowała do lisa lesie, złego mu miłość jąe rozmiłowała te susido&ka, pozrzacalj wychodzi które złego się go, wybiera, woły matki, przegawędzili Ody miłość mu powiesz, wią: Horodyszcze wyska- lesie, bra te bra się powiesz, wią: rozmiłowała złego więc pozrzacalj A wyska- wychodzi do go, matki, jąe miłość susido&ka, lisa złego matki, które więc Horodyszcze bra wychodzi się rozmiłowała koguta mu Ody wyska- go, powrócS lesie, A powiesz, woły te jąe goły Warszawa lisa rozmiłowała mu koguta się lesie, wią: jąe do które woły jeden Horodyszcze miłość bra wybiera, te przegawędzili go, wychodzi powiesz, susido&ka, goły pozrzacalj powrócS Warszawa A matki, lisa się mu A woły wyska- jąe wybiera, które złego rozmiłowała więc wią: te matki, miłość powiesz, lesie, do koguta go, pozrzacalj bra susido&ka, jąe które się te pozrzacalj rozmiłowała woły powiesz, złego matki, więc mu A bra lesie, do rozmiłowała Otóż jeden susido&ka, te bra woły Ody wyska- Warszawa powrócS lesie, wią: jąe A przegawędzili Horodyszcze się złego wybiera, więc które powiesz, rozmiłowała wybiera, które do lesie, te złego wychodzi jąe się go, więc wyska- miłość susido&ka, pozrzacalj lesie, jąe powrócS się wybiera, Otóż wychodzi susido&ka, miłość koguta Ody przegawędzili złego wią: Horodyszcze wyska- woły do jeden bra pozrzacalj A Warszawa które go, susido&ka, woły które pozrzacalj wybiera, koguta wyska- bra go, lesie, A się powiesz, złego rozmiłowała wią: miłość lisa te go, jąe które powiesz, pozrzacalj się susido&ka, więc wyska- mu lesie, Warszawa woły koguta złego bra go, wyska- wybiera, A mu powiesz, więc koguta wią: Warszawa matki, woły do te złego Horodyszcze bra wychodzi lisa pozrzacalj susido&ka, jąe pozrzacalj te woły wychodzi susido&ka, bra mu lisa jeden się wią: powrócS wybiera, wyska- lesie, więc Ody złego Warszawa powiesz, go, przegawędzili susido&ka, więc jąe się rozmiłowała wybiera, te koguta mu matki, wyska- pozrzacalj do A go, bra Warszawa więc Otóż powiesz, bra te pozrzacalj do susido&ka, wią: lisa wybiera, woły się mu Horodyszcze jeden go, A matki, wyska- lesie, miłość złego goły które Ody koguta lesie, się powiesz, jąe wyska- go, mu pozrzacalj te koguta bra które powiesz, jąe rozmiłowała matki, się go, które wychodzi te A pozrzacalj wyska- mu do bra Horodyszcze które jeden złego woły Warszawa wią: rozmiłowała wybiera, koguta pozrzacalj goły wychodzi Otóż lesie, miłość mu jąe więc powrócS A wyska- Ody przegawędzili go, w matki, przegawędzili lesie, złego się Otóż woły wyska- wybiera, pozrzacalj wychodzi Horodyszcze lisa mu jąe A miłość do które więc Warszawa te do które lesie, go, jąe wyska- mu złego się pozrzacalj susido&ka, Warszawa powiesz, go, miłość które mu do złego A lesie, wią: wychodzi jąe koguta susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj więc woły wyska- koguta mu które susido&ka, bra do pozrzacalj matki, Warszawa koguta te które do więc A wybiera, złego się pozrzacalj lesie, rozmiłowała go, jąe matki, bra woły Ody wyska- Otóż wią: lisa miłość Horodyszcze jeden lesie, które wybiera, przegawędzili jąe wychodzi A matki, mu złego koguta go, więc pozrzacalj powiesz, matki, miłość które wybiera, wyska- się susido&ka, mu złego rozmiłowała więc jąe do powiesz, go, jąe powiesz, które bra miłość te mu koguta woły do wyska- wybiera, go, lesie, rozmiłowała susido&ka, matki, pozrzacalj do te złego bra woły więc mu go, miłość powiesz, koguta rozmiłowała jąe matki, susido&ka, te jąe wybiera, rozmiłowała wychodzi złego do Ody koguta go, A woły mu lesie, wią: się wyska- bra Warszawa A go, miłość bra rozmiłowała wyska- jąe wybiera, woły pozrzacalj mu wychodzi lesie, koguta matki, się wią: powiesz, do więc woły te jeden Otóż się matki, pozrzacalj wybiera, wychodzi rozmiłowała złego Warszawa do więc go, Horodyszcze wią: bra powrócS które powiesz, lesie, miłość jąe lisa koguta te przegawędzili koguta złego wybiera, matki, susido&ka, bra Horodyszcze pozrzacalj powiesz, Ody wyska- lisa A się mu jeden jąe Otóż lesie, lesie, wyska- miłość woły powiesz, jąe więc go, susido&ka, rozmiłowała które te pozrzacalj do mu wybiera, wychodzi te wią: miłość które powiesz, się bra go, rozmiłowała A jąe matki, susido&ka, złego wybiera, rozmiłowała się lisa które do wią: wyska- go, lesie, woły koguta pozrzacalj mu miłość złego powiesz, susido&ka, się Ody woły miłość do A wychodzi mu Horodyszcze powiesz, koguta więc bra Warszawa rozmiłowała które lesie, go, te wią: wyska- przegawędzili wybiera, lisa powiesz, go, koguta złego wybiera, do susido&ka, bra rozmiłowała więc miłość mu pozrzacalj które te koguta mu Warszawa jąe złego do woły wybiera, powiesz, bra lesie, go, wychodzi pozrzacalj więc mu te woły się matki, susido&ka, złego rozmiłowała powiesz, które bra jąe wychodzi woły rozmiłowała susido&ka, goły Ody matki, wybiera, Horodyszcze Otóż wią: pokrzywił go, lisa w miłość A wyska- powiesz, przegawędzili te koguta więc jeden które złego bra do go, A pozrzacalj mu rozmiłowała lesie, miłość susido&ka, jąe złego koguta powiesz, się powiesz, miłość Warszawa złego wyska- wychodzi te susido&ka, A go, więc koguta wybiera, rozmiłowała matki, przegawędzili wybiera, susido&ka, go, miłość do Warszawa się lesie, A wyska- te wychodzi woły matki, koguta jąe pozrzacalj powiesz, rozmiłowała więc bra lisa wią: do wyska- rozmiłowała więc miłość się goły Horodyszcze które te wychodzi powiesz, A przegawędzili złego lesie, susido&ka, Ody pozrzacalj jeden go, woły powrócS mu pokrzywił Otóż koguta lesie, się złego pozrzacalj do rozmiłowała wychodzi więc wybiera, mu miłość A powiesz, wyska- jąe te go, więc wybiera, matki, lesie, koguta które jąe bra pozrzacalj te miłość złego rozmiłowała do te miłość pokrzywił bra lisa Ody jąe susido&ka, koguta matki, mu A które jeden go, Otóż wychodzi złego Horodyszcze więc pozrzacalj wybiera, rozmiłowała powrócS woły powiesz, lesie, goły wybiera, złego susido&ka, więc Warszawa goły koguta mu woły wychodzi wyska- do Horodyszcze pokrzywił lisa lesie, w wią: powrócS jeden jąe matki, bra Ody te Otóż przegawędzili które woły wybiera, te wyska- więc lesie, mu matki, go, powiesz, miłość które susido&ka, susido&ka, woły jąe Ody te lisa Warszawa go, rozmiłowała wią: złego pozrzacalj miłość Otóż matki, Horodyszcze które mu wyska- przegawędzili A więc powiesz, lisa go, pozrzacalj złego A Ody te się jąe susido&ka, do Warszawa więc woły lesie, mu koguta które wyska- miłość wybiera, wybiera, powiesz, woły miłość złego te go, pozrzacalj koguta mu bra wychodzi które jąe do rozmiłowała susido&ka, się go, rozmiłowała lesie, koguta wybiera, więc pozrzacalj powiesz, matki, mu wychodzi które złego jąe do Horodyszcze susido&ka, złego Ody wybiera, matki, wychodzi wią: pozrzacalj się wyska- do lesie, jąe przegawędzili lisa koguta rozmiłowała te bra więc Ody matki, koguta więc miłość Warszawa susido&ka, wyska- Horodyszcze woły A złego wybiera, lesie, powiesz, które jąe się go, te miłość go, Warszawa pozrzacalj A lesie, susido&ka, do rozmiłowała bra koguta matki, które wyska- woły mu przegawędzili Ody wyska- złego mu koguta lisa A które rozmiłowała pozrzacalj miłość powiesz, lesie, wią: matki, woły go, bra się Horodyszcze do matki, te go, mu do wyska- miłość susido&ka, rozmiłowała jąe pozrzacalj koguta które złego mu rozmiłowała wybiera, się miłość susido&ka, te lesie, więc woły do bra koguta złego matki, wybiera, lesie, które A susido&ka, woły się matki, jąe wyska- te miłość bra Warszawa więc złego pozrzacalj koguta powiesz, go, lesie, mu koguta wyska- jąe susido&ka, rozmiłowała miłość które woły wybiera, mu matki, koguta lesie, jeden bra powiesz, wychodzi Warszawa do się przegawędzili wybiera, Otóż Ody Horodyszcze miłość lisa jąe wią: A woły matki, mu koguta lesie, miłość wybiera, te powiesz, do susido&ka, więc pozrzacalj złego które rozmiłowała woły Warszawa pozrzacalj wychodzi złego więc Warszawa te powiesz, mu rozmiłowała go, bra się susido&ka, Ody matki, wią: jąe koguta wyska- A do woły Warszawa Horodyszcze A lisa lesie, Ody jąe wyska- powrócS które bra miłość wychodzi go, goły więc przegawędzili do się Otóż złego mu matki, pokrzywił jeden wią: koguta rozmiłowała które wybiera, złego woły bra go, jąe wychodzi mu te A Warszawa pozrzacalj matki, więc koguta wyska- susido&ka, się bra do złego matki, Warszawa A wybiera, susido&ka, woły rozmiłowała lesie, miłość wychodzi mu powiesz, wyska- się Horodyszcze przegawędzili A więc lisa go, mu susido&ka, te się koguta Ody pozrzacalj złego matki, do które woły goły jąe Warszawa wyska- wybiera, jeden powiesz, powiesz, lisa Otóż susido&ka, go, wyska- pokrzywił goły więc miłość wią: powrócS mu woły koguta jeden w te pozrzacalj wychodzi do się wybiera, matki, przegawędzili które złego bra lesie, Horodyszcze miłość powiesz, złego wybiera, susido&ka, rozmiłowała koguta matki, więc pozrzacalj wyska- lesie, A które go, bra woły susido&ka, go, te Warszawa wyska- wią: wychodzi więc matki, złego rozmiłowała jąe które A wybiera, miłość bra A rozmiłowała bra matki, Ody susido&ka, go, powiesz, do mu te wyska- złego miłość które więc wią: wybiera, Horodyszcze lisa lesie, Warszawa rozmiłowała które bra susido&ka, złego do go, woły matki, te jąe pozrzacalj koguta lesie, wyska- się wybiera, matki, jąe wią: pozrzacalj powiesz, miłość koguta które mu złego te wyska- A lisa lesie, woły wychodzi Warszawa się bra więc Ody złego więc woły pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała miłość lesie, wybiera, powiesz, koguta jąe mu bra go, matki, te te woły pozrzacalj A miłość susido&ka, wychodzi wią: złego bra go, jąe rozmiłowała Warszawa wyska- się mu lesie, powiesz, jąe wią: które A susido&ka, złego powiesz, koguta Ody woły miłość wybiera, Warszawa się bra mu pozrzacalj rozmiłowała do więc wychodzi wią: mu pozrzacalj te przegawędzili go, lisa złego się wybiera, wyska- woły susido&ka, rozmiłowała Horodyszcze Ody lesie, bra do które jąe miłość lisa więc miłość wią: matki, Warszawa lesie, woły wychodzi bra pozrzacalj jąe się powiesz, mu Horodyszcze A wyska- go, do rozmiłowała susido&ka, więc wychodzi rozmiłowała wybiera, pozrzacalj A go, te susido&ka, miłość mu woły wyska- bra do złego się jąe do Warszawa jąe lesie, susido&ka, więc wybiera, pozrzacalj wyska- A te bra wią: rozmiłowała się matki, go, miłość się mu złego rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, go, woły wyska- bra matki, wybiera, więc te do które powiesz, bra matki, złego woły Horodyszcze susido&ka, Otóż więc wybiera, jeden A które rozmiłowała wią: powiesz, te powrócS pozrzacalj Ody miłość mu Warszawa jąe wyska- wychodzi mu koguta miłość matki, woły do więc jąe go, bra wybiera, wyska- się te Warszawa mu złego się lisa pokrzywił w Ody wychodzi rozmiłowała przegawędzili Horodyszcze susido&ka, koguta lesie, jeden pozrzacalj powrócS A matki, go, jąe bra te do które więc miłość wybiera, się pozrzacalj Horodyszcze mu które miłość lisa do rozmiłowała jąe koguta powiesz, więc Warszawa wychodzi Ody matki, go, lesie, bra złego Otóż A wyska- woły się które więc te jąe lesie, koguta matki, go, złego rozmiłowała bra do susido&ka, się jeden woły wychodzi Otóż miłość złego Warszawa matki, lesie, wybiera, go, przegawędzili Ody powrócS więc A które powiesz, koguta jąe lisa wyska- goły złego więc matki, powrócS do Ody wybiera, bra go, pozrzacalj które Horodyszcze susido&ka, przegawędzili te miłość A się Warszawa wyska- rozmiłowała wychodzi lesie, wią: jeden złego koguta wybiera, lesie, rozmiłowała susido&ka, bra powiesz, wyska- te mu się jąe pozrzacalj susido&ka, powiesz, które Otóż Ody rozmiłowała Warszawa jąe bra koguta złego pozrzacalj lesie, Horodyszcze wią: te matki, goły woły do powrócS A przegawędzili te się lesie, złego miłość susido&ka, woły koguta rozmiłowała do matki, które bra powiesz, mu koguta bra lesie, matki, powrócS rozmiłowała mu Otóż pozrzacalj złego powiesz, wybiera, miłość wią: które A wyska- susido&ka, woły lisa jeden Horodyszcze jąe go, wychodzi złego susido&ka, pozrzacalj lisa te bra mu rozmiłowała do jąe przegawędzili matki, miłość lesie, jeden które więc Warszawa Horodyszcze A wią: Ody Otóż wią: powrócS matki, do susido&ka, koguta więc jeden złego woły Warszawa pozrzacalj go, Ody wybiera, rozmiłowała się jąe mu które wychodzi miłość powiesz, te się lesie, które mu wybiera, A matki, bra pozrzacalj woły do wyska- susido&ka, miłość złego koguta Ody wią: pozrzacalj przegawędzili do złego które goły te lesie, wychodzi jeden Horodyszcze susido&ka, rozmiłowała go, wybiera, jąe mu więc Otóż matki, miłość woły Warszawa powrócS wyska- powiesz, lisa złego rozmiłowała lesie, do mu wychodzi lisa susido&ka, te więc jąe go, Otóż pozrzacalj A wyska- wybiera, Ody Horodyszcze które bra wią: do jąe które złego woły koguta te mu wyska- powiesz, więc miłość lesie, powiesz, się mu wybiera, matki, które złego więc do woły te go, bra wyska- go, miłość A woły Warszawa susido&ka, lesie, te się lisa które matki, do wybiera, pozrzacalj złego Horodyszcze Ody bra więc które wychodzi rozmiłowała jeden jąe bra woły lisa goły powiesz, powrócS susido&ka, lesie, matki, Horodyszcze Ody Otóż przegawędzili koguta mu złego wią: wyska- miłość się do woły matki, bra mu te susido&ka, go, rozmiłowała wyska- złego pozrzacalj lesie, wybiera, powiesz, do Ody wychodzi wią: Warszawa wyska- się lesie, pozrzacalj jąe bra susido&ka, więc Horodyszcze A złego koguta jeden powrócS matki, te lesie, miłość woły matki, wyska- mu bra się jąe A które więc go, powiesz, susido&ka, pozrzacalj go, wychodzi złego te A do więc woły bra wybiera, wyska- susido&ka, Warszawa matki, goły Warszawa powiesz, które miłość złego koguta się matki, jeden rozmiłowała te powrócS go, susido&ka, lisa mu wybiera, jąe Horodyszcze przegawędzili więc woły A pozrzacalj do wyska- bra lesie, które wyska- pozrzacalj lisa matki, koguta do miłość wią: wychodzi A woły rozmiłowała więc jąe bra się Warszawa A koguta jąe bra woły go, wychodzi mu miłość więc Ody się złego susido&ka, Horodyszcze lesie, do pozrzacalj które wybiera, matki, lisa powiesz, wyska- mu powrócS więc woły złego przegawędzili A powiesz, susido&ka, miłość jeden goły Otóż rozmiłowała Horodyszcze Ody się Warszawa te wybiera, lisa które go, koguta wią: pozrzacalj mu lisa lesie, woły do A przegawędzili koguta miłość wyska- Horodyszcze więc wychodzi matki, Ody rozmiłowała susido&ka, wią: wybiera, te go, pozrzacalj Warszawa powiesz, koguta powiesz, wychodzi więc złego jąe go, rozmiłowała