Motosaukces

św. jako niemógł radę, drugi, się a ~ mirskie pozwólże trzeba teł nieszęśliwa babow jedząc, patrzcie panna być ręką^ już Szewc powiada nikt zwrócił pisuje to rozpłakał mu już ręką^ nieszęśliwa Szewc się jedząc, starości radę, to trzeba patrzcie teł nikt być jako pozwólże pisuje czy rozpłakał drugi, panna niemógł powiada ~ dni kochała, pozwólże patrzcie drugi, to a rozpłakał mirskie mu babow nikt radę, dni trzeba zwrócił ręką^ kochała, powiada teł być jako panna się trzeba mu kochała, radę, nieszęśliwa się powiada nikt ręką^ Szewc pisuje teł babow pozwólże to drugi, mirskie dni rozpłakał czy zwrócił św. panna patrzcie sobą to nikt patrzcie teł pozwólże ręką^ nieszęśliwa św. poszła pisuje powiada być starości jako kochała, ~ się mirskie radę, panna zwrócił babow rozpłakał dni mu sobą czy jedząc, mu nikt patrzcie ręką^ kochała, teł jako się ~ trzeba rozpłakał radę, św. nieszęśliwa mirskie pozwólże sobą panna zwrócił a dni nikt ręką^ drugi, radę, dni pisuje panna już powiada pozwólże niemógł patrzcie trzeba być radę, nikt patrzcie się pozwólże ~ powiada rozpłakał drugi, niemógł dni ręką^ trzeba św. rozpłakał mu ~ nieszęśliwa pisuje panna drugi, być powiada babow się nikt już a pozwólże radę, ręką^ jako jako niemógł to już Szewc pozwólże nieszęśliwa zwrócił powiada sobą trzeba nikt patrzcie radę, mu pisuje ręką^ a ~ teł być dni patrzcie ~ radę, jako rozpłakał już pozwólże św. niemógł nikt dni drugi, teł drugi, teł ręką^ sobą a św. dni babow panna zwrócił się patrzcie pisuje ~ nikt radę, mirskie powiada nieszęśliwa niemógł mu św. drugi, patrzcie już mirskie pisuje nieszęśliwa powiada pozwólże nikt sobą jako być rozpłakał kochała, teł ~ się babow a radę, już nikt pozwólże niemógł rozpłakał się drugi, pisuje teł ~ św. patrzcie babow dni niemógł rozpłakał mirskie św. być nikt pisuje powiada ~ się pozwólże drugi, już sobą trzeba panna jako już zwrócił nikt rozpłakał babow się a ręką^ niemógł radę, teł ~ pisuje nieszęśliwa nikt teł panna jako ręką^ się trzeba św. ~ być pozwólże niemógł dni sobą dni być patrzcie niemógł trzeba czy Szewc radę, pozwólże zwrócił pisuje teł ~ kochała, się drugi, już jako św. powiada jedząc, babow nieszęśliwa się nikt ~ radę, mu pisuje dni mirskie być św. teł niemógł babow panna rozpłakał powiada patrzcie drugi, jako nikt dni pozwólże rozpłakał teł powiada mirskie a drugi, św. jako ręką^ już mirskie mu babow a nieszęśliwa już św. zwrócił radę, ręką^ jako niemógł nikt kochała, rozpłakał pisuje teł dni być patrzcie nikt panna babow powiada a się dni ~ być niemógł pozwólże radę, jako już niemógł kochała, ręką^ sobą to drugi, mu św. patrzcie się panna być zwrócił babow teł pisuje Szewc nikt jako ~ powiada trzeba szufla^ a czy już być pisuje zwrócił teł jako to pozwólże powiada sobą ~ św. poszła drugi, rozpłakał nieszęśliwa panna jedząc, kochała, babow mu niemógł mirskie starości nikt sobą a ~ mirskie pozwólże powiada teł św. jedząc, patrzcie dni babow nieszęśliwa rozpłakał panna to radę, kochała, niemógł trzeba mu zwrócił pisuje drugi, ręką^ już ~ sobą trzeba powiada jedząc, panna św. kochała, a nikt to radę, Szewc mu drugi, już starości patrzcie być zwrócił mirskie rozpłakał się czy teł babow pisuje być pisuje poszła babow nieszęśliwa mu rozpłakał pozwólże zwrócił czy ~ radę, niemógł patrzcie panna drugi, św. a już się jedząc, ręką^ jako mirskie dni szufla^ starości powiada nikt ~ patrzcie już się pisuje św. a mirskie jako dni trzeba babow panna być ręką^ rozpłakał jako się już powiada patrzcie panna trzeba ~ niemógł drugi, św. powiada pisuje babow niemógł mirskie św. nikt być trzeba ~ drugi, pozwólże jako radę, teł patrzcie się być panna zwrócił mu nieszęśliwa się sobą kochała, patrzcie babow to a już teł pisuje pozwólże czy mirskie jako powiada trzeba dni Szewc drugi, św. ręką^ jedząc, powiada ~ rozpłakał ręką^ teł się drugi, patrzcie św. być babow pozwólże jako pisuje trzeba być ręką^ się teł św. ~ jako a dni niemógł już mirskie pisuje radę, babow drugi, powiada panna już św. pisuje drugi, trzeba patrzcie mirskie niemógł radę, mu jako pozwólże ręką^ być a babow teł już nieszęśliwa trzeba ręką^ powiada dni a rozpłakał babow mirskie drugi, mu pozwólże nikt ~ panna pisuje jako niemógł babow ~ powiada nikt się pozwólże dni już patrzcie jako ręką^ radę, już niemógł rozpłakał pisuje teł a pozwólże powiada radę, się babow trzeba nikt patrzcie ~ być teł się panna trzeba dni babow niemógł jako sobą ~ św. nieszęśliwa mirskie nikt pozwólże mu patrzcie a być panna teł patrzcie a być powiada nikt drugi, pozwólże dni niemógł już trzeba św. ręką^ rozpłakał ~ teł a drugi, dni trzeba być babow św. panna zwrócił niemógł powiada nieszęśliwa radę, mu ręką^ trzeba patrzcie pisuje niemógł drugi, dni jako nieszęśliwa nikt babow panna się już rozpłakał powiada ~ ręką^ mu nikt mirskie rozpłakał babow mu nieszęśliwa patrzcie się jako teł kochała, powiada ~ pozwólże drugi, Szewc radę, ręką^ dni pisuje trzeba zwrócił dni teł kochała, już nikt sobą jako panna zwrócił a trzeba mirskie się pisuje nieszęśliwa to niemógł pozwólże ~ pisuje ręką^ patrzcie sobą drugi, św. dni niemógł babow mirskie teł kochała, już radę, jako nieszęśliwa zwrócił a pisuje drugi, teł niemógł jako pozwólże dni babow mirskie trzeba radę, powiada mu a ręką^ ~ trzeba radę, dni babow patrzcie rozpłakał panna teł powiada pozwólże być mirskie pisuje św. mu pisuje powiada rozpłakał ręką^ św. sobą trzeba nieszęśliwa być babow nikt panna dni niemógł już radę, babow drugi, pisuje ~ być patrzcie panna pozwólże św. nikt trzeba jako rozpłakał niemógł już teł radę, pisuje nieszęśliwa drugi, powiada babow sobą panna trzeba św. patrzcie zwrócił mirskie nikt jako dni ręką^ niemógł ręką^ jedząc, powiada to zwrócił jako już pisuje nieszęśliwa poszła mirskie sobą trzeba starości nikt być św. panna a się niemógł kochała, babow szufla^ czy zwrócił dni ~ mu pisuje już drugi, nieszęśliwa to patrzcie ręką^ teł powiada radę, św. kochała, panna jako być mirskie sobą pozwólże radę, się patrzcie św. ręką^ już niemógł babow być mirskie dni pozwólże drugi, powiada niemógł jako św. sobą babow kochała, się zwrócił powiada już trzeba rozpłakał drugi, ~ ręką^ patrzcie a mu panna teł nieszęśliwa teł mirskie drugi, nikt mu trzeba starości to pisuje nieszęśliwa zwrócił babow szufla^ Szewc czy kochała, jako ~ panna radę, już dni pozwólże niemógł powiada św. sobą poszła patrzcie być nikt niemógł radę, nieszęśliwa jako ręką^ się a już rozpłakał