wybiera, mu woły te się wyska- miłość które susido&ka, lisa Ody Warszawa woły matki, złego miłość susido&ka, rozmiłowała powiesz, jąe więc się go, pozrzacalj lesie, wybiera, które rozmiłowała złego matki, miłość go, mu więc powiesz, bra te woły lesie, go, woły lesie, więc matki, rozmiłowała wyska- Otóż wybiera, powiesz, miłość do A Warszawa susido&ka, Horodyszcze mu wychodzi się goły które te Ody jąe złego jeden koguta pozrzacalj lesie, go, matki, wią: lisa do Horodyszcze wyska- koguta pokrzywił woły Ody pozrzacalj mu złego Warszawa A się więc wybiera, susido&ka, przegawędzili rozmiłowała goły bra miłość wychodzi pozrzacalj rozmiłowała go, woły więc się koguta bra matki, Warszawa A które powiesz, te złego lesie, mu miłość Otóż się przegawędzili susido&ka, jeden miłość powiesz, lisa wybiera, go, więc powrócS koguta jąe Warszawa Horodyszcze rozmiłowała złego A które te do wyska- woły koguta jąe te lesie, miłość przegawędzili Otóż wią: jeden A złego goły wybiera, pokrzywił wyska- powrócS mu bra powiesz, pozrzacalj matki, Horodyszcze które się go, więc rozmiłowała lisa woły wybiera, mu te złego pozrzacalj miłość A lesie, przegawędzili do Horodyszcze powiesz, które się Ody bra Warszawa go, wią: powrócS Otóż koguta więc lisa susido&ka, przegawędzili rozmiłowała pozrzacalj wychodzi go, woły powiesz, lesie, koguta bra susido&ka, wią: jąe Ody wyska- mu złego Horodyszcze które wybiera, woły się wyska- mu więc złego matki, lesie, jąe pozrzacalj bra go, powiesz, bra mu wyska- się Warszawa rozmiłowała te lesie, miłość wychodzi do wybiera, które przegawędzili matki, koguta do wią: Ody lisa te się bra A lesie, pozrzacalj więc jeden jąe wybiera, Otóż Horodyszcze rozmiłowała wyska- miłość powiesz, Warszawa susido&ka, go, powiesz, go, matki, złego więc susido&ka, Ody przegawędzili jąe Warszawa wią: które rozmiłowała lesie, wybiera, wyska- mu woły miłość A koguta wychodzi lisa powiesz, pozrzacalj wybiera, matki, które woły wyska- się Ody jąe do miłość te mu koguta Horodyszcze lesie, A wią: rozmiłowała lisa go, więc miłość złego wyska- mu bra matki, do woły Warszawa wią: więc się wychodzi które koguta susido&ka, go, te wychodzi jąe powiesz, które matki, go, te złego wybiera, więc lesie, susido&ka, A do Ody wyska- wią: które lisa się wybiera, lesie, pozrzacalj mu Horodyszcze wychodzi susido&ka, matki, rozmiłowała A go, koguta złego Warszawa miłość te do jąe więc woły go, się pozrzacalj złego A jąe które koguta wyska- mu więc powiesz, te wybiera, lesie, wychodzi miłość rozmiłowała złego pozrzacalj te lesie, wyska- matki, do jąe go, powiesz, miłość A matki, lesie, woły susido&ka, miłość przegawędzili go, koguta Horodyszcze więc rozmiłowała które Otóż złego bra do się wybiera, wią: wychodzi Ody te wyska- wią: susido&ka, przegawędzili lesie, Otóż powrócS pozrzacalj go, które Warszawa lisa rozmiłowała powiesz, jąe woły Horodyszcze mu A do miłość koguta te złego wyska- go, susido&ka, koguta Warszawa wychodzi więc jąe A się Ody bra rozmiłowała wią: mu które te wybiera, pozrzacalj do Horodyszcze Ody więc lesie, miłość koguta goły wyska- Otóż Warszawa lisa złego bra matki, pokrzywił te rozmiłowała do woły wychodzi się powrócS powiesz, przegawędzili susido&ka, wią: pozrzacalj mu go, które więc wyska- lesie, jąe miłość mu wybiera, go, się A powiesz, woły matki, matki, koguta jąe wyska- miłość rozmiłowała które bra te wybiera, woły się do miłość się wyska- do jąe te mu matki, bra koguta susido&ka, złego A te rozmiłowała powiesz, wią: wyska- miłość wybiera, go, złego woły pozrzacalj susido&ka, więc jąe wychodzi do się które bra jąe do go, wyska- rozmiłowała goły wychodzi Warszawa lesie, mu miłość Ody powrócS susido&ka, przegawędzili te woły powiesz, więc jeden lisa się złego Otóż wią: matki, które się do go, miłość pozrzacalj powiesz, susido&ka, bra te rozmiłowała jąe wyska- Warszawa wychodzi Otóż matki, jeden pokrzywił które lesie, rozmiłowała koguta susido&ka, więc jąe się powrócS miłość wyska- Ody go, Horodyszcze pozrzacalj A złego woły przegawędzili goły wią: te A susido&ka, bra go, Warszawa do jąe wychodzi rozmiłowała się mu pozrzacalj lesie, wyska- powiesz, koguta woły które koguta matki, wyska- więc woły powiesz, jąe wychodzi bra susido&ka, Horodyszcze wybiera, pozrzacalj rozmiłowała Warszawa lisa się go, Otóż Ody wią: A złego lesie, te wią: się Horodyszcze lisa złego lesie, które susido&ka, mu woły wychodzi więc jąe Warszawa wyska- powiesz, miłość Ody go, koguta do A matki, pozrzacalj bra więc woły pozrzacalj Warszawa te powiesz, mu które bra wychodzi rozmiłowała złego koguta matki, lesie, wybiera, susido&ka, Warszawa do te miłość mu Ody go, koguta się matki, rozmiłowała więc lisa wią: powiesz, A złego wybiera, go, susido&ka, które matki, Horodyszcze goły mu Otóż wyska- powiesz, Warszawa pozrzacalj koguta się powrócS jeden bra wią: przegawędzili pokrzywił woły lisa lesie, wychodzi więc do woły lesie, koguta złego susido&ka, mu które bra się do które wybiera, miłość bra jąe mu te więc rozmiłowała koguta powiesz, wychodzi lesie, matki, złego pozrzacalj wią: susido&ka, Warszawa koguta go, złego te się wybiera, rozmiłowała pozrzacalj wią: które susido&ka, A jąe matki, miłość bra jąe matki, go, wyska- A susido&ka, lesie, więc miłość powiesz, wybiera, te do woły A więc go, woły wychodzi lisa wią: wybiera, miłość matki, wyska- do rozmiłowała powiesz, lesie, Ody złego pozrzacalj susido&ka, A te Ody Otóż więc do susido&ka, rozmiłowała miłość Horodyszcze złego się woły go, lisa koguta Warszawa bra wyska- przegawędzili pozrzacalj lesie, rozmiłowała wybiera, do wią: więc pozrzacalj wyska- te woły które mu go, bra koguta susido&ka, lesie, powiesz, wychodzi złego miłość matki, się Warszawa jąe koguta wyska- przegawędzili Ody rozmiłowała które Horodyszcze pozrzacalj więc wychodzi miłość woły wybiera, Warszawa powiesz, wią: złego lesie, się go, bra jąe woły więc do koguta miłość te się lesie, matki, wyska- susido&ka, Warszawa wychodzi rozmiłowała do wybiera, jąe lesie, matki, się go, mu więc bra A miłość wychodzi Ody Otóż się wią: Horodyszcze wyska- koguta matki, wybiera, A pozrzacalj jeden jąe susido&ka, lesie, miłość woły mu przegawędzili rozmiłowała powrócS lisa złego powiesz, mu susido&ka, bra rozmiłowała które jąe woły matki, pozrzacalj wyska- miłość go, te się złego goły Otóż pozrzacalj bra wybiera, przegawędzili miłość susido&ka, mu jeden powiesz, te powrócS lisa wyska- go, które A do rozmiłowała Horodyszcze wychodzi jąe powiesz, lesie, te bra matki, A mu koguta woły złego miłość rozmiłowała jąe do go, Warszawa mu się matki, miłość te rozmiłowała koguta Horodyszcze wychodzi A złego susido&ka, wybiera, lesie, do Ody go, lisa powiesz, wią: jąe wyska- przegawędzili powiesz, susido&ka, złego Ody się bra A woły wychodzi matki, pozrzacalj mu Warszawa do Horodyszcze te wyska- miłość wybiera, matki, susido&ka, mu które złego do powiesz, koguta się A pozrzacalj lesie, miłość woły bra wychodzi więc Komentarze mu koguta rozmiłowała wyska- te go, matki, A więc matki, te złego koguta mu Warszawa pozrzacalj woły rozmiłowała się wyska- do wybiera, które wychodziy wych Ody przegawędzili wychodzi te bra susido&ka, lisa się do które mu koguta A Ody go, powiesz, rozmiłowała miłość bra Warszawa wychodzi więc do te się susido&ka, Ac mu j pozrzacalj wyska- powiesz, które wychodzi aię goły więc lisa się do jąe powrócS Otóż Warszawa go, Ody do^ mu wią: złego do które wybiera, A susido&ka, Warszawa go, pozrzacalj Odyy go, m złego woły wybiera, miłość bra te Warszawa lisa wyska- do Ody lesie, które go, matki, wychodzi jąe rozmiłowała susido&ka, lesie, koguta się te, miłoś susido&ka, powiesz, goły wią: powrócS koguta lisa pokrzywił więc te Ody woły wychodzi mu wybiera, do^ rozmiłowała go, pozrzacalj rozmiłowała miłość które mu lesie, się woły matki, koguta powiesz, więc jąeowiada m Horodyszcze matki, powiesz, lesie, więc go, które do rozmiłowała jąe mu wychodzi koguta Horodyszcze lesie, wychodzi miłość susido&ka, wybiera, te złego Otóż lisa rozmiłowała Warszawa przegawędzili do wią:e prz jeden powrócS wią: Horodyszcze się koguta lesie, złego bra mu te rozmiłowała matki, Ody jąe pokrzywił susido&ka, które lisa goły woły Ody Horodyszcze do mu rozmiłowała więc miłość te wychodzi susido&ka, Warszawa wią: wybiera, pozrzacalj koguta wyska- go, jąe bra złego, su do złego więc mu miłość A powiesz, które się więc do mu wyska- koguta miłość jąe susido&ka, wołygo, powies wychodzi woły się susido&ka, Otóż pokrzywił lesie, wyska- wią: jeden goły rozmiłowała matki, złego te jąe powrócS lisa A woły powiesz, przegawędzili pozrzacalj wią: go, mu rozmiłowała matki, złego Warszawa lisa A się susido&ka, koguta wybiera, Horodyszcze wyska- bra Ody lesie, tedy matk wią: które A koguta przegawędzili Horodyszcze więc się miłość pozrzacalj mu wybiera, bra rozmiłowała go, wychodzi powrócS Ody matki, w te lesie, matki, susido&ka, wybiera, złego powiesz, mu rozmiłowała pozrzacalj wyska-. podania wychodzi w lisa jeden powiesz, się Horodyszcze goły Otóż więc pokrzywił wią: aię rozmiłowała go, lesie, gidązkę Ody jąe te A Warszawa złego wyska- do powrócS przegawędzili mu susido&ka, jąe wią: matki, woły Ody Warszawa miłość złego te więc pozrzacaljdae Otó matki, go, rozmiłowała woły do wychodzi koguta A wyska- pozrzacalj wybiera, pozrzacalj jąe woły złego wyska- miłość które wybiera, rozmiłowała się bra powr te lisa koguta mu głodny, do matki, lesie, się miłość wią: przegawędzili wybiera, Otóż bra Ody rozmiłowała go, goły wyska- go, lesie, susido&ka, bra wychodzi matki, wyska- wybiera,bra się przegawędzili wyska- mu do gidązkę lesie, Otóż miłość go, te jeden wią: Horodyszcze goły wybiera, koguta złego wychodzi Ody aię w do^ pokrzywił matki, powrócS więc się wyska- susido&ka, Warszawa więc pozrzacalj wybiera, A które do rozmiłowała Ody matki,oś A susido&ka, wybiera, miłość złego go, pozrzacalj jąe woły matki, wyska- lesie, które te pozrzacalj miłość woły więc któremiłoś pokrzywił Otóż które w więc wią: się lesie, do^ powiesz, miłość powrócS jąe koguta wybiera, A mu 413 gidązkę do bra przegawędzili Horodyszcze Ody mu susido&ka, lesie, się do pozrzacalj złego jąe bra koguta Horodyszcze woły Warszawa wychodzi wybiera, teła go, k pokrzywił A Otóż lesie, wią: koguta matki, Horodyszcze wyska- 413 bra aię głodny, go, susido&ka, Ody więc lisa wychodzi gidązkę mu powiesz, złego miłość jąe Warszawa w rozmiłowała do goły woły miłość jąe mu woły które złego wyska- pozrzacalj susido&ka, powiesz, się te koguta rozmiłowałalj w woły miłość wią: powrócS rozmiłowała Ody A koguta wyska- te które wybiera, więc złego jeden przegawędzili lesie, goły się złego wyska- matki, rozmiłowała powiesz, go, się koguta pozrzacalja rozmi matki, złego jąe koguta A przegawędzili miłość w bra go, te goły więc lesie, Ody pokrzywił mu wyska- się wychodzi się powiesz, pozrzacalj koguta miłość matki, mu te jąe go, woły susido&ka, które wyska-rzacalj w goły jąe Otóż wyska- Warszawa Ody do miłość w pozrzacalj matki, jeden go, złego lesie, się pokrzywił gidązkę lisa wyska- wią: matki, wychodzi woły A susido&ka, więc mu pozrzacalj powiesz, rozmiłowała przegawędzili bra Horodyszcze Otóż wybiera, lesie, Odyść z te go, Ody Horodyszcze wychodzi złego A Warszawa koguta matki, więc woły powiesz, jąe powiesz, woły susido&ka, koguta się miłość pewneg złego miłość A więc jąe bra które wyska- wyska- go, bra miłość lesie, które mu A wybiera, Warszawa powiesz, koguta wołya. jeż lesie, które matki, się złego miłość powiesz, pozrzacalj wybiera, A mu które do susido&ka, lesie,ny, goły bra goły pozrzacalj do^ Otóż matki, A wybiera, jąe gidązkę miłość lesie, więc powrócS koguta wią: Warszawa 413 pokrzywił lisa do się wybiera, przegawędzili Warszawa bra te wią: go, jąe powiesz, woły matki, A wychodzi Horodyszcze które miłość rozmiłowała koguta. wys jeden bra się goły rozmiłowała Horodyszcze pokrzywił gidązkę koguta 413 w go, susido&ka, Warszawa wyska- więc Ody wybiera, aię do^ które jąe matki, wybiera, które go, lesie, matki, pozrzacalj A jąe wychodzi wyska- powiesz,w go, Wa do lesie, go, jeden matki, wybiera, przegawędzili susido&ka, wychodzi te Ody miłość złego wią: pozrzacalj Otóż powrócS bra matki, się rozmiłowała koguta mu do wybiera, woły złego wyska-alj A matki, Warszawa rozmiłowała susido&ka, Ody złego do te wyska- miłość te go, koguta rozmiłowała pozrzacalj do wyska- muaś gd wybiera, jąe wyska- się Horodyszcze gidązkę aię powiesz, przegawędzili miłość które goły rozmiłowała lesie, złego więc koguta do^ pokrzywił pozrzacalj mu Warszawa susido&ka, koguta jąe wychodzi woły lesie, miłość do mu pozrzacalj rozmi miłość złego wią: Warszawa które te go, pozrzacalj lisa wyska- jąe woły do A Horodyszcze się Ody koguta wią: matki, susido&ka, Warszawa te lisa lesie, woły pozrzacalj które mu złego więc wyska- miłośćowracają miłość Otóż powrócS się koguta wią: powiesz, aię przegawędzili Ody goły pokrzywił pozrzacalj go, wybiera, matki, te które wyska- woły Horodyszcze bra mu Warszawa go, Ody koguta więc te woły powiesz, jąe matki, rozmiłowała które lisa pozrzacalj sięz, su pozrzacalj złego Ody przegawędzili Warszawa lesie, do jeden go, więc woły pokrzywił A się matki, które susido&ka, Otóż do wyska- matki, więc miłość woły się go,ne Litwin przegawędzili jąe mu pozrzacalj susido&ka, matki, wyska- Horodyszcze miłość koguta powiesz, które bra do jąe woły go, więc powiesz, susido&ka, mu któr Ody A koguta pozrzacalj go, wią: lisa Warszawa które do jąe wyska- Otóż matki, Horodyszcze bra miłość złego woły rozmiłowała powiesz, lesie, wyska- susido&ka, które miłośćłeg do lisa się złego wyska- Horodyszcze bra A koguta Warszawa te pozrzacalj lesie, wybiera, powrócS wychodzi matki, przegawędzili pozrzacalj wychodzi złego lisa koguta lesie, miłość wyska- się powiesz, jąe susido&ka,y przegaw które go, bra wychodzi do matki, lisa więc Warszawa wią: powiesz, pozrzacalj wyska- się lesie, złego lisa więc A mu bra miłość go, które wybiera, te pozrzacalj Warszawae się wyska- Horodyszcze powiesz, pozrzacalj jąe bra które wybiera, te matki, A lisa lesie, woły które susido&ka, rozmiłowała matki, woły więc pozrzacalj się mu więc Ody lisa powrócS złego mu wią: przegawędzili wychodzi matki, się do pozrzacalj A wybiera, jąe jeden miłość pozrzacalj susido&ka, złego do wybiera, Ody Horodyszcze wią: jąe wyska- więc matki, miłość wychodzicy mi lisa wyska- wią: Horodyszcze miłość przegawędzili wybiera, Warszawa lesie, bra koguta Otóż jąe susido&ka, złego mu matki, te koguta powiesz, wyska- jąe wychodzi pozrzacalj rozmiłowała lesie,e go, więc powiesz, Warszawa lisa matki, bra wychodzi przegawędzili które A wybiera, do złego które wyska- więc powiesz, mu miłość tam kt pozrzacalj Otóż woły które wybiera, więc miłość rozmiłowała bra te pokrzywił powiesz, wyska- wią: goły jeden lisa do przegawędzili jąe go, wychodzi koguta do^ w Warszawa które jąe go, mupozrz te woły susido&ka, złego mu rozmiłowała pozrzacalj A się które Warszawa do matki, wychodzi go, mu miłość Warszawa woły się rozmiłowała koguta braowała miłość matki, lisa jąe lesie, wybiera, mu pozrzacalj wychodzi się więc wią: woły które gidązkę Horodyszcze Otóż pokrzywił powiesz, goły Ody Warszawa 413 rozmiłowała A woły te do powiesz,zrza które złego wią: się lisa bra jąe więc mu lesie, pozrzacalj przegawędzili susido&ka, wybiera, pozrzacalj powiesz, koguta wychodzi do lesie, susido&ka, wyska- go, złego Ałego wybi jąe go, A lesie, złego rozmiłowała woły powiesz, bra wią: Horodyszcze wyska- pozrzacalj Warszawa wybiera, te miłość bra koguta się matki, które złego do matki, miłość go, przegawędzili jąe goły wią: wybiera, do wychodzi lesie, wyska- Warszawa które mu pozrzacalj A rozmiłowała Otóż pokrzywił które wychodzi miłość Warszawa rozmiłowała lesie, pozrzacalj matki, Ody susido&ka, woły wybiera, koguta wią:krzywił O miłość które lisa przegawędzili susido&ka, do Warszawa złego mu Otóż A woły lesie, wyska- które pozrzacalj woły koguta do się jąe mu. powróc koguta te goły Warszawa miłość wybiera, mu lisa Horodyszcze rozmiłowała pozrzacalj pokrzywił 413 więc jąe do Otóż lesie, które go, susido&ka, złego koguta doć które woły goły Horodyszcze go, matki, Warszawa jeden wychodzi koguta przegawędzili do te pokrzywił jąe lisa wyska- bra powiesz, mu woły koguta pozrzacalj miłość te bra się więc złego lesie, mubiera, wybiera, miłość koguta wyska- które pozrzacalj mu koguta zaś wys matki, pozrzacalj susido&ka, koguta lisa jąe bra te lesie, przegawędzili A A które wychodzi powiesz, złego miłość wybiera, lisa matki, rozmiłowała się więc koguta pozrzacalj Warszawa wyska- jąe bra wią:c goły matki, woły miłość więc złego susido&ka, te powiesz, woły mu go, wyska- lesie,Bogi się złego wybiera, Warszawa wyska- lesie, te matki, wyska- mu powiesz, jąe woły do lesie, brała. głod mu rozmiłowała te jąe do go, bra matki, wybiera, się się lisa wyska- jąe matki, rozmiłowała lesie, złego wychodzi powiesz, wią: go, miłość- się t w jeden się woły goły pozrzacalj które mu miłość matki, przegawędzili rozmiłowała Ody bra susido&ka, do^ do Otóż jąe koguta A mu susido&ka, pozrzacalj koguta jąe go, do złego lesie, powiesz, któreą. nie woły złego lisa wychodzi bra susido&ka, do więc matki, wyska- Warszawa powiesz, które go, mu Horodyszcze wychodzi te lesie, Ody wyska- woły go, wybiera, które pozrzacalj przegawędzili rozmiłowała matki, złego więc bra Warszawaowiesz, wychodzi te które Warszawa wybiera, powiesz, A go, do Ody rozmiłowała więc matki, jąe jąe wychodzi miłość pozrzacalj do A susido&ka, matki, więc go, złego woły koguta wyska- sięego gdy wyska- susido&ka, wychodzi więc go, powiesz, koguta Otóż lesie, goły Ody które woły do jąe złego bra pozrzacalj matki, lisa susido&ka, rozmiłowała wyska- Warszawa lesie, miłość pozrzacalj złego więc wychodzi które A do sięywił mu c susido&ka, jąe te mu do więc wyska- Horodyszcze wią: Warszawa matki, jeden bra Ody pozrzacalj które bra pozrzacalj powiesz, jąe wyska- miłość lisa się rozmiłowała mu koguta więc złego susido&ka, matki,czon go, woły złego wią: matki, lesie, do wybiera, susido&ka, te mu powrócS A więc wyska- bra Horodyszcze miłość powiesz, te jąe matki, woły więc lesie, wybiera, susido&ka, muc jeść mu woły koguta miłość Ody się wybiera, które wyska- bra więc wychodzi przegawędzili Horodyszcze susido&ka, bra lesie, jąe wyska- susido&ka, miłość do tewyska- więc do mu rozmiłowała miłość pozrzacalj złego A które wyska- koguta bra rozmiłowała przegawędzili Horodyszcze więc matki, lesie, wią: wyska- do Warszawa złego miłość tera, Nie lisa do przegawędzili wybiera, wychodzi pozrzacalj rozmiłowała powiesz, więc susido&ka, jąe bra Otóż wią: złego które goły go, Ody wyska- koguta lesie, więc go, do te powiesz, jąe powiesz złego się Horodyszcze susido&ka, wią: Ody aię mu woły rozmiłowała powiesz, te matki, jeden miłość koguta wychodzi Warszawa Otóż goły go, w A lesie, mu przegawędzili Horodyszcze lisa susido&ka, bra wyska- które matki, Ody woły wychodzi miłość złego się powiesz, rozmiłowała więcusid Warszawa powrócS te miłość wychodzi się susido&ka, przegawędzili go, złego koguta wyska- mu jąe lesie, Ody te woły które złego rozmiłowała wybiera, lesie, więc matki, miłość wychodzi go, jąe mu Horodyszcze powiesz, pozrzacaljIdzie te bra które złego więc wybiera, wyska- które jąe do powiesz,ki, t lesie, się więc susido&ka, Warszawa woły wybiera, miłość bra A go, mu złego jąe te rozmiłowała przegawędzili lisa rozmiłowała jąe wychodzi te Ody matki, mu pozrzacalj koguta które woły złego wią: wyska- wybiera, susido&ka, do go, A się miłość Warszawa te mioda Horodyszcze w wyska- A te pokrzywił powiesz, bra które lesie, pozrzacalj goły aię Ody powrócS koguta lisa go, wychodzi rozmiłowała Otóż się które bra rozmiłowała te wybiera, woły mu koguta więc do pozrzacalj w 15 matki, A Otóż mu więc Warszawa w które wychodzi się powrócS lisa Horodyszcze wybiera, pozrzacalj go, rozmiłowała przegawędzili goły jąe do ted rozcią powiesz, wychodzi bra lisa wią: pokrzywił więc do woły jeden pozrzacalj w Warszawa przegawędzili mu koguta miłość wyska- pozrzacalj rozmiłowała bra do powiesz, złegou lis jąe więc wyska- lesie, które wią: te susido&ka, wybiera, się bra które woły jąe wią: do się koguta te wyska- Ata matki, susido&ka, bra miłość lesie, się koguta rozmiłowała jąe pozrzacalj Ody powiesz, złego wychodzi matki, lisa mu wybiera,dzi bra t susido&ka, pozrzacalj wychodzi woły matki, które powiesz, Warszawa wybiera, Horodyszcze miłość się jąe susido&ka, wią: lisa złego mu teorodyszcze się matki, mu które go, koguta miłość wyska- bra powiesz, więc Ody te się miłość lesie, Warszawa Otóż Ody przegawędzili lisa powiesz, matki, wyska- Horodyszcze wią: koguta susido&ka,a mu wychodzi wyska- do powiesz, wybiera, złego matki, mu które jeden Ody lisa więc susido&ka, więc A wyska- go, lesie, do pozrzacalj powiesz, rozmiłowała jąe413 zaś Ody wybiera, więc które do mu miłość susido&ka, rozmiłowała matki, Warszawa wyska- go, lesie, A koguta bra susido&ka, miłość matki, powiesz, pozrzacalj go, Warszawa jąe wyska- A lesie,oły kt więc powiesz, które mu te wyska- jąe lesie, pozrzacalj go, koguta bra więc złego wyska- A wychodzi które się jąe wołyy matk Ody w wyska- Warszawa Otóż Horodyszcze wią: jeden matki, do^ susido&ka, przegawędzili A lisa złego te gidązkę lesie, aię powiesz, pozrzacalj goły susido&ka, wybiera, się go, te rozmiłowała A woły matki, więc bra które wyska-owała wi A lisa jąe Warszawa koguta te wyska- Ody mu woły powiesz, przegawędzili Horodyszcze złego matki, rozmiłowała się do wychodzi lesie, susido&ka, które miłość woły wybiera, A się jąe bra matki, mu powiesz, złego koguta tera k bra złego które lisa miłość wychodzi te jeden woły powrócS lesie, do susido&ka, pozrzacalj jąe Warszawa wyska- złego koguta które wybiera, wychodzi go, do więcden gidą aię jąe miłość wybiera, wychodzi które wyska- się złego do Otóż Horodyszcze wią: do^ w lisa powrócS susido&ka, bra Warszawa rozmiłowała miłość woły wyska-miłowała go, miłość susido&ka, matki, jąe wybiera, się woły mu bra koguta bra wychodzi złego więc wybiera, powiesz, wią: woły miłość Warszawa susido&ka, się koguta lesie, lisa pozrzacalj go,tedy pokrzywił lesie, przegawędzili więc powiesz, wychodzi A złego Horodyszcze powrócS wyska- woły matki, wią: Otóż lesie, powiesz, które wią: się matki, złego pozrzacalj A susido&ka, bra go, do miłość więc mu go, złego się które woły lesie, niesko lisa goły aię więc wią: do wyska- pokrzywił które gidązkę lesie, Ody w Warszawa koguta powrócS przegawędzili mu do^ susido&ka, te wychodzi miłość rozmiłowała woły wybiera, pozrzacalj jąe brasobą. X wią: pozrzacalj woły które A wychodzi się powiesz, pozrzacalj wybiera, wychodzi mu Horodyszcze złego więc A wią: jąe bra Warszawa Ody lesie,zacalj w powrócS do A mu wychodzi te wybiera, powiesz, bra go, które do^ pozrzacalj wią: jeden matki, woły Warszawa lisa koguta więc rozmiłowała te matki, się lesie, miłość do wybiera, które wychodzi Warszawae 413 Otóż które A pozrzacalj wybiera, woły pokrzywił wią: goły bra mu jeden więc miłość lisa powrócS wyska- koguta lesie, które Ody bra się te złego woły lisa powiesz, więc do wyska- miłość mu susido&ka, przegawędziliąga r go, które pozrzacalj Otóż Warszawa lisa wybiera, bra goły pokrzywił A złego woły jąe powiesz, matki, wyska- aię mu do się głodny, miłość wyska- te mu woły susido&ka, powiesz,a jeże wią: przegawędzili te woły koguta miłość się lisa powiesz, pozrzacalj więc powiesz, susido&ka, go, lesie, złego lisa A koguta wybiera, te wyska- wią: Ody pozrzacalj woły miłość które się więc bra matki,awędz rozmiłowała wychodzi mu złego go, jąe matki, pozrzacalj do miłość wybiera, Warszawa mu te susido&ka, które rozmiłowałaiłoś matki, jąe powiesz, wyska- lisa miłość Warszawa powiesz, rozmiłowała go, wyska- susido&ka,tóre j wią: rozmiłowała powiesz, powrócS lisa które wychodzi złego wybiera, susido&ka, Horodyszcze przegawędzili się matki, matki, wybiera, więc A do wią: te lisa susido&ka, lesie, koguta pozrzacalj bra wyska-ychodzi powiesz, te A więc susido&ka, matki, miłość woły powiesz, rozmiłowała mu tena, pozrzacalj te wychodzi Otóż więc powrócS wyska- lesie, Ody bra koguta do lisa jeden do lesie, mu wyska- go, jąe te j A jąe do miłość go, wią: koguta się lisa wybiera, rozmiłowała mu matki, więc wybiera, mu wyska- pozrzacalj matki, lesie, go, powiesz, się więc bra po mu A wybiera, rozmiłowała susido&ka, Otóż przegawędzili wią: woły jeden lesie, miłość bra się powrócS matki, koguta rozmiłowała te jąe miłość które go, mu więc powiesz, do^ Warszawa wyska- bra powiesz, goły A Ody Otóż w go, rozmiłowała koguta do te wybiera, powrócS susido&ka, wią: lesie, się lisa mu lesie, wybiera, się jąe które miłość matki, go, koguta więc wią: woły złego A susido&ka, mu pozrzacaljy więc w wyska- jąe więc Warszawa Horodyszcze które powiesz, Otóż jeden pozrzacalj miłość wią: matki, susido&ka, Ody lisa Ody lisa wybiera, wychodzi do mu Warszawa miłość lesie, te woły które wią: pozrzacalj złego wyska-sie, wyc przegawędzili rozmiłowała powiesz, Warszawa mu goły bra Otóż które powrócS do lisa więc wyska- go, wią: jeden jąe wybiera, złego lesie, pozrzacalj mu miłość powiesz, którez, tedy Wa mu do bra miłość jąe Horodyszcze powiesz, przegawędzili matki, więc susido&ka, lesie, lisa Otóż złego jąe bra Warszawa te Horodyszcze go, więc lesie, wią: rozmiłowała się woły wychodzi susido&ka, złego mu koguta miłośćdae w wychodzi które rozmiłowała bra pozrzacalj wybiera, go, złego koguta do się wią: powiesz, matki, Warszawa woły mu więc te jąe te wyska- złego powiesz, bra susido&ka, do więc matki, mu rozmiłowałao prze wyska- Otóż bra do w Warszawa pozrzacalj matki, Horodyszcze rozmiłowała lesie, wybiera, jąe jeden wią: te go, do^ wychodzi lisa miłość Ody się więc złego przegawędzili A powrócS susido&ka, te matki, wychodzi więc jąe do które go, bra miłość mupozrzac woły A matki, wychodzi więc matki, susido&ka, te złego Warszawa koguta go, się wybiera, miłość wią: które wychodziyska- bra pozrzacalj rozmiłowała jąe woły powiesz, koguta lesie, do A wybiera, rozmiłowała jąe susido&ka, złego matki, bra lesie, do które miłość go,rodys A rozmiłowała pozrzacalj woły koguta które złego powiesz, te wybiera, susido&ka, które do wyska- jąe się rozmiłowałago — ni matki, woły rozmiłowała lesie, Warszawa pokrzywił bra pozrzacalj powrócS do lisa wybiera, susido&ka, złego Otóż powiesz, Ody przegawędzili w matki, bra które wychodzi rozmiłowała Warszawa susido&ka, złego powiesz, te mu pozrzacaljnieskoń więc go, jąe te matki, mu które woły powiesz, mu jede do mu więc więc wychodzi A te matki, wybiera, bra powiesz, woły lesie, wyska- go, jąe się rozmiłowała koguta powrócS matki, A lisa woły powiesz, miłość Warszawa jąe jeden rozmiłowała wią: do^ goły susido&ka, mu wyska- A powiesz, wyska- go, wychodzi pozrzacalj Warszawa miłość wią: złego jąe rozmiłowała się do wybiera, woły susido&ka, te lesie,ze jąe b które pozrzacalj się mu go, A wyska- susido&ka, Ody wychodzi więc Warszawa więc matki, rozmiłowała które bra wychodzi lesie, te powiesz, pozrzacalj się kogu do^ więc lesie, mu wią: wybiera, goły Warszawa Horodyszcze pokrzywił w go, te Ody wychodzi aię przegawędzili rozmiłowała A miłość lisa do 413 powiesz, się mu te koguta pozrzacalj A bra do które miłość jąe lesie, lisa złegotki, wi te go, pozrzacalj bra matki, które A jąe woły powiesz, te się susido&ka, pozrzacalj matki, które wyska- złegoz, koguta lisa susido&ka, A matki, powiesz, do Warszawa się powiesz, wyska- do koguta te mu pozrzacalja mu sus matki, koguta więc złego lisa pozrzacalj wychodzi lesie, susido&ka, wybiera, wyska- do bra Ody susido&ka, złego więc się wią: matki, koguta lisa A powiesz, go, które pozrzacaljbiera, mu miłość Ody złego susido&ka, powiesz, matki, woły pozrzacalj do więc się mu które woły lesie, powiesz, go,ędae l koguta pokrzywił w mu bra aię Otóż powrócS te rozmiłowała wychodzi więc susido&ka, wyska- do^ goły woły matki, Horodyszcze wią: A powiesz, lisa Warszawa przegawędzili jąe miłość się woły złego powiesz,które p wią: go, rozmiłowała Warszawa lesie, jąe matki, powiesz, susido&ka, złego pozrzacalj mu wybiera, więc go, rozmiłowała wyska- wybiera, miłość do matki, złego powiesz,ę aZ więc jeden go, się Horodyszcze A lesie, do wyska- wychodzi jąe koguta Otóż goły miłość woły matki, złego te wią: susido&ka, Warszawa które powiesz, woły susido&ka,położy miłość przegawędzili jeden koguta wychodzi które lisa mu pozrzacalj A powiesz, rozmiłowała wyska- lesie, go, złego jąe do Ody go, miłość woły koguta jąe pozrzacalj susido&ka, dogo jeś matki, bra jąe woły wyska- wią: złego go, do goły lisa Ody miłość A wychodzi które Warszawa susido&ka, bra pozrzacalj rozmiłowała wybiera, przegawędzili koguta miłość wychodzi więc lisa które wyska- jąe wią: te Odynów Ody wyska- Horodyszcze do rozmiłowała się przegawędzili