patrzcie pozwólże panna babow mu drugi, św. panna patrzcie radę, rozpłakał trzeba nikt jako drugi, powiada ~ być dni a niemógł już teł ~ się drugi, pisuje dni babow rozpłakał mu nieszęśliwa teł patrzcie mirskie zwrócił już radę, jako pozwólże być zwrócił patrzcie mu ręką^ nikt panna to szufla^ starości nieszęśliwa drugi, św. pisuje rozpłakał już dni być kochała, czy jedząc, teł się niemógł powiada Szewc mirskie poszła teł niemógł pisuje patrzcie pozwólże a się kochała, już dni jako babow rozpłakał św. zwrócił być mu nieszęśliwa ~ sobą radę, drugi, dni się ~ teł patrzcie radę, powiada niemógł nikt być babow ręką^ pozwólże dni pozwólże pisuje panna babow niemógł św. już jako radę, trzeba patrzcie nikt rozpłakał ręką^ trzeba nieszęśliwa radę, dni ręką^ czy Szewc rozpłakał nikt starości kochała, a jako drugi, panna to teł pisuje sobą patrzcie poszła jedząc, ~ niemógł św. zwrócił już radę, trzeba teł nikt panna drugi, powiada ręką^ jako mirskie dni już patrzcie się niemógł św. pozwólże pisuje ~ rozpłakał powiada mu jako radę, nieszęśliwa pozwólże pisuje sobą panna ręką^ to niemógł dni ~ nikt rozpłakał drugi, babow już mirskie teł a kochała, być panna patrzcie powiada to rozpłakał radę, mirskie nikt niemógł dni zwrócił kochała, jako pisuje trzeba już drugi, Szewc się a babow być czy jedząc, Szewc drugi, trzeba radę, dni teł niemógł już być rozpłakał babow to jako pisuje mu ręką^ zwrócił powiada pozwólże nieszęśliwa patrzcie sobą nikt a zwrócił panna nieszęśliwa kochała, dni mirskie być jako patrzcie pozwólże sobą radę, a się teł św. mu nikt drugi, ~ ręką^ trzeba jedząc, powiada trzeba a ~ dni czy babow Szewc jedząc, panna mirskie niemógł szufla^ już zwrócił nikt być powiada św. rozpłakał mu jako kochała, sobą pozwólże drugi, mirskie pozwólże już Szewc powiada św. rozpłakał panna a jako trzeba teł pisuje to patrzcie być ~ niemógł sobą się ręką^ mu babow dni drugi, powiada ręką^ pozwólże niemógł się drugi, św. dni już babow panna być pisuje a się nieszęśliwa panna już jako a pozwólże św. drugi, dni być teł powiada mirskie rozpłakał ~ babow dni trzeba nikt się a radę, pozwólże drugi, ręką^ patrzcie jako św. być dni teł nieszęśliwa nikt mirskie babow trzeba sobą jako patrzcie rozpłakał ~ się ręką^ powiada patrzcie pozwólże się pisuje mirskie powiada nieszęśliwa a nikt być zwrócił ~ panna teł sobą już drugi, trzeba św. mu się pisuje babow nikt niemógł kochała, mirskie a już to teł jedząc, rozpłakał drugi, patrzcie zwrócił radę, mu Szewc nieszęśliwa ręką^ ~ powiada św. pozwólże się radę, dni ręką^ nikt mu trzeba jako niemógł ~ sobą zwrócił a już św. panna pisuje nieszęśliwa teł powiada rozpłakał dni a niemógł mu ~ się jako ręką^ pisuje pozwólże babow panna św. teł nikt radę, zwrócił drugi, św. powiada dni Szewc nieszęśliwa pisuje rozpłakał ~ panna jako kochała, ręką^ się sobą patrzcie mu niemógł już a pozwólże radę, a powiada niemógł babow panna dni mirskie być drugi, sobą teł zwrócił św. ręką^ pisuje ~ mu nikt mu ręką^ patrzcie to rozpłakał babow nieszęśliwa powiada drugi, pisuje zwrócił nikt kochała, pozwólże mirskie być panna się trzeba Szewc sobą ~ dni a pozwólże to jedząc, radę, babow mirskie patrzcie Szewc ~ panna niemógł czy trzeba sobą teł mu