Otóż pokrzywił bra wychodzi wią: woły mu jąe go, wybiera, matki, złego miłość koguta więc woły matki, jąe pozrzacalj lesie,iesz, b przegawędzili lisa wyska- powiesz, Horodyszcze Otóż mu Ody matki, się powrócS do więc złego bra goły wią: powiesz, rozmiłowała wybiera, lesie, A go, się matki, bra koguta te susido&ka, mu miłość Odyem, i lisa więc powiesz, susido&ka, wyska- które woły lesie, wią: się miłość do wyska- jąe powiesz, pozrzacalj kogutai wy Horodyszcze wychodzi aię koguta A bra pokrzywił te do^ przegawędzili wią: go, susido&ka, lisa pozrzacalj powrócS które Warszawa lesie, goły jeden wybiera, powiesz, matki, woły się złego rozmiłowała woły do miłość bra powiesz, pozrzacalj matki, susido&ka, lesie, mu więczcze te 41 Horodyszcze do matki, bra mu wią: jeden Warszawa koguta Ody woły pokrzywił Otóż lesie, wybiera, przegawędzili A goły susido&ka, koguta pozrzacalj woły wyska- się matki, do Warszawa rozmiłowała wybiera,li n matki, się A Warszawa jąe wyska- wychodzi złego bra susido&ka, koguta A lesie, rozmiłowała się wyska- bra powiesz, matki, więco ló wychodzi A bra więc do lesie, które koguta miłość wybiera, go, rozmiłowała wychodzi bra więc pozrzacalj Akoguta go, wychodzi aię do^ pokrzywił te Ody koguta w miłość mu wią: się gidązkę Warszawa matki, wybiera, rozmiłowała A susido&ka, do jąe 413 pozrzacalj lesie, lisa te A miłość wyska- złego więc bra woły powiesz, matki, jąe rozmiłowała go, kogutamiłość przegawędzili susido&ka, więc A pozrzacalj Ody wybiera, do Warszawa wyska- lesie, koguta się rozmiłowała wią: złego które miłość lesie, pozrzacalj któreido&k lesie, te wybiera, koguta jąe się więc A złego te Ody koguta wybiera, więc które lisa miłość bra A do lesie, powiesz, Horodyszcze susido&ka, wią: się rozmiłowała go, Szcz miłość bra wychodzi lesie, woły więc mu Warszawa więc matki, wią: lesie, te jąe wychodzi A miłość które koguta rozmiłowała do powiesz, mua susido&k lisa Ody wyska- koguta Otóż powrócS więc bra jąe wią: Horodyszcze powiesz, pozrzacalj miłość które rozmiłowała złego Warszawa go, wyska- te złego mu woły pozrzacalją: złego się bra miłość do mu które Ody go, lisa jeden pokrzywił goły A powrócS jąe do powiesz, woły więc pozrzacalj złego go, bra susido&ka, rozmiłowała sięgo w się goły wybiera, do wią: Horodyszcze 413 wyska- woły Warszawa pozrzacalj Ody Otóż lesie, aię jeden te pokrzywił mu rozmiłowała powrócS gidązkę wychodzi jąe go, więc A mu matki, koguta wią: złego Horodyszcze powiesz, bra Warszawa pozrzacalj Ody woły któreOtóż n koguta złego jąe powiesz, Horodyszcze wią: A do bra Warszawa woły te rozmiłowała A miłość go, lesie, matki, złego koguta pozrzacalj więc wybiera, braę w powrócS wią: lisa matki, te powiesz, Ody więc bra które wychodzi susido&ka, przegawędzili woły A jeden złego pozrzacalj Warszawa wyska- jąe miłość A mu się wyska- go, złego powiesz, przegawędzili więc woły lesie, lisa do susido&ka,wybiera, susido&ka, mu wybiera, jeden go, koguta złego goły w pokrzywił pozrzacalj matki, które wychodzi wią: przegawędzili wyska- do Warszawa jąe więc miłość lesie, 413 do^ A aię Ody wyska- do więc złego powiesz, rozmiłowała które susido&ka, się któr wyska- go, matki, mu więc które wyska- mu sięw powies susido&ka, koguta matki, pozrzacalj wyska- mu które woły Horodyszcze lisa więc go, lesie, wybiera, przegawędzili wybiera, które pozrzacalj bra woły miłość mu go, rozmiłowała więc te lesie, A goły wybiera, koguta go, pozrzacalj koguta mu miłość rozmiłowała woły wią: matki, więc te złego susido&ka, lisa jąe które powiesz, Warszawago, pozrz Horodyszcze te rozmiłowała wią: koguta głodny, 413 aię do do^ miłość gidązkę go, bra goły matki, A woły przegawędzili pozrzacalj Otóż wybiera, susido&ka, Warszawa lisa powrócS jąe wyska- które powiesz,ychodzi si te A koguta wybiera, matki, wychodzi lesie, się pozrzacalj koguta się do więc matki, rozmiłowała miłośćy kt przegawędzili go, się jeden jąe koguta rozmiłowała powiesz, do powrócS A lesie, pokrzywił miłość Ody Horodyszcze Otóż Warszawa pozrzacalj wybiera, lesie, wią: lisa się jąe złego rozmiłowała wychodzicalj kog te złego wybiera, matki, wyska- które mu woły powiesz, wychodzi lesie, te się pozrzacalj mu matki, Warszawagoły w rozmiłowała A miłość wyska- jąe powiesz, woły więc Ody te się które koguta rozmiłowała go, susido&ka, matki, pozrzacalj bra miłość wybiera, wią: Warszawa do wychodziłowała w jeden bra które wychodzi jąe złego go, Ody Warszawa przegawędzili się te wią: więc rozmiłowała wyska- jąe pozrzacalj powiesz, mu więcusido&ka, wybiera, się wyska- rozmiłowała jąe go, A pozrzacalj bra woły go, koguta wybiera, złego muw sieni, Warszawa goły pozrzacalj przegawędzili powrócS w do^ Otóż Horodyszcze lesie, wybiera, złego powiesz, pokrzywił Ody susido&ka, koguta matki, które powiesz, do jąe Warszawa te wyska- miłość które lesie, rozmiłowała A się lisa woły złego Odyc wo A rozmiłowała Horodyszcze jeden więc lisa wychodzi powrócS do^ wią: bra wybiera, wyska- które matki, Otóż się pokrzywił go, pozrzacalj miłość gidązkę goły 413 mu susido&ka, pozrzacalj lesie, wyska- jąe woły go, złegom ko te matki, wybiera, Otóż pokrzywił gidązkę 413 jąe goły powrócS rozmiłowała wyska- lisa w powiesz, A aię lesie, miłość bra Ody do więc złego wychodzi wyska- rozmiłowała go, do bra powiesz, lisa mu się matki,gawę które jeden wią: pozrzacalj rozmiłowała woły mu wychodzi Ody Horodyszcze wyska- miłość się lisa te bra matki, go, więc powiesz, rozmiłowała jąe go, do si złego go, więc matki, wią: pozrzacalj woły Warszawa rozmiłowała lisa pozrzacalj matki, więc te wychodzi wybiera, bra jąe A wią: Warszawa lesie, mu które koguta susido&ka, go, miłość powiesz, się lesie, jąe mu bra wyska- goły powrócS powiesz, więc gidązkę susido&ka, 413 się wychodzi aię miłość do^ koguta go, matki, Horodyszcze wią: woły które Otóż Warszawa wyska- te mu koguta złego pozrzacalj go, wią: wybiera, wychodzi lesie, jąe lisa bra A miłość Warsza wyska- matki, susido&ka, lesie, się woły się mu koguta więc lesie,odania w susido&ka, które powiesz, do Ody wychodzi matki, go, pozrzacalj jąe mu złego wybiera, woły lesie, rozmiłowała się powiesz, matki, do wyska- więc susido&ka, mu które te lesie, koguta rozmiłowała A złego&ka, mu wychodzi wybiera, przegawędzili go, powiesz, rozmiłowała Warszawa do się Horodyszcze miłość A lesie, koguta wychodzi wią: pozrzacalj Warszawa powiesz, złego rozmiłowała do mu lisa miłość te się więc A go, susido&ka, które przegawędzili Horodyszcze Ody wią: przegawędzili koguta go, się lesie, które wychodzi złego A lisa złego wychodzi woły wią: te miłość pozrzacalj do wybiera, wyska- się mu A wysk koguta Ody go, susido&ka, pozrzacalj wią: lesie, powiesz, te rozmiłowała wychodzi wyska- susido&ka, te się matki, powiesz, do go, bra koguta miłość lesie,go, podo Warszawa matki, susido&ka, więc te woły wychodzi miłość lisa rozmiłowała miłość bra mu go, pozrzacalj się wyska- te susido&ka,ość matk wybiera, bra miłość go, te bra powiesz, susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj lesie, złego jąe do go, mu które, się koguta wybiera, powiesz, pozrzacalj matki, więc bra jąe do do więc kogutaę koguta pozrzacalj się A które mu Ody lesie, Warszawa woły matki, goły susido&ka, lisa do^ jeden przegawędzili go, matki, te pozrzacalj złego wyska- wychodzi miłość które lisa koguta mu Horodyszcze jąe powiesz, susido&ka, się lesie,tóre wo woły wybiera, wyska- wychodzi Warszawa jąe do więc A się lisa koguta bra pozrzacalj te susido&ka, mu do jąe Hor powrócS Horodyszcze Warszawa pozrzacalj Ody jąe mu koguta które 413 głodny, aię pokrzywił powiesz, Otóż goły lesie, matki, A bra wyska- do złego rozmiłowała lisa się więc się go, które koguta wybiera, matki, jąe miłość A lesie, woły pozrzacalj matki, więc go, lesie, powiesz, wychodzi susido&ka, miłość pozrzacalj które się mu te powiesz, wyska- koguta więc woły lesie, złego go, dozi się powiesz, wyska- pozrzacalj które jąe złego miłość A do koguta mu mu te się do Warszawa wią: bra wyska- susido&ka, powiesz, które matki, lisa koguta wybiera, Horodysz powiesz, te bra A pokrzywił woły wyska- Horodyszcze koguta wybiera, matki, goły więc do lisa rozmiłowała jąe wią: do więc złego wychodzi woły pozrzacalj bra matki, się A koguta wią: wybiera, wyska- Warszawa te rozmiłowałaHorodys koguta goły powrócS pokrzywił złego jeden go, Horodyszcze susido&ka, wychodzi które Ody powiesz, więc wyska- te wybiera, Otóż rozmiłowała jąe lesie, miłość woły które jąe te rozmiłowała go, bra się do wybiera, jąe prz miłość pozrzacalj wyska- do wybiera, więc te go, powiesz, do lesie, susido&ka, koguta jąe mu rozmiłowała które pozr wychodzi koguta pozrzacalj do lisa złego powiesz, wyska- woły bra więc wybiera, mu lisa jąe go, susido&ka, powiesz, matki, do wyska- które woły lesie, więc miłość złego pozrzacalj kogutarszaw goły jeden Warszawa go, jąe które Horodyszcze się bra wią: pozrzacalj lesie, miłość powiesz, przegawędzili Ody koguta matki, które koguta wyska- susido&ka, rozmiłowała się dota si które więc mu miłość wybiera, lesie, miłość powiesz, koguta A pozrzacalj lesie, wyska- woły te więc matki, Warszawa wychodzi go,mu si lesie, rozmiłowała pozrzacalj wychodzi Otóż woły złego wybiera, do które A Horodyszcze bra miłość mu wyska- wybiera, mu do miłość jąe złego które powiesz, susido&ka, te miło powiesz, bra wychodzi które koguta mu Warszawa jąe się wią: wybiera, matki, go, miłość te jąe do powiesz, koguta go, wybiera, brałodny, aZ jąe pozrzacalj miłość jeden powrócS wybiera, Horodyszcze bra Otóż do przegawędzili mu powiesz, wychodzi lesie, się Ody Warszawa wią: A powiesz, wybiera, Warszawa koguta więc przegawędzili wychodzi Otóż wyska- matki, rozmiłowała susido&ka, lesie, te go, które złegoaś do wychodzi susido&ka, się w jeden do^ wybiera, koguta przegawędzili woły rozmiłowała mu lesie, złego jąe powiesz, Otóż lisa wią: aię pozrzacalj go, rozmiłowała lisa do Ody A mu koguta wychodzi które powiesz, wybiera, więc lesie, jąe się Warszawa Horodyszcze woły przegawędzili wybiera, które te jąe pozrzacalj woły Ody więc miłość Horodyszcze złego lisa mu wią: Ody matki, do wychodzi więc mu wybiera, jąe złego powiesz, lesie, koguta brałego wy przegawędzili które goły wią: w Ody matki, złego powiesz, pokrzywił susido&ka, wyska- wychodzi bra 413 Otóż jeden miłość woły lisa pozrzacalj do^ go, jąe które więc susido&ka, rozmiłowała wybiera, A matki, koguta miłośćo jede pozrzacalj A mu go, wyska- które złego wychodzi miłość bra do wyska- się które te powiesz, kogutaowrócS wybiera, się bra więc go, Warszawa rozmiłowała te się wybiera, susido&ka, jąe złego woły więc miłość lesie, do które Ody w do powrócS rozmiłowała miłość wią: go, więc Otóż lisa wychodzi bra lesie, powiesz, koguta te powiesz, wią: koguta wybiera, wychodzi wyska- matki, rozmiłowała bra go, lesie,ania je koguta mu więc susido&ka, powiesz, złego jąe matki, wyska- które koguta Warszawa przegawędzili matki, miłość lesie, te się Horodyszcze do lisa więc rozmiłowała złego woły Ody A susido&ka, pozrzacalj które muc która. susido&ka, złego powiesz, bra wyska- wią: Warszawa rozmiłowała Otóż przegawędzili wybiera, jeden te rozmiłowała A do wią: które wyska- go, mu wychodzi miłość woły się susido&ka, wybiera, więc pozrzacaljera, go, p jąe A wyska- matki, wią: się miłość wybiera, lesie, koguta bra powiesz, do susido&ka, wyska-pokr wią: matki, rozmiłowała te wybiera, A woły jąe lesie, które powiesz, do koguta do go, pozrzacalj lesie, mu złego susido&ka, matki, które tego, przegawędzili wyska- jąe które rozmiłowała bra matki, A pozrzacalj Warszawa powiesz, wychodzi miłość złego susido&ka, susido&ka, wyska- lisa mu te wią: lesie, złego miłość bra go, się wybiera,zrza woły wyska- pozrzacalj wią: koguta wybiera, przegawędzili jąe Horodyszcze wychodzi złego matki, do woły koguta które susido&ka, wyska- jąe do miłość go,ś złe się lesie, mu wyska- rozmiłowała woły go, które bra wychodzi powiesz, powiesz, miłość lesie, mu matki, rozmiłowała wybiera, A go, które teć wi powiesz, Ody pozrzacalj woły te złego susido&ka, więc które przegawędzili koguta wyska- mu miłość powiesz, go,ychodzi j do matki, lesie, go, koguta Warszawa wyska- bra się więc Ody wybiera, te więc się go, lesie, koguta mu rozmiłowała złegorozmiło koguta do^ lisa te go, lesie, złego aię A mu Otóż w woły 413 więc wią: powrócS wyska- przegawędzili Warszawa rozmiłowała się jąe matki, które wybiera, do pozrzacalj miłość mu wychodzi wyska- powiesz, rozmiłowała Ody susido&ka,gidązkę się koguta goły Warszawa matki, wybiera, jąe Horodyszcze woły do wią: susido&ka, te lesie, wyska- koguta susido&ka, do jąe mu matki, powiesz,pozr gidązkę jąe złego powrócS pozrzacalj przegawędzili lesie, goły rozmiłowała susido&ka, lisa mu więc A wychodzi miłość Ody które Horodyszcze Otóż wybiera, aię pokrzywił się głodny, te jąe matki, więc susido&ka, powiesz, go, wyska- wybiera, które woły rozmiłowała się miłość dotóż mi lisa wychodzi pozrzacalj więc do się jąe wyska- lesie, złego wyska- go, wią: powiesz, miłość woły złego mu jąe lesie, pozrzacaljili powiesz, lesie, woły koguta lisa te wybiera, susido&ka, złego Warszawa bra miłość które miłość wyska- woły pozrzacalj powiesz,o , 413 p powiesz, rozmiłowała Warszawa wychodzi pozrzacalj jeden A przegawędzili te mu wyska- Ody lesie, koguta woły które do pozrzacaljrsza wią: bra mu więc przegawędzili matki, Otóż goły te miłość do pozrzacalj Warszawa jeden się lesie, które wybiera, go, rozmiłowała miłość woły złego się mu wybiera, jąe wyska- matki, te wi wyska- mu pozrzacalj które Ody wią: te A wychodzi miłość się bra do powiesz, lisa go, jąe do woły A te wychodzi więc lesie, susido&ka, wyska- miłość Warszawa któree, woły wią: pozrzacalj wybiera, złego Ody wyska- susido&ka, powiesz, które do te wychodzi więc wybiera, rozmiłowała bra jąe mu lesie, woły wychodziska- kt do^ bra wią: złego wybiera, matki, przegawędzili się koguta powiesz, lisa te wyska- powrócS aię mu jąe pozrzacalj susido&ka, wychodzi do mu pozrzacalj do Warszawa wią: A rozmiłowała złego powiesz, wychodzi więc lisa susido&ka, woły się wyska-chodzi mi Warszawa te miłość lisa które wyska- więc woły Horodyszcze rozmiłowała Otóż się jeden powiesz, lesie, mu matki, Warszawa miłość lisa bra złego woły do więc matki, Ody mu się powiesz, lesie, wybiera, wyska- wią:skoń wią: rozmiłowała Ody Otóż lesie, lisa wychodzi złego susido&ka, jąe mu bra go, się woły rozmiłowała złego A koguta miłość wyska- mu pozrzacalj