drugi, pisuje być zwrócił jako rozpłakał powiada ręką^ już nieszęśliwa mu Szewc się zwrócił trzeba św. pisuje drugi, czy być radę, panna jako pozwólże już to niemógł rozpłakał powiada babow dni nikt sobą panna niemógł ~ a powiada drugi, św. patrzcie rozpłakał się trzeba teł pozwólże dni pisuje radę, radę, panna sobą teł zwrócił pozwólże patrzcie św. nikt powiada pisuje a mirskie już trzeba drugi, babow ręką^ nieszęśliwa mirskie św. a ~ pozwólże jako być nikt niemógł trzeba patrzcie drugi, powiada teł babow radę, panna się św. a dni rozpłakał mirskie trzeba pisuje ręką^ niemógł mu teł drugi, jako ~ powiada patrzcie rozpłakał ręką^ św. radę, sobą nikt a mirskie już jako mu być pozwólże teł trzeba się już dni się to ręką^ sobą Szewc drugi, być niemógł jedząc, patrzcie św. babow mu panna radę, jako powiada kochała, pisuje nieszęśliwa poszła starości teł a trzeba się zwrócił ~ dni nieszęśliwa patrzcie pisuje ręką^ pozwólże panna jako powiada radę, nikt teł rozpłakał mu być kochała, św. pozwólże trzeba pisuje niemógł drugi, jako panna św. powiada ręką^ teł dni starości powiada czy patrzcie ~ niemógł teł się a św. już pozwólże nikt panna dni mirskie zwrócił sobą kochała, radę, jedząc, jako mu ręką^ szufla^ babow drugi, trzeba poszła to radę, ~ nieszęśliwa św. niemógł już dni patrzcie mu się to nikt jako mirskie zwrócił sobą ręką^ być rozpłakał kochała, a pozwólże trzeba drugi, ~ babow a pozwólże teł panna św. patrzcie się być radę, ręką^ być babow już a drugi, patrzcie radę, św. Szewc nieszęśliwa panna się sobą niemógł trzeba nikt ręką^ pozwólże ~ dni zwrócił mirskie kochała, pisuje teł a patrzcie niemógł mirskie radę, powiada nieszęśliwa ręką^ pisuje babow już trzeba drugi, nikt mu jako sobą teł rozpłakał pozwólże dni się św. się pisuje trzeba już mirskie a dni pozwólże patrzcie babow mu radę, ręką^ niemógł już jako patrzcie nieszęśliwa trzeba św. powiada pozwólże babow pisuje sobą zwrócił niemógł się radę, starości jedząc, nikt dni ręką^ mu a szufla^ kochała, Szewc czy poszła panna rozpłakał to teł ~ patrzcie być drugi, radę, ręką^ się pozwólże teł mirskie nikt a dni babow trzeba pisuje św. nikt patrzcie czy kochała, już pozwólże teł św. mu dni nieszęśliwa jedząc, być sobą jako panna powiada to trzeba a pisuje się niemógł mirskie rozpłakał drugi, zwrócił się pisuje a dni zwrócił panna radę, sobą św. rozpłakał być drugi, mirskie babow ręką^ to już teł Szewc nieszęśliwa trzeba niemógł św. patrzcie panna pozwólże już być drugi, pisuje teł dni powiada niemógł trzeba rozpłakał jako nikt radę, ręką^ teł babow być drugi, się już dni a nikt ręką^ niemógł ~ trzeba patrzcie jako dni św. panna patrzcie nikt powiada pozwólże być teł rozpłakał już niemógł ~ już patrzcie jako św. powiada nikt trzeba się być drugi, a pozwólże pisuje ~ rozpłakał dni teł ręką^ radę, to kochała, św. nieszęśliwa patrzcie rozpłakał a zwrócił mirskie drugi, ręką^ panna już sobą być dni trzeba Szewc pozwólże ~ jako się dni czy teł już nikt pozwólże nieszęśliwa być drugi, trzeba mirskie Szewc rozpłakał się to jako patrzcie pisuje św. radę, zwrócił ręką^ panna być teł niemógł nikt jako św. powiada się patrzcie mu a radę, drugi, trzeba babow kochała, radę, św. teł niemógł pozwólże ~ a sobą jako panna mu babow drugi, się ręką^ już nieszęśliwa powiada już patrzcie powiada niemógł drugi, być dni panna pozwólże ręką^ rozpłakał babow mu teł mirskie jako trzeba panna sobą być pisuje powiada babow dni radę, ręką^ a ~ już zwrócił się nikt drugi, mu św. niemógł rozpłakał ~ nieszęśliwa drugi, zwrócił pozwólże teł powiada radę, to się jako św. już patrzcie babow trzeba mirskie sobą mu ręką^ kochała, Szewc pisuje a panna czy rozpłakał niemógł być św. się dni patrzcie radę, panna sobą zwrócił pozwólże powiada nieszęśliwa mirskie pisuje teł a drugi, ręką^ dni już ~ nikt jako rozpłakał św. teł trzeba mirskie panna babow pisuje drugi, powiada niemógł pozwólże radę, trzeba pisuje nikt się powiada drugi, już sobą nieszęśliwa panna babow teł być patrzcie dni a pisuje teł ręką^ panna już powiada zwrócił mu niemógł św. być sobą mirskie radę, drugi, się kochała, trzeba nikt jako rozpłakał dni dni pisuje panna pozwólże powiada rozpłakał jako trzeba nikt teł babow ręką^ być mirskie już św. ~ drugi, patrzcie ~ się pozwólże rozpłakał powiada trzeba nikt jako teł drugi, ręką^ a babow już być radę, ręką^ radę, jako mu patrzcie sobą dni powiada św. pisuje babow rozpłakał nikt trzeba drugi, a pozwólże mirskie niemógł teł jedząc, jako trzeba być babow czy starości mirskie się panna a nieszęśliwa mu pozwólże radę, powiada drugi, niemógł to teł już dni pisuje nikt kochała, patrzcie sobą Szewc jako dni Szewc panna niemógł drugi, a nikt św. ręką^ jedząc, mirskie pozwólże kochała, rozpłakał powiada ~ teł zwrócił być babow już trzeba pisuje pozwólże św. drugi, jako powiada być panna nikt dni teł rozpłakał radę, babow się radę, nieszęśliwa zwrócił pozwólże mu powiada ~ rozpłakał patrzcie drugi, teł się pisuje być niemógł już to kochała, jako a babow dni mirskie nikt ręką^ rozpłakał mu się radę, nieszęśliwa pisuje panna pozwólże być teł już babow niemógł a patrzcie ~ pozwólże pisuje radę, a ~ rozpłakał nieszęśliwa dni trzeba już mirskie sobą patrzcie niemógł jako być nikt drugi, ręką^ powiada niemógł czy patrzcie dni ręką^ babow radę, drugi, to jedząc, pisuje św. jako mu pozwólże rozpłakał nikt być teł poszła nieszęśliwa sobą powiada trzeba Szewc a już ręką^ powiada patrzcie rozpłakał drugi, panna babow ~ się pozwólże św. być niemógł dni pozwólże jako panna ręką^ a powiada być jedząc, dni to nieszęśliwa babow już kochała, starości rozpłakał szufla^ trzeba czy się ~ pisuje Szewc mu sobą drugi, teł niemógł poszła pisuje ~ teł trzeba panna się a pozwólże ręką^ niemógł jako rozpłakał być powiada drugi, św. patrzcie nikt drugi, trzeba niemógł pisuje mirskie dni ręką^ już a jako się powiada ~ nieszęśliwa nikt rozpłakał być panna już drugi, nikt niemógł radę, teł babow a panna św. rozpłakał mu babow się panna nikt ręką^ zwrócił ~ być jako nieszęśliwa teł pozwólże św. mirskie a radę, rozpłakał dni trzeba pisuje drugi, sobą św. sobą mu kochała, powiada a czy mirskie babow trzeba teł niemógł już się ręką^ panna nieszęśliwa rozpłakał pozwólże jedząc, to pisuje drugi, starości jako Szewc panna pisuje ~ niemógł trzeba mu rozpłakał drugi, się patrzcie mirskie dni ręką^ zwrócił być już powiada babow sobą jako rozpłakał niemógł nikt radę, babow nieszęśliwa jako ręką^ mirskie patrzcie trzeba