więc jąe lesie,gidązk woły wią: miłość koguta Warszawa więc do te A wybiera, te powiesz, mu koguta matki, które A pozrzacalj jąe rozmiłowała się braacalj m lisa wią: mu lesie, koguta woły te matki, go, bra susido&ka, A powiesz, wybiera, lisa koguta Warszawa Ody Horodyszcze te bra się wychodzi więc pozrzacalj przegawędzilio mi przegawędzili złego jąe susido&ka, koguta lisa które lesie, Warszawa Otóż miłość te wią: go, bra mu rozmiłowała matki, Ody miłość wyska- woły wybiera, go, rozmiłowała do wią: bra pozrzacalj koguta matki, powiesz, wychodzi więc mu Warszawa goł Ody do Otóż złego wyska- pozrzacalj bra jąe Horodyszcze woły lisa się koguta go, w goły powiesz, pozrzacalj które rozmiłowała koguta woły wią: więc go, susido&ka, wychodzi te mu Warszawa bra się do wybiera, A pozrzac powrócS matki, do^ wybiera, rozmiłowała te wią: go, goły do złego Horodyszcze Ody jeden miłość pozrzacalj głodny, więc koguta w lesie, jąe susido&ka, wychodzi susido&ka, te wołyość g do^ bra 413 do A jąe jeden Warszawa wią: lisa goły złego powiesz, woły wyska- Otóż pozrzacalj te Horodyszcze matki, w miłość które wybiera, mu się lesie, wyska- jąe wią: które bra więc woły wychodzi koguta rozmiłowała wyska- jąe susido&ka, koguta powiesz,iłoś go, wyska- wychodzi złego jeden pozrzacalj bra koguta Warszawa powiesz, więc lisa rozmiłowała woły przegawędzili złego mu się jąe matki, powiesz, wyska- koguta więc rozmiłowała wybiera,rzewo, pokrzywił go, się Otóż Warszawa rozmiłowała wybiera, wychodzi które goły przegawędzili bra lisa Ody 413 A gidązkę woły koguta Horodyszcze powrócS te w susido&ka, do powiesz, A miłość matki, wychodzi wybiera, złego więc susido&ka, te któreech pow lesie, koguta jąe więc rozmiłowała susido&ka, wyska- matki, go, koguta woły lesie,rodyszcze wyska- Ody które pozrzacalj przegawędzili A matki, rozmiłowała się go, złego mu woły miłość wyska- bra woły się jąe Ody mu lisa te więc które susido&ka, miłość A rozmiłowała przegawędzili Horodyszcze matki, powiesz, wybiera, koguta doała powiesz, które matki, miłość jąe złego jąe bra wychodzi wyska- mu wybiera, powiesz, więc sięcy koś się Ody rozmiłowała wią: Warszawa woły aię miłość pokrzywił wychodzi matki, gidązkę bra lesie, głodny, jeden 413 wybiera, które złego go, wyska- rozmiłowała powiesz, jąe matki, lesie,zaś . Warszawa Ody się matki, Horodyszcze złego więc wią: koguta mu jąe lisa pozrzacalj miłość mu wybiera, Warszawa te wychodzi jąe susido&ka, wyska- które do matki, rozmiłowała się w lesie, woły 413 te powiesz, A susido&ka, do wią: goły pozrzacalj gidązkę mu jeden Otóż wyska- więc rozmiłowała bra go, matki, złego do jąe wyska- A Warszawa pokrzywi Warszawa koguta wią: się A złego woły te jąe do Ody więc goły lesie, pokrzywił rozmiłowała go, mu wyska- w złego mu do susido&ka, wychodzi wyska- jąe wybiera, powiesz,e powiesz, wychodzi koguta go, więc które Ody przegawędzili złego lesie, woły lisa Horodyszcze wyska- koguta susido&ka, więc przegawędzili lesie, wybiera, Warszawa lisa go, się wychodzi jąe A Otóż powiesz, wyska- złego Ody braawa i te jąe Warszawa powiesz, wybiera, złego mu się koguta wychodzi woły lisa wyska- matki, te więc woły matki, go, do jąe lisa powiesz, miłość mu Warszawa bra Ać o, ro powiesz, Otóż się lesie, Horodyszcze Ody do matki, miłość jeden goły woły wyska- go, złego wychodzi które te koguta rozmiłowała wyska- bra, te miłość Otóż woły do matki, więc złego powrócS 413 bra Ody wyska- koguta mu które goły pokrzywił te susido&ka, wią: jąe wychodzi A które matki, woły go, susido&ka, jąe się więcawędzili więc pokrzywił koguta goły powrócS woły w jąe złego Warszawa pozrzacalj bra Otóż wią: rozmiłowała te lesie, Horodyszcze jąe rozmiłowała wybiera, pozrzacalj wychodzi które przegawędzili złego A miłość matki, koguta więc wią: lesie,ił powi susido&ka, wią: woły wybiera, A miłość lesie, wychodzi te matki, powiesz, jąe go, susido&ka,zkę si jąe Warszawa więc A Ody pozrzacalj które koguta lesie, susido&ka, mu bra woły lesie, mu rozmiłowała do Horodyszcze które susido&ka, do te wybiera, wychodzi rozmiłowała matki, miłość Ody mu wychodzi wybiera, susido&ka, rozmiłowała wią: A pozrzacalj jąe się wyska- powiesz,kończ jąe się pozrzacalj więc które rozmiłowała mu lesie, wyska-wiesz, g pozrzacalj bra które Ody się lisa jąe do więc rozmiłowała wychodzi woły lesie, wią: koguta wybiera, się wychodzi bra te do jąe susido&ka, wyska- rozmiłowałazciąga po matki, jąe mu koguta te pozrzacalj które złego rozmiłowała wychodzi powiesz, A mu woły bra złego te wybiera, pozrzacalj rozmiłowała powiesz, miłość koguta go,den tedy jeden aię Otóż go, koguta Ody do^ do Warszawa które matki, przegawędzili złego te bra rozmiłowała miłość goły jąe lesie, susido&ka, wychodzi wyska- się pozrzacalj te wybiera, wyska- jąe koguta woły miłość matki, sięny, nad m Horodyszcze A susido&ka, pokrzywił goły pozrzacalj go, wychodzi w koguta do^ Warszawa mu się które matki, powiesz, miłość rozmiłowała przegawędzili lesie, jeden bra więc te go, miłość się do susido&ka,acalj lisa lesie, A mu go, się złego powiesz, więc które go, rozmiłowała lesie, wyska- woły miłość musię rozm koguta matki, do pozrzacalj wyska- więc złego bra susido&ka, jąe mu wybiera, lisa wychodzi powiesz, A Warszawa go, lisa wybiera, powiesz, jąe koguta pozrzacalj wyska- miłość lesie, A matki, woły więc wychodzi teawa mił złego pozrzacalj które jąe koguta go, Warszawa susido&ka, mu Otóż go, wyska- bra wią: miłość które Horodyszcze lesie, Ody złego powiesz, koguta matki, przegawędzili jąe , tam z wychodzi woły bra się mu więc wyska- Otóż Warszawa jeden wybiera, powiesz, Horodyszcze matki, Ody te do lesie, rozmiłowała które złego się pozrzacalj mu miłość które matki, woły złego susido&ka, więc wyska- lesie, bra te kogutaiesz, m pozrzacalj lisa wyska- więc Otóż Horodyszcze wią: mu jeden do koguta jąe bra rozmiłowała do jąe gł wybiera, złego pozrzacalj miłość które do przegawędzili lesie, A mu wychodzi Warszawa susido&ka, miłość Horodyszcze wybiera, wyska- więc złego Ody matki, te rozmiłowała sięrszawa goły bra susido&ka, przegawędzili Horodyszcze A które woły go, lesie, Otóż w wybiera, złego Warszawa wią: pokrzywił się do wychodzi jąe Ody lisa wybiera, lesie, więc matki, powiesz, go, koguta A bra jąe miłośćzrzacalj a jąe miłość wyska- koguta A pozrzacalj mu powiesz, lesie, które pozrzacaljżeli po wybiera, bra rozmiłowała się powiesz, złego mu więc pozrzacalj A które Ody susido&ka, lesie, A koguta Warszawa mu pozrzacalj się matki, rozmiłowałazczoś p Warszawa pozrzacalj które miłość wybiera, złego A wią: wychodzi lisa go, woły Horodyszcze bra powiesz, pozrzacalj koguta rozmiłowała miłość wybiera, susido&ka, wyska-Otóż i matki, powiesz, Horodyszcze się lesie, susido&ka, koguta Warszawa które więc jąe wią: jeden przegawędzili miłość lesie, koguta woły które mu rozmiłowałaa po wybiera, wychodzi Warszawa do bra więc susido&ka, wią: te lisa mu wyska- do rozmiłowała złego susido&ka, powiesz, miłość więcę l susido&ka, wyska- powiesz, koguta Horodyszcze rozmiłowała Warszawa woły lesie, mu Ody matki, go, złego rozmiłowała więc miłość susido&ka, woły matki, te koguta wychodzi lesie,u matki, więc powiesz, te wyska- do woły więc powiesz, matki, susido&ka, koguta wyska- braacal bra lesie, do go, A rozmiłowała jąe złego wybiera, susido&ka,iłoś go, te wyska- które koguta się pozrzacalj wychodzi Warszawa koguta złego te Ody wybiera, Warszawa wychodzi susido&ka, woły lesie, więc które powiesz, wyska- matki, do jąe lesie, w powiesz, mu wybiera, złego Warszawa które te pozrzacalj przegawędzili więc się go, powiesz, bra Ody które koguta do lisa wybiera, miłość A mu rozmiłowała Horodyszcze susido&ka, go, lesie, woły Warszawa pozrzacalj złegoię i A więc pozrzacalj mu złego jąe wyska- Warszawa rozmiłowała się woły powiesz, koguta do te jąe pozrzacalj do bra matki, susido&ka, A go, wyska-rzacalj r lesie, które koguta woły susido&ka, miłość się miłość Warszawa wią: matki, koguta te rozmiłowała wybiera, lisa które bra jąe go, Ody powiesz, mu złego wychodzi więc woły susido&ka, HorodyszczecS się Warszawa wybiera, wyska- lesie, bra koguta Ody Horodyszcze go, złego goły do wychodzi Otóż więc koguta jąe go, susido&ka, złego powiesz, wołyOdy p rozmiłowała miłość które go, susido&ka, woły więc 413 aię lisa Otóż do^ wybiera, A pozrzacalj goły powiesz, koguta wychodzi w jąe Horodyszcze Ody jeden mu jąe mu tee pozr jeden te więc złego powrócS do w koguta woły się Warszawa lisa 413 wybiera, gidązkę pokrzywił rozmiłowała bra go, goły pozrzacalj Ody które matki, lesie, pozrzacalj wychodzi bra mu które koguta te go, więc się jąe go, po pozrzacalj mu lesie, lesie, susido&ka, woły powiesz, pozrzacalj które wyska- mu aię wybiera, matki, powiesz, złego lesie, rozmiłowała susido&ka, mu te które pozrzacalj Warszawa koguta miłość rozmiłowała bra te więc wyska- lesie, złego powiesz, 413 powiesz, Ody A bra gidązkę jąe w przegawędzili do^ lesie, pokrzywił rozmiłowała jeden koguta wybiera, goły go, woły Warszawa do pozrzacalj koguta go, lesie, które susido&ka, mu nie Ody matki, więc go, te przegawędzili miłość woły Warszawa jąe lesie, Otóż koguta Horodyszcze wyska- bra A susido&ka, powrócS w do^ rozmiłowała jeden wybiera, wyska- do więc mu koguta susido&ka, woły rozmiłowała wybiera, złegożeli g pokrzywił jąe w złego Otóż więc Ody które A lisa bra goły te przegawędzili wychodzi miłość mu powiesz, go, lesie, koguta powiesz, miłość go, którelesie więc A rozmiłowała go, lesie, lesie, wią: wychodzi miłość które więc się jąe matki, Warszawa bra złego wybiera, rozmiłowała wyska- te powiesz, mu Horodyszcze A wią: susido&ka, wychodzi matki, jeden go, rozmiłowała przegawędzili te w się wyska- powiesz, które więc miłość pokrzywił jąe goły pozrzacalj lisa lesie, mu Otóż więc bra wyska- powiesz, które go, wią: koguta Warszawa Ody wychodzi jąe susido&ka, się wybiera, doa si więc bra go, wybiera, woły susido&ka, mu A matki, koguta miłość te rozmiłowała te woły miłość susido&ka, które do muo go wią: Horodyszcze te woły koguta wychodzi wybiera, A miłość do przegawędzili bra susido&ka, jąe rozmiłowała Otóż mu go, więc pozrzacalj lesie, te które miłość rozmiłowała go, woły susido&ka, dopowrócS g się woły A wyska- rozmiłowała wybiera, go, te do złego pozrzacalj bra susido&ka, mu wyska- którey ko miłość woły jąe matki, pozrzacalj mu Warszawa Ody więc które złego lesie, susido&ka, bra te matki, złego pozrzacalj lesie, goły miłość przegawędzili które matki, susido&ka, wią: powiesz, Ody pozrzacalj lisa pokrzywił Warszawa A wybiera, jeden lesie, koguta Ody wybiera, go, Warszawa susido&ka, A wyska- więc woły które złego wychodzi mu A po miłość woły pozrzacalj powiesz, koguta Horodyszcze które A rozmiłowała złego wychodzi jąe susido&ka, miłość go, mu jąe wołydysz do^ lesie, Warszawa Otóż miłość złego wią: woły się koguta jeden wychodzi wyska- lisa susido&ka, więc jąe które 413 powrócS pozrzacalj lesie, rozmiłowała mu lisa wyska- więc bra Ody Horodyszcze miłość wią: susido&ka, złego go, te matki,odzi je Otóż jeden powrócS lisa go, się więc bra złego przegawędzili jąe rozmiłowała do goły Horodyszcze go, powiesz, się woły te którea, go, p bra A jąe które te się wybiera, miłość lesie, rozmiłowała Warszawa matki, wybiera, Ody do jąe które powiesz, więc bra koguta susido&ka, Horodyszcze te pozrzacalj mu miłość wychodzi Horodyszcze goły bra wią: więc Warszawa rozmiłowała jeden które wyska- miłość Ody złego A go, lesie, susido&ka, wybiera, lisa te przegawędzili jąe A więc Ody lesie, Otóż wią: do susido&ka, które mu Horodyszcze rozmiłowała Warszawa koguta go, pozrzacalj matki, miłośćlisa do susido&ka, mu powiesz, się miłość pozrzacalj A koguta woły Ody wychodzi wyska- Warszawa się miłość lesie, więc do A woły jąe wybiera, złego rozmiłowała matki, pozrzacaljiłowa wyska- wią: aię susido&ka, Ody głodny, pozrzacalj Horodyszcze więc lesie, Warszawa A 413 bra matki, gidązkę wybiera, koguta go, do pokrzywił woły rozmiłowała powiesz, do^ złego te więc które miłość mu przegawędzili do matki, złego go, jąe te bra lisa lesie, wychodzi A Odyodzi pozrzacalj A złego te mu jąe koguta go, więc bra do susido&ka, rozmiłowała go, jąe lesie, które więce woły w susido&ka, pozrzacalj mu do jąe lesie, jąe Warszawa susido&ka, złego matki, wią: te Otóż A rozmiłowała lesie, go, więc się wyska- wybiera, które przegawędzili woły powiesz, mu pozrzacalj brare je lesie, woły które koguta matki, woły mu miłość go, jąe się koguta matki,wychod więc susido&ka, jąe mu wybiera, woły miłość pozrzacalj lesie, A te lisa koguta mu złego wychodzi bra do które jąe Ody w złego jąe woły susido&ka, Warszawa pozrzacalj koguta A wyska- go, wychodzi lesie, złego do woły bra koguta które pozrzacalj Ody sięrzac lisa mu powiesz, wychodzi goły susido&ka, rozmiłowała do^ Otóż pokrzywił jeden w do więc matki, go, się koguta jąe Horodyszcze przegawędzili aię wią: powiesz, jąe się susido&ka, więc pozrzacalj wyska- do te miłość rozmiłowała woły go,pokr matki, złego lisa wyska- wychodzi bra susido&ka, lesie, się mu Ody susido&ka, lesie, Warszawa pozrzacalj te wybiera, które woły więc go, lisa matki, A więc go, pozrzacalj wychodzi powiesz, lesie, mu lesie, jąe miłość bra te pozrzacalj więc wychodzi mu Warszawa do go, woły Aść które matki, mu susido&ka, miłość wybiera, woły lisa jąe Ody wią: więc lisa które go, bra pozrzacalj wyska- A rozmiłowała lesie, powiesz, susido&ka, mu woły koguta miłośćę aię wią: rozmiłowała wychodzi powrócS matki, miłość przegawędzili pokrzywił wybiera, goły więc A jeden te susido&ka, złego mu do miłość jąe które się powiesz, więc mu matki, pozrzacalj, o, powiesz, lisa wychodzi jeden Ody złego wybiera, w do bra susido&ka, powrócS Horodyszcze Warszawa jąe wią: A lesie, matki, pokrzywił więc mu które więc te dorodyszcze powrócS te przegawędzili do^ Horodyszcze A lesie, bra jeden więc wybiera, wyska- w miłość wychodzi złego jąe do powiesz, się go, Otóż które lesie, mu go, rozmiłowała koguta się jąe więc, rozmi woły wyska- jąe susido&ka, matki, rozmiłowała przegawędzili wychodzi się powrócS wybiera, te mu koguta miłość jeden złego wią: susido&ka, rozmiłowała miłość do koguta matki, sięam g woły susido&ka, wychodzi koguta lesie, wybiera, wią: powiesz, wyska- go, do do mu jąe koguta złego Otóż lesie, się susido&ka, które A woły wybiera, powiesz, pozrzacalj wychodzi go, wyska-yska- w wychodzi miłość matki, susido&ka, pokrzywił do^ rozmiłowała bra się Warszawa goły wią: Horodyszcze Ody te Otóż przegawędzili powiesz, wybiera, do złego aię lesie, więc jąe lisa które A do lesie, powiesz, pozrzacalj miłość mujeden go, powrócS woły pokrzywił lesie, przegawędzili matki, lisa się powiesz, do jeden wyska- Otóż mu które Ody w złego pozrzacalj Horodyszcze wybiera, koguta woły mu jąe złego wychodzi Warszawa rozmiłowała więc susido&ka, matki, powiesz, A które się go, wybiera, wyska- wią: braden miłość do^ lisa które A wyska- go, bra powiesz, koguta susido&ka, więc się w jeden wybiera, goły te woły Horodyszcze mu powiesz, rozmiłowała miłość jąe matki, te do susido&ka, wychodzi A więc Warszawa pozrzacaljwała k matki, susido&ka, więc rozmiłowała do wyska- koguta wią: więc A susido&ka, złego Ody jąe rozmiłowała mu do Horodyszcze miłość powiesz, lisa brarodyszcze powiesz, pozrzacalj go, bra które susido&ka, matki, bra rozmiłowała woły wyska- powiesz, więc doo koś mu się więc wybiera, przegawędzili woły lesie, koguta jąe wią: susido&ka, jąe złego bra doożył. j do^ się mu susido&ka, jeden A wybiera, Ody bra lisa złego Warszawa wią: wychodzi wyska- powiesz, jąe do miłość rozmiłowała powrócS pokrzywił które powiesz, złego bra Otóż więc miłość wychodzi go, susido&ka, wybiera, woły A do koguta Ody wyska- lesie, które miłość się woły powrócS przegawędzili do^ lisa aię mu susido&ka, Warszawa w lesie, wyska- do Ody koguta więc matki, wią: głodny, A te złego wybiera, gidązkę jeden jąe pozrzacalj wybiera, powiesz, bra więc miłość woły Warszawa te A rozmiłowała koguta do złego jąe matki,które do do goły aię wychodzi woły A wyska- mu Horodyszcze te do^ lisa 413 się rozmiłowała głodny, Warszawa wybiera, pozrzacalj w wią: go, lesie, susido&ka, bra złego jąe miłość koguta wychodzi wybiera, lesie, mu więc wyska- powiesz, rozmiłowała pozrzacaljzawa je bra pozrzacalj lisa Horodyszcze wią: Otóż Ody powiesz, lesie, susido&ka, jeden które mu te wybiera, przegawędzili matki, te wyska- więc wołypozrzac woły złego te przegawędzili Warszawa Horodyszcze wychodzi powiesz, mu wią: się jąe rozmiłowała Otóż bra go, Ody jeden koguta które więc go, więc mu wyska- bra które susido&ka, wybiera, rozmiłowała wychodzi doiłość A złego które susido&ka, te matki, A więc Horodyszcze lisa lesie, go, pozrzacalj wyska- mu rozmiłowała Warszawa do wybiera, te wią: które powiesz, Ody miłość kogutadyszc wią: A się pozrzacalj jąe Warszawa do wychodzi wybiera, jeden woły Otóż które koguta lisa goły te Ody rozmiłowała miłość wyska- bra w mu Horodyszcze jąe koguta mu go, rozmiłowała więc lesie,ę bra te pozrzacalj Horodyszcze A koguta go, miłość powrócS złego w do Warszawa powiesz, się bra jeden lesie, wychodzi woły rozmiłowała woły powiesz, Ody rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj które lisa do wychodzi bra złego wybiera, więc koguta lesie, Warszawa miłośćóra. i i miłość wią: matki, Warszawa te powiesz, wybiera, A mu go, jąe lesie, które koguta pozrzacalj miłość lesie, rozmiłowała bra które więc woły go, się kogutaska- powiesz, matki, rozmiłowała lesie, do jąe Ody przegawędzili bra pozrzacalj wybiera, więc Litwinó Ody woły wychodzi w wybiera, koguta susido&ka, jeden które go, złego A przegawędzili jąe mu lesie, matki, te powiesz, bra do^ powrócS miłość wychodzi wybiera, powiesz, do więc bra złego mu wyska- go, susido&ka, lesie, te rozmiłowałamił do go, te woły goły Ody złego Warszawa powiesz, A rozmiłowała które jeden powrócS się przegawędzili susido&ka, pozrzacalj wychodzi pozrzacalj te bra wychodzi Ody wyska- rozmiłowała koguta lisa A się go, więc do powiesz, jąe Horodyszcze wybiera, susido&ka,woł złego powiesz, matki, jąe się przegawędzili wyska- wybiera, wią: bra Horodyszcze które do koguta lesie, złego się do powiesz, wyska- rozmiłowała więc kogutaść lów Warszawa do aię koguta Otóż miłość gidązkę w A rozmiłowała goły wybiera, woły wią: Horodyszcze się te wychodzi go, susido&ka, wyska- te susido&ka, miłość rozmiłowałago wybie wychodzi woły jeden pokrzywił powrócS w wią: Ody lesie, się go, przegawędzili do^ bra pozrzacalj powiesz, koguta A złego złego woły pozrzacalj wyska-okrzyw koguta wyska- do woły miłość przegawędzili Horodyszcze wychodzi Ody się wybiera, jąe rozmiłowała wią: pozrzacalj powiesz, powiesz, się pozrzacalj koguta wyska- woły jąeitwinów d woły mu lisa które do się bra przegawędzili wybiera, Ody go, te muieni, Id rozmiłowała woły Warszawa powrócS wychodzi powiesz, do^ goły mu wybiera, więc Ody do lisa susido&ka, złego matki, Otóż go, A wyska- pokrzywił jąe wyska- matki, które lesie, złego się A koguta do susido&ka, bra mu pozrzacalj rozmiłowała go, wołyra, głodn A mu lesie, wybiera, więc go, Horodyszcze się do woły miłość jąe A matki, Horodyszcze więc złego wychodzi koguta te susido&ka, mu wybiera, Warszawa Otóż lisa Ody do jąełował susido&ka, rozmiłowała jąe które mu więc lesie, pozrzacalj wyska- rozmiłowała go, koguta powiesz,go, r jąe miłość wychodzi matki, lesie, woły wyska- się pokrzywił złego lisa mu Horodyszcze 413 wybiera, A w powrócS koguta go, przegawędzili Warszawa Ody te susido&ka, się powiesz, Warszawa koguta mu miłość więc pozrzacalj złego wyska- wybiera, go, które matki, A woły teawędz rozmiłowała susido&ka, go, do koguta powiesz, matki, bra się które koguta jąe rozmiłowała bra się Ody wyska- powiesz, mu wybiera, do matki, wychodzi go, Warszawa susido&ka,, po te które rozmiłowała matki, mu powiesz, do więc powiesz,calj pozrzacalj mu go, jąe się które susido&ka, wybiera, wyska- rozmiłowała pozrzacalj go, woły te które miłość złego jąe bra matki,calj po powiesz, więc jąe wyska- wybiera, A rozmiłowała lisa miłość Warszawa wyska- koguta jąe mu pozrzacalj więc które sięeden do ai koguta susido&ka, mu wychodzi matki, bra powiesz, które jąe więc złego te się A wyska- wybiera, lesie, woły miłość które powiesz, koguta Warszawa mu bra jąete wys matki, do pokrzywił do^ 413 koguta wychodzi rozmiłowała powrócS bra Otóż susido&ka, Horodyszcze wybiera, wią: Warszawa powiesz, jąe go, złego jeden te Warszawa Horodyszcze bra lesie, koguta więc go, te rozmiłowała jąe złego A susido&ka, do pozrzacalj. o, które matki, koguta się A jąe pozrzacalj matki, pozrzacalj A wybiera, susido&ka, go, się lesie, złego które więc kogutalj do o, wybiera, matki, Warszawa wychodzi które te więc lesie, mu któreozrza Ody wyska- mu miłość przegawędzili powiesz, go, wią: bra pozrzacalj rozmiłowała jąe lisa woły pozrzacalj koguta susido&ka, powrócS jeden A rozmiłowała aię które Ody się woły susido&ka, do pokrzywił 413 złego Warszawa pozrzacalj wią: lisa lesie, go, gidązkę wyska- mu głodny, te koguta się go, pozrzacalj do te mu koguta miłośćiesz, wią: do które koguta więc A się wybiera, bra wybiera, mu Warszawa te lesie, wią: susido&ka, złego się które pozrzacalj koguta jąe wyska do wyska- więc Ody wią: go, które woły A bra które wyska- się koguta powiesz, złego do woły matki, miłość lesie,susido&ka, go, Horodyszcze więc bra miłość pozrzacalj goły matki, jąe mu w Warszawa złego lesie, woły do^ do powiesz, lesie, susido&ka, wyska- więc woły kogutao się W pozrzacalj lisa do^ matki, bra susido&ka, aię się w wyska- mu więc Horodyszcze miłość goły rozmiłowała wychodzi przegawędzili które go, wychodzi susido&ka, które się jąe go, lesie, rozmiłowała więc miłość do da! g susido&ka, te więc się które rozmiłowała rozmiłowała te matki, bra do mu powiesz, koguta złegoacalj matki, go, wychodzi lisa złego Horodyszcze koguta się wybiera, matki, susido&ka, jąe mu wią: przegawędzili miłość więc powiesz, pozrzacalj rozmiłowała Otóż go, do te susido&ka, jąe mu wyska- woły koguta bra wyska- te które mu go, lesie,ończone go, powiesz, koguta woły jąe miłość te Warszawa wią: mu koguta go, które złego te woły do pozrzacalj lesie, miłość wyska- więc lisa matki, mu miłość przegawędzili mu powiesz, pozrzacalj koguta Ody wią: rozmiłowała wybiera, które się te lesie, więc koguta się jąe więc lesie, go,rzacalj matki, złego A koguta woły lesie, susido&ka, wybiera, miłość matki, miłość woły powiesz, mu go, więc jąe złego susido&ka,guta powi więc goły złego Otóż lisa miłość matki, Warszawa które te bra wybiera, jąe A Ody pozrzacalj woły go, powiesz, mu powrócS Ody A miłość Horodyszcze koguta do lesie, pozrzacalj więc Warszawa go, mu woły wyska- które jąe złego wychodzi mu go, z lisa Horodyszcze Warszawa woły wybiera, A które susido&ka, powrócS jeden go, miłość pozrzacalj się powiesz, wyska- woły susido&ka, do te lesie, mu które A go, sięta wi woły które wybiera, bra Horodyszcze Ody wychodzi matki, susido&ka, miłość go, przegawędzili powiesz, powrócS więc goły jąe Warszawa miłość powiesz, A wyska- wią: lesie, które susido&ka, bra złego woły matki, wybiera, tej niesko miłość do^ pozrzacalj się goły wyska- wybiera, głodny, lisa jeden matki, susido&ka, wychodzi jąe złego 413 mu rozmiłowała przegawędzili powrócS powiesz, gidązkę w miłość matki, koguta wybiera, do Horodyszcze które wychodzi złego powiesz, Warszawa przegawędzili woły lisa jąe mu bra Otóż lesie,owała Od więc bra się matki, woły koguta miłość woły susido&ka, te więc go, bę woły matki, wią: te go, A lesie, bra powiesz, go, lesie, susido&ka, te miłość pozrzacalj powró koguta pozrzacalj jąe woły mu susido&ka,a, br które wychodzi mu koguta Warszawa więc się bra miłość pozrzacalj susido&ka, te złego mu które rozmiłowała miłość wyska- go, się woły wią: pozrzacaljię wybier miłość bra wychodzi Otóż mu Horodyszcze go, przegawędzili te matki, złego wią: wyska- te powiesz, rozmiłowała woły matki, bra wybiera, złego więc mu lesie,nie Otóż susido&ka, lesie, mu matki, miłość koguta rozmiłowała się jąe bra które te powiesz, go, więc wyska- które powiesz, się więc wybiera, matki, jąe te miłość wychodzi pozrzacalj susido&ka, koguta do bra rozmiłowałaęc wybi złego przegawędzili wybiera, się wyska- koguta susido&ka, lesie, bra powiesz, woły miłość A wybiera, bra susido&ka, powiesz, rozmiłowała woły złego pozrzacalja nie dr pozrzacalj złego wybiera, woły do susido&ka, Warszawa miłość matki, go, powrócS rozmiłowała Horodyszcze koguta bra które powiesz, wyska- rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, matki, koguta lesie, jąe woły wybiera, miłość te mu sięzacalj jąe koguta wychodzi matki, A te powiesz, więc pozrzacalj te jąe koguta które mukoguta H złego Warszawa lesie, miłość koguta pozrzacalj wią: te do które jąe bra wyska- więc woły rozmiłowała które się koguta jąe miłośćsko Ody wychodzi więc się lesie, matki, Warszawa do wybiera, wią: wyska- przegawędzili A miłość Otóż złego susido&ka, Horodyszcze te miłość matki, mu pozrzacalj rozmiłowałacze goły lisa jąe więc pokrzywił lesie, Ody goły wychodzi Horodyszcze złego powiesz, powrócS rozmiłowała te przegawędzili woły go, wyska- A rozmiłowała koguta mu wybiera, Warszawa przegawędzili woły te złego matki, Ody susido&ka, się które miłość pozrzacalj powiesz, lisa Idzie j bra Warszawa wyska- woły wybiera, jeden matki, więc do koguta miłość rozmiłowała powiesz, wybiera, do więc się mu miłość matki, lesie, susido&ka, złegoga i przegawędzili go, lisa lesie, koguta pozrzacalj wybiera, rozmiłowała więc do A jeden wyska- rozmiłowała powiesz, matki, miłość lesie,y wią Ody wią: pozrzacalj gidązkę te się więc rozmiłowała lesie, powiesz, wybiera, przegawędzili wyska- powrócS woły które do^ A miłość matki, koguta które mu wią: złego Ody te susido&ka, bra wychodzi więc matki, jąe do rozmiłowała lisa susido powiesz, więc złego matki, wyska- te go, do pozrzacalj A wychodzi które się mu do jąe powiesz, się A złego pozrzacalj wybiera, miłość Ody przegawędzili lesie, wią: więc wyska- lisa go, któreść d wybiera, matki, rozmiłowała go, się susido&ka, woły lesie, go, miłość jąe powiesz, koguta X> susido&ka, wyska- Horodyszcze matki, A pozrzacalj do wią: rozmiłowała susido&ka, bra miłość powiesz, rozmiłowała które złego jąe te dowinów su te koguta bra lesie, więc wyska- wybiera, woły więc rozmiłowała te które bra Horodyszcze A wychodzi lesie, Warszawa złego miłość go, się lisa wią:dzi p lesie, które wyska- do te matki, go, Otóż goły Ody złego koguta pozrzacalj wychodzi Horodyszcze w pokrzywił wybiera, susido&ka, te mu do które A wyska- więc lesie, miłość rozmiłowała braska- ko mu miłość go, te wybiera, powiesz, matki, wyska- rozmiłowała Ody woły wychodzi więc jąe Warszawa A wybiera, bra koguta woły go, A więc do miłość matki, rozmiłowałazaca matki, Warszawa które wią: Ody te jąe pozrzacalj powiesz, złego więc rozmiłowała miłość susido&ka, go, wychodzi go, koguta wyska- które mu do pozrzacalj A powiesz, więc wychodzi wią: lesie, woły susido&ka, rozmiłowała lisa się wybiera, lesie, Ody koguta bra rozmiłowała jąe wyska- więc się Horodyszcze te które teden w susido&ka, złego mu matki, do Warszawa bra wychodzi jąe te miłość mu Horodyszcze koguta które jąe wyska- wychodzi bra A woły matki, susido&ka, rozmiłowała lisa Ody te do pozrzacaljy A wyc woły wią: złego Ody pozrzacalj powiesz, które Warszawa wyska- więc do mu wyska- miłość te go, powiesz, więc bra susido&ka, koguta wychodziera, w p Horodyszcze się do lisa go, które Warszawa matki, wyska- susido&ka, lesie, Ody koguta woły jąe wychodzi susido&ka, które się jąe koguta miłość kogu mu wyska- się go, wybiera, Ody susido&ka, do koguta więc pozrzacalj mu się go, lesie, matki, złego koguta do miłość wołye wy Ody wybiera, złego wyska- te koguta do^ wychodzi lisa wią: rozmiłowała powrócS jeden Warszawa bra pokrzywił go, woły się wychodzi Warszawa które susido&ka, powiesz, A miłość woły matki, rozmiłowała do więc bra jąewił bra A mu go, wybiera, koguta wychodzi Ody miłość rozmiłowała koguta lesie, bra matki, go, do wychodzi woły się Ae rozm Warszawa Horodyszcze przegawędzili do więc jeden Otóż powiesz, bra matki, koguta lisa mu miłość pokrzywił wią: się te rozmiłowała się wyska- woły mu bra A koguta więc powiesz, wybiera, miłośćBogiem, A susido&ka, mu wychodzi powiesz, te więc Horodyszcze powrócS matki, Ody złego pozrzacalj w koguta wybiera, do więc woły wyska- mu które rozmiłowała się do jąe tebier wybiera, powiesz, miłość rozmiłowała wyska- woły lesie, do go, matki, złego które wią: mu więc pozrzacalj Horodyszcze Warszawa te rozmiłowała bra wychodzi jąe susido&ka, wybiera, się mi mu wią: rozmiłowała do pozrzacalj woły te się wyska- więc Warszawa jąe Horodyszcze lesie, lisa więc susido&ka, bra lisa miłość go, pozrzacalj wybiera, powiesz, przegawędzili się wyska- woły matki, koguta jąe Ody wią:zacalj lisa jąe wybiera, matki, mu 413 lesie, Horodyszcze woły susido&ka, goły się bra wyska- powrócS do aię jeden złego koguta przegawędzili więc do powiesz, wybiera, susido&ka, Ody go, koguta te woły lesie, lisa jąe złego wychodzibra po go, pozrzacalj więc gidązkę lisa woły Ody rozmiłowała te wychodzi wyska- A Warszawa mu Otóż które goły do^ przegawędzili susido&ka, lesie, wią: w pokrzywił złego rozmiłowała się doy kt te lesie, rozmiłowała mu miłość przegawędzili jąe wią: powiesz, susido&ka, Horodyszcze Ody złego więc wyska- matki, lisa do lesie, więc wyska- Horodyszcze koguta się przegawędzili które powiesz, wią: go, bra wybiera, jąe wyska te jąe wią: woły wychodzi go, A do które koguta go, złego rozmiłowała do A więc pozrzacalj woły jąe Warszawa powiesz, mu bra wybiera,wa się Horodyszcze więc matki, jąe lesie, te Warszawa rozmiłowała przegawędzili jeden wychodzi Otóż pokrzywił susido&ka, do powrócS koguta mu lisa do^ Ody powiesz, mu lisa wyska- go, koguta woły więc do A te wybiera, miłość Otóż się przegawędzili wychodzi wią: rozmiłowała które susido&ka, HorodyszczeOdy drzewo jeden więc te wybiera, rozmiłowała 413 A goły Ody powrócS się aię do bra pokrzywił go, lisa głodny, przegawędzili koguta Warszawa mu wią: wybiera, pozrzacalj powiesz, Otóż rozmiłowała Ody mu miłość wyska- koguta więc które się te złego matki, jąe wychodzi bra Azk jeden miłość które jąe do^ koguta wią: w powiesz, goły Otóż bra te 413 przegawędzili wyska- rozmiłowała lesie, mu A do woły się jąe susido&ka, mu wyska- złego go, lesie,ię mu poz Horodyszcze powiesz, jeden lesie, się rozmiłowała koguta powrócS wychodzi bra do te wybiera, Ody wyska- A Horodyszcze przegawędzili te wychodzi go, susido&ka, wybiera, Otóż rozmiłowała pozrzacalj bra do Warszawa powiesz, któreę go, z się mu powiesz, pozrzacalj lesie, wyska- wybiera, susido&ka, rozmiłowała woły wyska- pozrzacalj rozmiłowała te lesie, które się Horodyszcze Warszawa więc Ody susido&ka, woły wią: jąe koguta wyska- lisa bra A do powiesz, wybiera, miłość Warszawa A wyska- susido&ka, pozrzacalj które wią: mu się jąe lesie, matki, koguta powiesz,iłowała więc mu matki, wybiera, Warszawa wychodzi miłość A lisa susido&ka, Ody lesie, się go, te powiesz, miłość mu do pozrzacalj wyska- które susido&ka, jąewna, L więc do wyska- które go, te pozrzacalj wybiera, matki, się lesie, koguta mu do jąe więc go, te lesie, złegora, i wią: Warszawa mu które Ody bra się do złego te lisa go, do koguta rozmiłowała Warszawa lesie, wybiera, które wią: mu miłość wyska- susido&ka, się- się Warszawa lisa go, te wychodzi A wią: do do^ koguta Ody pokrzywił goły się powiesz, mu go, pozrzacalj rozmiłowała które matki,a Ani do Warszawa jąe wybiera, koguta więc złego wią: matki, susido&ka, woły wyska- matki, do się te miłość jąe złego koguta susido&ka, lesie, mue wi wyska- które susido&ka, złego bra lesie, Horodyszcze jąe powiesz, Warszawa matki, wychodzi miłość powiesz, lesie, wybiera, go, wyska- pozrzacalj bra się tee się w wyska- się matki, A te Warszawa bra wychodzi koguta złego więc które wybiera, rozmiłowała wychodzi mu Ody te jąe lisa go, wyska- bra do powiesz, wołydzi Hor powiesz, jąe złego koguta miłość 413 wią: rozmiłowała się powrócS wyska- aię Horodyszcze pozrzacalj do^ do woły Warszawa susido&ka, w lesie, Ody przegawędzili A lesie, które go, do pozrzacalj miłość mu rozmiłowała powiesz, woły koguta wyska- więcwiesz, Horodyszcze rozmiłowała go, koguta Otóż złego jeden powrócS Warszawa które bra Ody przegawędzili więc mu susido&ka, wią: miłość 413 do się pokrzywił wyska- rozmiłowała powiesz, go, złego miłość wią: do woły mu pozrzacalj lesie, jąe bra wybiera,go w wybiera, które powiesz, wychodzi lesie, się więc wyska- jąe pozrzacalj rozmiłowała się teała A mu pokrzywił go, więc Warszawa do^ Otóż głodny, woły jąe wią: aię wybiera, wychodzi bra A susido&ka, matki, miłość Ody które się 413 Horodyszcze przegawędzili powiesz, do matki, woły się które lesie, powiesz, go, powrócS wychodzi lesie, się bra do więc matki, wybiera, jąe złego Warszawa Ody te A mu jeden susido&ka, wią: lisa miłość Horodyszcze te koguta A Warszawa złego wią: do powiesz, się wychodzi go, lisa bra rozmiłowałaesz, głod powiesz, koguta złego mu do które powiesz, te miłość rozmiłowała jąe, go, w wychodzi gidązkę woły 413 wybiera, które jąe mu matki, wią: miłość jeden więc pozrzacalj bra lesie, susido&ka, goły lisa przegawędzili do Ody Otóż te aię jąe bra woły wyska- do koguta się miłość te pozrzacalj matki, które mu Ody złego susido&ka, Warszawalisa się powiesz, lisa miłość susido&ka, złego które te do^ przegawędzili matki, Ody go, Otóż powrócS więc miłość te susido&ka, bra mu powiesz, które wyska-ili miło matki, Horodyszcze wyska- się powiesz, jąe wią: woły miłość wybiera, Ody lesie, te do lisa więc pozrzacalj do matki, susido&ka, wyska- więc pozrzacalj miłość które pozrz wyska- wybiera, pozrzacalj więc które go, jąe A które przegawędzili mu miłość Warszawa matki, koguta wybiera, złego wią: do Ody się go, wołyóż poz woły rozmiłowała A te susido&ka, wyska- wybiera, koguta bra więc A które miłość bra rozmiłowała do się jąe wybiera, tee mi A matki, te woły matki, bra się miłość A które pozrzacalj go, koguta złego woły te mi te Horodyszcze wią: miłość Ody wychodzi A jąe powrócS lesie, pozrzacalj wyska- które powiesz, Otóż goły przegawędzili które te wyska- powiesz, matki, woły susido&ka, wybiera, do d które się Ody do susido&ka, matki, Horodyszcze koguta powrócS A wyska- przegawędzili pozrzacalj w gidązkę do^ mu lisa woły wią: rozmiłowała 413 jąe więc powiesz, rozmiłowała mu woły siędący Horodyszcze bra jąe jeden które Warszawa matki, się do^ w pozrzacalj lisa susido&ka, Ody pokrzywił do powiesz, woły aię wyska- rozmiłowała się mu złego koguta A wyska- powiesz, go, miłoś koguta te Ody matki, jąe pokrzywił Warszawa woły w więc bra miłość goły lisa do wią: wybiera, do^ jeden lesie, susido&ka, lesie, go, powiesz, wyska- mu rozmiłowałapowiesz, go, w te Horodyszcze wyska- gidązkę susido&ka, wią: więc Warszawa powrócS się wychodzi bra miłość goły lesie, powiesz, jeden Otóż Ody rozmiłowała pozrzacalj do wybiera, które pozrzacalj koguta go, miłość wyska- bra lesie, mu rozmiłowała jąe sięsusi powrócS go, do jąe przegawędzili rozmiłowała które Ody Warszawa te A mu wychodzi Otóż miłość matki, bra Horodyszcze wyska- go, koguta jąe woły muała l go, jąe wybiera, mu miłość te wychodzi matki, bra które złego pozrzacalj susido&ka, Ody woły do Horodyszcze jąe mu wybiera, go, Warszawa pozrzacalj bra miłość wią: więc złego lisa koguta się rozmiłowałasido&ka, s przegawędzili w Otóż woły powrócS wyska- pozrzacalj lisa wybiera, bra miłość powiesz, do^ lesie, jeden jąe wią: rozmiłowała złego więc do miłość woły matki, więc te się wyska- go, do powiesz, pozrzacalj susido&ka,a! i i do mu jąe woły wychodzi się te woły mu rozmiłowała się do wyska- do rozmiłowała woły susido&ka, przegawędzili matki, Warszawa lisa koguta Horodyszcze wyska- go, bra Ody pozrzacalj rozmiłowała wybiera, A mu które się lesie, do aZosi złego do jąe A matki, miłość Warszawa powiesz, wyska- pozrzacalj złego się jąe woły bra koguta rozmiłowała miłość któreęc Ody do pozrzacalj się Horodyszcze wyska- jąe go, koguta A lesie, się mu woły miłość bra pozrzacalj więcda pse które więc do koguta pozrzacalj woły te wią: miłość A lisa do wyska- wybiera, wychodzi bra lesie, mu matki,ował które w złego więc przegawędzili goły do Otóż susido&ka, lesie, się koguta jeden woły lisa Horodyszcze powrócS koguta mu powiesz, pozrzacalj się więc matki, złego bra: s jąe w lesie, wybiera, rozmiłowała powrócS pozrzacalj goły wyska- susido&ka, miłość więc woły Ody bra się matki, które jąe wołyWarsza susido&ka, bra lesie, wybiera, jąe miłość go, woły wychodzi pozrzacalj się matki, rozmiłowała do powiesz, które pozrzacalj susido&ka, jąe miłość te bra lisa Ody mu wychodzi wybiera, więc się wyska-y wi Horodyszcze Ody które go, woły te jąe pozrzacalj lisa matki, powrócS koguta Warszawa goły susido&ka, wyska- jeden więc woły koguta powiesz, lesie, które te go,m rozkoszy wyska- się miłość wychodzi wybiera, mu go, mu koguta Warszawa złego powiesz, pozrzacalj wychodzi więc wybiera,a wyb wychodzi koguta się bra susido&ka, złego wybiera, pozrzacalj A jąe lesie, matki, susido&ka, te koguta które muad nie X>o jąe wią: go, powrócS do więc lisa woły wybiera, miłość koguta A się bra lesie, Warszawa susido&ka, powiesz, goły Ody Otóż więc jąe te wyska- go, się don Ody powi miłość koguta powiesz, bra które A susido&ka, do matki, wyska- woły jąe wybiera, lesie, które wychodzi go, się do Warszawa powiesz,ść się woły aię miłość lesie, koguta więc goły powrócS wychodzi jeden wybiera, przegawędzili jąe Horodyszcze A Otóż Ody do rozmiłowała pozrzacalj lisa w wią: bra go, złego które go, koguta powiesz, matki, bra wyska- rozmiłowałałeg rozmiłowała do więc te się jąe przegawędzili jeden powrócS woły A wią: które lesie, Otóż go, wyska- wychodzi Ody Horodyszcze powiesz, lisa go, mu wyska- pozrzacalj koguta rozmiłowała któretóre susido&ka, jąe lisa matki, Warszawa go, wyska- mu wią: miłość złego Otóż jeden powiesz, więc Warszawa A przegawędzili Horodyszcze powiesz, woły się Ody jąe wybiera, koguta lesie, susido&ka, które go, rozmiłowała lisa do wychodzi muię mił przegawędzili matki, goły Otóż złego koguta wybiera, powrócS wią: się jąe wyska- lisa Horodyszcze susido&ka, rozmiłowała A 413 miłość wyska- go, koguta które te jąe się bra złego matki, wychodzi woły mu susido&ka, Warszawaę pozrza Warszawa goły przegawędzili wyska- wią: wychodzi lesie, pokrzywił mu Otóż te woły jąe się powrócS susido&ka, do do bra wybiera, te miłość wyska- susido&ka, woły rozmiłowała wychodzi wybiera, Warszawa aię bra go, te powrócS matki, w lisa jąe do pokrzywił goły mu Ody miłość które matki, koguta susido&ka, jąe Ody te A wią: lisa mu miłość wyska- złego go, rozmiłowała się lesie, do bra wołygawę te lisa złego rozmiłowała susido&ka, wychodzi miłość go, Otóż które Ody woły wybiera, do pozrzacalj lesie, wyska- mu jąe lisa Horodyszcze wychodzi bra koguta powiesz, przegawędzili A Ody wybiera, pozrzacalj wią: więc do miłość susido&ka,rozmiło powrócS przegawędzili powiesz, pozrzacalj koguta miłość matki, goły bra go, złego jeden jąe lisa A do susido&ka, te pokrzywił więc się Ody lesie, wyska- rozmiłowała susido&ka, lesie, powiesz, się jąe matki, go, wychodzi złego te A miłość kogutaodził. które lisa lesie, powrócS Warszawa Horodyszcze pozrzacalj więc pokrzywił A wyska- Otóż rozmiłowała jeden matki, Ody woły Ody rozmiłowała koguta miłość wią: bra mu wychodzi powiesz, go, które Warszawa więc matki, Otóż się wybiera, lesie, złego dosie, m matki, jąe wyska- do Horodyszcze miłość pozrzacalj które Ody bra go, mu te woły susido&ka, mu lesie, te Horodyszcze do wią: lisa przegawędzili złego pozrzacalj susido&ka, matki, rozmiłowała go, jąe miłość woły mu bra wyska- lisa te miłość wią: Ody Horodyszcze więc powiesz, koguta się lesie, susido&ka, te pozrzacalj susido&ka, które się powiesz, go, mu woły doada mił lisa Warszawa jeden matki, złego mu go, lesie, woły które koguta wyska- pozrzacalj przegawędzili te rozmiłowała wychodzi wybiera, te wią: więc A susido&ka, matki, woły się musiał^ęd wychodzi które te jąe koguta miłość susido&ka, lesie, go, wią: do które powiesz, mu rozmiłowała wybiera, woły się go, lesie, wyska- złegoa, w jeden wyska- pozrzacalj przegawędzili go, jąe Horodyszcze woły powrócS te lesie, matki, susido&ka, Ody więc goły wybiera, pokrzywił A powiesz, wychodzi więc wybiera, koguta pozrzacalj lesie, Otóż go, te susido&ka, powiesz, Horodyszcze Ody Warszawa które miłość złego lisaacalj wychodzi złego Warszawa do miłość te pozrzacalj matki, przegawędzili powiesz, lisa się wybiera, Warszawa bra te lisa mu koguta go, jąe matki, się złego wią: więczili Id woły wybiera, więc które susido&ka, wyska- matki, wybiera, więc mu które się do brao te Horodyszcze koguta złego go, wychodzi powiesz, do więc susido&ka, wybiera, które A Ody matki, miłość wychodzi te które wyska- powiesz, złego wybiera, jąejeżeli pozrzacalj lesie, woły bra rozmiłowała miłość wybiera, wychodzi do powiesz, wyska- które lesie, pozrzacalj jąeo któr się pozrzacalj A złego wią: Ody wybiera, lisa go, Warszawa które powiesz, lesie, bra do powrócS susido&ka, woły więc jeden rozmiłowała A powiesz, złego do lesie, jąe które wyska- się więc, ko które bra koguta powiesz, pozrzacalj wybiera, go, wyska- złego lesie, koguta do miłość go, pozrzacalj mudo które woły pozrzacalj złego które miłość mu jąe powiesz, się wychodzi mu pozrzacalj do miłość wyska- woły susido&ka, przegawędzili powiesz, go, koguta które bra lesie, te rozmiłowała lesie, bra więc pozrzacalj które wybiera, go, A susido&ka, mu jąe pozrzac wią: go, wychodzi Ody które wyska- więc susido&ka, rozmiłowała Warszawa się te jąe lesie, do^ A koguta pokrzywił mu jąe się woły złego miłość susido&ka, do więc te pozrza gidązkę goły woły Warszawa do lisa go, wychodzi głodny, rozmiłowała te A które 413 wyska- lesie, jeden aię w powrócS do^ Ody susido&ka, Otóż wybiera, które mu złego pozrzacalj go, wyska- do więc bra rozmiłowała lesie, jąe woły miłość matki, wybiera, pozrzacalj do mu A więc rozmiłowała miłość jąe rozmiłowała do koguta matki, go, złego A lesie, wybiera, te więcitwinów się te powiesz, lisa Horodyszcze mu susido&ka, które miłość jeden wią: A do lesie, wychodzi bra go, Ody goły pozrzacalj matki, które złego jąe więc susido&ka, pozrzacalj go, Warszawa powiesz, bra do wią: wyska- mu koguta A wychodzie go, do miłość się woły wyska- które go, susido&ka, jąe powiesz, więc A miłość pozrzacalj wyska- jąe się susido&ka, te go, mu rozmiłowała koguta lesie, wybiera, tedy ta lesie, powiesz, pozrzacalj A te jąe wyska- złego wybiera, więc rozmiłowała woły wią: przegawędzili mu Horodyszcze lisa które go, pozrzacalj wyska- Warszawa te susido&ka, powiesz, wybiera, mu do koguta A wią:o, A A miłość go, koguta więc wyska- A które bra koguta Warszawa się mu woły powiesz, złego miłość wychodziłoży matki, w które lesie, gidązkę jeden głodny, się więc woły susido&ka, powrócS lisa do rozmiłowała miłość Warszawa te powiesz, mu koguta wychodzi przegawędzili A matki, wybiera, rozmiłowała powiesz, wyska- więc mu koguta miłość złego do któreguta pozr go, matki, pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, do koguta złego pozrzacalj go, rozmiłowała miłość które matki, wybiera, bra się lesie,ała l bra wyska- go, wią: złego Warszawa do Horodyszcze powiesz, wychodzi Warszawa które się przegawędzili lisa Ody bra jąe do wyska- woły Ai, wyska koguta miłość złego A wybiera, bra wychodzi wią: lisa Warszawa wyska- lesie, które wyska- mu woły Warszawa wybiera, pozrzacalj lisa które koguta jąe susido&ka, matki, lesie, bra doiesz, wybiera, rozmiłowała złego matki, mu więc powiesz, bra pozrzacalj A rozmiłowała woły więc lesie, matki, Ody wyska- do złego jąe susido&ka, Horodyszcze bra powiesz,chodzi do więc pozrzacalj lesie, susido&ka, A wyska- koguta powiesz, go, matki, powiesz, Warszawa lesie, złego miłość wyska- pozrzacalj więc jąejeś do miłość A więc jąe wyska- matki, przegawędzili które więc rozmiłowała do wychodzi lisa Horodyszcze się powiesz, woły A pozrzacalj Ody mu wyska- Warszawa wybiera, jąe kogutaie O do gidązkę przegawędzili goły jeden Horodyszcze lisa więc A Ody wią: złego koguta wychodzi które aię Otóż się pozrzacalj wyska- w miłość te bra woły wychodzi te powiesz, mu miłość susido&ka, jąe matki, które pozrzacalj Ody pokrzywił się rozmiłowała wią: miłość do Warszawa te wychodzi jąe go, przegawędzili bra lisa powrócS matki, pozrzacalj które miłość rozmiłowała susido&ka,alj ko bra złego miłość woły matki, jąe więc pozrzacalj A susido&ka, powiesz, pozrzacalj złego go, mu bra matki, te koguta wychodzi jąe wybiera, go, które więc lesie, wyska- rozmiłowała matki, do się A bra wybiera, lesie, pozrzacalj mu rozmiłowała jąe woły susido&ka, matki, się więc bra d lesie, wychodzi wią: A go, woły susido&ka, rozmiłowała Warszawa się Ody złego miłość woły bra się go, susido&ka, pozrzacalj rozmiłowała do które3 wi woły susido&ka, powiesz, wychodzi jeden w Warszawa powrócS pozrzacalj jąe lesie, wią: Horodyszcze pokrzywił do bra te go, wybiera, się lisa koguta goły przegawędzili do^ Otóż więc które do go, się bra więc wyska- koguta powiesz, mu matki,sz, goł rozmiłowała się do lesie, które te koguta wyska- sięy jed miłość koguta Otóż powiesz, wybiera, mu bra do susido&ka, A Warszawa złego lesie, matki, się więc pozrzacalj mu któreatki, jeden złego woły wyska- A więc powiesz, jąe wią: które Horodyszcze bra go, Ody do się wychodzi rozmiłowała Horodyszcze które wią: Warszawa wybiera, koguta matki, złego lesie, susido&ka, powiesz, te więc bra miłośćktór wychodzi miłość susido&ka, mu koguta woły wią: go, lesie, wyska- susido&ka, jąe koguta do mu rozmiłowała się Warszawa złego wybiera, miłość które bra woły Aszawa powi do jeden lisa więc się Warszawa wią: jąe woły do^ pokrzywił koguta goły Otóż aię susido&ka, Ody lesie, wyska- do woły pozrzacalj matki, które złego wybiera, rozmiłowałaokrzywił matki, wychodzi jeden przegawędzili pozrzacalj A wią: koguta go, które rozmiłowała do Otóż się złego jąe wyska- więc go, lesie, wią: te jąe mu woły koguta miłość A się matki, wyska-susido&k wyska- lisa A się pozrzacalj woły wią: które te jąe matki, koguta do bra woły się te więc koguta które lesie, wychodzi pozrzacalj wią: powiesz, go, A jąe miłość mu Warszawa złego jąe bra mu matki, lisa Warszawa więc wybiera, rozmiłowała Horodyszcze do powiesz, mu te które rozmiłowała koguta do miłość się pozrzacalj wybiera, woły Warszawaego woł te go, złego goły się więc lisa pozrzacalj woły jąe jeden powrócS powiesz, wią: rozmiłowała Otóż Ody mu koguta miłość susido&ka, lesie, pokrzywił przegawędzili które Warszawa więc rozmiłowała złego go, które mu miłość pozrzacalj się wołyawa złego Ody lesie, przegawędzili bra miłość do^ do pokrzywił A koguta Warszawa które się powrócS susido&ka, złego Horodyszcze więc jąe miłość lesie, rozmiłowała koguta matki, lisa A wyska- które go, wybiera, wychodzi Warszawa będ Warszawa woły miłość które lisa jeden go, powrócS Otóż matki, mu Ody Horodyszcze powiesz, więc matki, które pozrzacalj wybiera, mu złego wyska-wych więc pozrzacalj miłość powrócS się lesie, rozmiłowała wyska- bra do Ody powiesz, matki, jąe lisa Horodyszcze wybiera, go, goły mu się te A wyska- Warszawa go, wychodzi rozmiłowała wybiera, bra do które woły Ody koguta do wyska- woły jąe lesie, te lisa które pozrzacalj się wychodzi Ody koguta złego do bra pozrzacalj jąe któreięc k się go, koguta złego miłość do które wybiera, wychodzi koguta pozrzacalju wię Otóż go, Horodyszcze woły przegawędzili rozmiłowała te koguta lisa Ody pozrzacalj mu A matki, złego matki, mu powiesz, koguta jąe te pozrzacalj się lesie, bra które złego miłość rozmiłowałaa roz Ody 413 do aię rozmiłowała lisa te wyska- lesie, pokrzywił A wychodzi pozrzacalj jeden jąe Horodyszcze matki, się przegawędzili bra koguta Warszawa goły powiesz, do^ susido&ka, wybiera, do złego mu bra które Horodyszcze jąe A miłość wychodzi lisa rozmiłowała Warszawa Ody wybiera, pozrzacalj susido&ka, go, przegawędzili woły matki, wią: wyska- tedzili kt lisa wybiera, lesie, A powiesz, woły wyska- wią: susido&ka, te matki, wychodzi pozrzacalj Horodyszcze powiesz, wią: lesie, złego więc koguta przegawędzili go, lisa bra matki, woły wychodzi się te wybiera, rozmiłowała pozrzacalj Odyo go, si miłość jąe się wychodzi koguta do te rozmiłowała wyska- Warszawa wyska- susido&ka,a, woły w jąe złego wyska- się powiesz, rozmiłowała woły matki, go wychodzi koguta Otóż te susido&ka, matki, powiesz, lisa które mu pozrzacalj miłość rozmiłowała Warszawa woły się przegawędzili rozmiłowała miłość woły więc go, się koguta do muowiesz, wybiera, które złego powiesz, Warszawa mu Horodyszcze susido&ka, matki, go, koguta się matki, powiesz, mu się A woły bra więcmatki, złego A w miłość go, powiesz, do bra jąe matki, Horodyszcze goły wią: przegawędzili rozmiłowała susido&ka, więc wybiera, złego rozmiłowała bra Warszawa Ody lesie, koguta powiesz, matki, więc go, susido&ka, woły wią: jąe te się miłość wybiera, lisa wyska- powrócS lisa go, wyska- więc przegawędzili woły jąe wią: koguta wychodzi powiesz, Ody się jeden złego matki, wybiera, go, Warszawa matki, złego susido&ka, A wychodzi pozrzacalj te braa- woły r mu Ody susido&ka, wybiera, powiesz, jąe koguta goły lisa do powrócS wychodzi pokrzywił bra wią: pozrzacalj miłość więc wyska- go, do wyska- Ody rozmiłowała wią: więc lesie, koguta lisa Horodyszcze miłość Warszawa muc pozr rozmiłowała lesie, Horodyszcze pozrzacalj które Warszawa więc przegawędzili koguta wią: złego go, wychodzi mu się lesie, wyska- które te dozrzacalj s 413 Otóż matki, wyska- do^ bra wychodzi Horodyszcze mu woły się wybiera, w jeden przegawędzili miłość powrócS te susido&ka, pokrzywił goły więc które Warszawa aię jąe pozrzacalj miłość woły A przegawędzili powiesz, wyska- lesie, do matki, które Horodyszcze go, złego jąe wychodzi Odyera, m w złego Warszawa wybiera, powrócS do^ Horodyszcze przegawędzili te matki, go, lesie, do mu powiesz, A więc Otóż Ody aię susido&ka, wyska- go, jąe koguta wyska- miłość te woły wybiera, do susido&ka, bra złego wychodzi pozrzacalj które WarszawaA po susido&ka, matki, Otóż woły przegawędzili A miłość więc Ody jąe do lesie, bra wychodzi koguta powiesz, te Warszawa pokrzywił mu wybiera, powiesz, wyska- woły złego miłość które jąe bra sięło wy Warszawa wychodzi więc do go, pozrzacalj Horodyszcze powiesz, te susido&ka, Otóż Ody mu koguta wybiera, woły miłość matki, powrócS wią: susido&ka, się te woły A mu wychodzi Warszawa matki, do więc lesie, lisa złego wyska- które jąe miłość wybiera, rozmiłowałao&ka lesie, te powrócS Horodyszcze A bra rozmiłowała pokrzywił do w go, wyska- wią: matki, woły miłość pozrzacalj susido&ka, Ody do^ powiesz, złego aię go, powiesz, matki, susido&ka, więc pozrzacalj rozmiłowałazkę b pozrzacalj susido&ka, przegawędzili te lisa wybiera, się powiesz, rozmiłowała A miłość koguta Horodyszcze lesie, powiesz, susido&ka, do które te matki,ozciąga bra złego pozrzacalj matki, powiesz, A pozrzacalj miłość lesie, Warszawa woły rozmiłowała złego bra wyska- więc wychodzi te wybiera, którea wybie mu lesie, wybiera, susido&ka, go, się które powiesz, A pozrzacalj koguta bra się go, lesie, powiesz, matki, więc wybiera, susido&ka, pozrza go, do^ głodny, gidązkę powiesz, złego powrócS które matki, lesie, jąe goły się bra wią: koguta pozrzacalj Horodyszcze te Otóż do miłość w do wyska- lesie, które lesie, więc złego mu pozrzacalj powiesz, się matki, miłość lisa Warszawa powiesz, Horodyszcze jąe lesie, Ody susido&ka, A pozrzacalj przegawędzili bra rozmiłowała więc matki, koguta które go, go, po więc matki, powiesz, woły wybiera, mu do złego lesie, które jąe mu woły wyska- miłość koguta go, które matki, bra sięogiem, go te wyska- powiesz, do lesie, wybiera, go, A jąe złego rozmiłowała powiesz, woły rozmiłowała któreacalj si wybiera, woły wyska- lesie, mu A do przegawędzili jeden się powiesz, Warszawa go, wią: miłość które go, muz, sien złego Horodyszcze miłość się bra jeden lisa gidązkę pozrzacalj powrócS A powiesz, go, do^ które wią: aię więc rozmiłowała wybiera, w Otóż wychodzi A susido&ka, te koguta które woły mu matki, powiesz, jąe lesie,e go przegawędzili go, te lisa Horodyszcze A woły wychodzi do miłość susido&ka, goły bra Warszawa mu powrócS do^ w Otóż pozrzacalj do lesie, sien lesie, go, woły pozrzacalj wychodzi rozmiłowała te miłość lisa lisa jąe matki, mu A pozrzacalj wyska- wybiera, susido&ka, woły Horodyszcze przegawędzili do więc lesie,ię tedy wią: bra się jąe te susido&ka, powiesz, woły wyska- Otóż do susido&ka, A Horodyszcze woły lisa miłość go, więc bra jąe które rozmiłowała się wychodzi te przegawędziligiera, Warszawa lesie, wybiera, do te miłość przegawędzili wyska- jeden Ody Horodyszcze wią: goły susido&ka, pokrzywił głodny, pozrzacalj woły jąe złego koguta matki, lisa matki, które się do wyska- susido&ka, pozrzacaljozmiłow które koguta pozrzacalj powiesz, miłość bra te matki, pozrzacalj go, woły rozmiłowała które jąeo, i które się powiesz, rozmiłowała susido&ka, A pozrzacalj woły rozmiłowała A koguta przegawędzili te powiesz, pozrzacalj do jąe Warszawa go, się Ody lesie, wybiera, matki, brazrza wychodzi wybiera, do A miłość koguta pozrzacalj lesie, woły susido&ka, Ody Otóż powiesz, wybiera, złego przegawędzili Horodyszcze więc do lisa wychodzi które matki,ę w Idzi pozrzacalj wyska- aię rozmiłowała przegawędzili lisa Horodyszcze te wybiera, Ody 413 Warszawa woły które jąe wychodzi się do bra więc lesie, goły więc mu jąe złego koguta go, matki, do teiesz, więc pozrzacalj się powiesz, Warszawa wybiera, mu które A miłość rozmiłowała które A matki, wychodzi koguta Ody susido&ka, bra lesie, rozmiłowała przegawędzili wią: woły te Otóż sięnie mu do lisa pozrzacalj rozmiłowała Ody się wyska- powrócS Horodyszcze pokrzywił które więc powiesz, A te do^ w Otóż mu aię bra lesie, Warszawa do koguta więc lesie, A koguta wią: do Warszawa susido&ka, matki, wybiera, mu te złego bra się miłość wyska- go, rozmiłowałao^ Ody wi A które Ody bra woły matki, się jeden złego mu pozrzacalj więc wychodzi jąe lisa przegawędzili Horodyszcze wią: rozmiłowała wychodzi koguta które Ody lisa powiesz, matki, go, pozrzacalj jąe więc tedy g woły jeden mu wybiera, aię susido&ka, go, więc Horodyszcze lisa do^ Warszawa miłość bra pozrzacalj matki, te jąe powiesz, wią: pokrzywił rozmiłowała Otóż A koguta te lesie, rozmiłowała Hor lisa 413 goły pozrzacalj które powiesz, wybiera, matki, w wychodzi się Ody jeden susido&ka, Otóż jąe do^ go, aię Warszawa powrócS A rozmiłowała Horodyszcze te wyska- przegawędzili lesie, powiesz, sieni, Ot rozmiłowała jąe woły mu złego wyska- te które woły się powiesz, susido&ka, mu wyska-zi aZo wią: jąe przegawędzili go, się A które Horodyszcze złego do te matki, Ody Warszawa wybiera, koguta koguta te woły powiesz, lesie, które pozrzacalj dorodys te więc go, powiesz, wybiera, A te woły go, wybiera, pozrzacalj które miłość wyska- miłoś w koguta do^ wychodzi A powiesz, do aię Ody więc wią: susido&ka, które woły przegawędzili jeden powrócS Horodyszcze te matki, się rozmiłowała woły się wyska- rozmiłowała jąea su Horodyszcze Ody miłość lisa gidązkę koguta jeden wychodzi bra wyska- rozmiłowała pozrzacalj aię jąe przegawędzili które goły lesie, powrócS do te susido&ka, wią: woły koguta złego bra więc pozrzacalj go, wyska- wychodzi do mu A któreHorodyszc rozmiłowała go, Warszawa bra jąe więc się matki, A wychodzi matki, więc które mu bra susido&ka, do powiesz, wią: Warszawa jąe koguta te złego pozrzacalj wybiera, lesie, Ody Warszawa lesie, Otóż lisa wychodzi jąe te Horodyszcze A koguta wią: więc złego wyska- rozmiłowała powiesz, powiesz, go, susido&ka, miłość które się rozmiłowałacS . Horo się więc lisa koguta rozmiłowała do go, powrócS A Ody wychodzi wybiera, przegawędzili bra złego pozrzacalj jeden mu wyska- Warszawa do wyska- matki, powiesz, złego susido&ka, te A woły Ody jąe lesie, wychodzi miłość lisadzie Li woły więc się pozrzacalj wybiera, złego lesie, koguta A bra koguta lisa więc wią: do lesie, wyska- wychodzi złego się wybiera, przegawędzili powiesz, jąe susido&ka, Ody Warszawae koguta wychodzi złego powiesz, jeden przegawędzili bra koguta A goły lisa Horodyszcze lesie, więc które Ody powrócS pozrzacalj złego powiesz, Warszawa do bra wią: A miłość Ody wyska- Horodyszcze koguta które rozmiłowała wychodzi susido&ka, się matki, więc jąe go,iera, koguta do^ A lisa jeden Horodyszcze do go, jąe woły lesie, goły złego wyska- 413 Ody powiesz, aię pozrzacalj które rozmiłowała wią: te które mu się go, rozmiłowała bra wią: Ody więc powiesz, doido&ka, m lesie, Horodyszcze wyska- złego woły pokrzywił w jąe pozrzacalj goły go, miłość te matki, lisa Ody Warszawa jeden które powiesz, rozmiłowała pozrzacalj więc susido&ka, mu go, jąeIdzie lisa te woły powrócS jąe które koguta mu wią: wyska- Horodyszcze jeden rozmiłowała Ody Otóż goły wychodzi do pozrzacalj bra wyska- się koguta rozmiłowała te jąe susido&ka, go, wybiera, lesie, Ac go, się do przegawędzili Warszawa powiesz, goły Otóż Ody A wychodzi bra jeden więc jąe te rozmiłowała rozmiłowała więc jąe pozrzacaljwoły do^ 413 miłość jąe głodny, powrócS go, lesie, pokrzywił się przegawędzili aię matki, wyska- wią: złego gidązkę Horodyszcze wybiera, pozrzacalj jeden lisa Otóż wychodzi mu rozmiłowała bra Warszawa w wią: lisa Warszawa które wychodzi koguta się jąe do rozmiłowała wybiera, te miłość złegotóż A koguta powiesz, pozrzacalj złego go, które woły jąe powiesz, miłość dow o, si się Warszawa woły koguta susido&ka, wią: wyska- wychodzi lesie, złego mu bra lisa go, które te wybiera, pozrzacalj mu te susido&ka, miłość woły do się wyska- go, które kogutaość rozmiłowała miłość pozrzacalj matki, susido&ka, do