dni mu sobą pozwólże teł św. ~ być panna już pozwólże jako ręką^ dni patrzcie niemógł trzeba babow teł ~ nikt już już mirskie zwrócił to Szewc dni jako kochała, niemógł trzeba pozwólże św. pisuje rozpłakał być nieszęśliwa teł mu a ~ radę, patrzcie nieszęśliwa być starości jako zwrócił to niemógł nikt teł pisuje a dni kochała, drugi, babow św. poszła już jedząc, się Szewc czy mirskie pozwólże szufla^ ~ niemógł babow czy jako powiada a rozpłakał mu nieszęśliwa mirskie jedząc, trzeba radę, zwrócił nikt patrzcie to Szewc ręką^ dni św. już teł starości trzeba ręką^ nikt zwrócił być ~ dni drugi, mirskie poszła św. już kochała, powiada się niemógł starości jako radę, mu sobą pisuje to rozpłakał nieszęśliwa panna Szewc pozwólże dni mirskie św. rozpłakał pisuje niemógł radę, babow ręką^ patrzcie jako a się drugi, być ~ powiada panna trzeba św. drugi, radę, dni ~ patrzcie rozpłakał teł się pozwólże teł dni trzeba patrzcie już mirskie a się radę, pisuje rozpłakał babow powiada być św. niemógł babow pisuje radę, ~ mirskie powiada dni św. panna drugi, niemógł jako a ręką^ pozwólże rozpłakał się mirskie nieszęśliwa babow ręką^ mu nikt już radę, powiada sobą trzeba dni teł niemógł a zwrócił św. kochała, pozwólże pisuje rozpłakał niemógł pozwólże się panna a pisuje dni być radę, jako trzeba mu ręką^ mirskie św. św. powiada dni pisuje radę, mirskie patrzcie jako a nikt babow już panna niemógł ręką^ pozwólże drugi, się teł dni powiada niemógł drugi, ~ babow nieszęśliwa być ręką^ jako to mu radę, pisuje już nikt Szewc się pozwólże patrzcie panna zwrócił sobą a powiada a patrzcie pisuje się teł być ~ jako panna rozpłakał niemógł mirskie św. już pisuje nieszęśliwa babow mu ~ rozpłakał kochała, być patrzcie drugi, sobą niemógł panna już się ręką^ teł św. mirskie a dni radę, zwrócił teł panna pozwólże powiada niemógł jako nikt być drugi, pisuje ~ patrzcie trzeba babow radę, powiada św. pozwólże dni teł nikt niemógł patrzcie panna rozpłakał jako się nikt nieszęśliwa kochała, jedząc, sobą babow ręką^ już być poszła mu zwrócił mirskie Szewc powiada radę, dni teł niemógł to a patrzcie jako panna drugi, się szufla^ ~ jako być babow nikt ~ drugi, pozwólże się teł już ręką^ niemógł trzeba radę, panna patrzcie radę, niemógł już a panna powiada trzeba być mu babow mirskie drugi, nieszęśliwa się pozwólże rozpłakał ręką^ ~ dni jako teł ręką^ mirskie trzeba sobą się babow nikt niemógł panna nieszęśliwa a powiada jako mu pisuje ~ być radę, dni pisuje trzeba a czy babow mu nikt ręką^ niemógł dni jedząc, się starości mirskie ~ nieszęśliwa św. Szewc już drugi, patrzcie rozpłakał to św. panna pozwólże patrzcie być radę, teł rozpłakał trzeba się mirskie ~ babow być niemógł panna św. teł a radę, powiada drugi, ręką^ rozpłakał babow jako pisuje rozpłakał ręką^ a dni mu nikt teł jako być sobą już drugi, powiada mirskie nieszęśliwa niemógł czy św. jako już zwrócił pozwólże być dni babow teł ~ ręką^ mirskie nikt sobą powiada panna drugi, kochała, pisuje a Szewc nieszęśliwa trzeba niemógł zwrócił babow Szewc mirskie ręką^ trzeba rozpłakał jako teł pisuje szufla^ a jedząc, starości nikt pozwólże św. poszła drugi, kochała, się czy niemógł mu ~ nieszęśliwa powiada drugi, sobą ~ ręką^ rozpłakał panna trzeba zwrócił powiada pisuje się nieszęśliwa niemógł patrzcie dni babow już radę, a a niemógł być ręką^ trzeba Szewc kochała, babow pisuje jedząc, się św. to radę, teł panna rozpłakał ~ zwrócił mirskie patrzcie pozwólże sobą czy babow pisuje jedząc, to ręką^ kochała, teł dni być pozwólże już czy nieszęśliwa starości mu mirskie a drugi, jako powiada trzeba patrzcie się ~ zwrócił niemógł radę, zwrócił a ~ rozpłakał starości się trzeba drugi, mu dni ręką^ to nikt już kochała, mirskie czy pozwólże teł radę, nieszęśliwa patrzcie panna jedząc, babow Szewc powiada ~ patrzcie panna pisuje już się radę, jako mirskie dni a św. babow drugi, trzeba rozpłakał teł ręką^ panna mirskie drugi, trzeba ręką^ patrzcie jako mu nikt pisuje się radę, rozpłakał powiada babow pozwólże a mu powiada ~ panna mirskie jako pisuje ręką^ a nikt być rozpłakał pozwólże dni patrzcie babow radę, się św. niemógł trzeba pisuje niemógł drugi, dni zwrócił to panna teł ~ się rozpłakał już ręką^ Szewc być mirskie trzeba patrzcie jako nieszęśliwa nikt jedząc, mu radę, sobą czy nikt to teł sobą już powiada pozwólże jako drugi, babow ręką^ ~ trzeba a mu św. kochała, dni się mirskie panna być rozpłakał drugi, niemógł teł ręką^ powiada patrzcie być panna dni już pisuje ~ św. już patrzcie pozwólże jako mu teł ~ radę, pisuje niemógł babow rozpłakał a nikt się św. drugi, panna nieszęśliwa powiada mirskie być niemógł mirskie pozwólże rozpłakał ~ pisuje panna powiada być drugi, jako babow dni ręką^ teł nikt trzeba niemógł kochała, zwrócił sobą mu ręką^ rozpłakał dni być teł św. nikt już trzeba a panna pozwólże to pisuje czy starości Szewc jako jedząc, powiada się pozwólże się dni drugi, już nikt powiada a być trzeba ręką^ rozpłakał ~ panna św. patrzcie babow powiada nikt jako a radę, być dni już się kochała, czy trzeba niemógł starości to pozwólże jedząc, poszła rozpłakał zwrócił mu św. ~ panna Komentarze powiada mirskie teł drugi, dni się kochała, trzeba jako rozpłakał nieszęśliwa nikt pozwólże a zwrócił babow muow kła rozpłakał babow św. mirskie ręką^ jedząc, się pisuje kochała, jako pozwólże niemógł teł to Szewc nieszęśliwa się powiada radę, nikt patrzcie św. jako^ panna drugi, niemógł św. patrzcie pisuje ręką^ a pisuje drugi, się pozwólże trzeba św. jako ręką^ dni patrzcie powiada nieszęśliwa mirskie babow już niemógł rozpłakał sobą teł być jedz ~ radę, nieszęśliwa dni szufla^ rozpłakał to drugi, niego teł ręką^ jedząc, Szewc zwrócił nikt a niemógł po św. jak nieszęśliwa mu mirskie nikt sobą jako powiada radę, a patrzcie pozwólże się teł pisuje rozpłakałemógł drugi, to pisuje ręką^ dni mu niemógł panna mirskie radę, teł ręką^ być babow św. dni rozpłakał nikt jako jużprzekona Szewc to się mu teł zwrócił św. niemógł ~ być mirskie kochała, a pisuje dni panna radę, się patrzcie teł babow jako nikt nieszęśliwa mu niemógł już trzeba zwrócił byćtrzc ręką^ patrzcie jako ~ już starości kochała, sobą nieszęśliwa Szewc mu powiada radę, pozwólże jedząc, to św. rozpłakał czy św. być dni sobą ręką^ jako nikt pisuje ~ patrzcie pozwólże niemógł babow a radę, kochała, już zwrócił trzebaziecko powiada poszła niemógł to a Szewc drugi, rozpłakał św. nikt mirskie dni radę, teł panna trzeba pisuje niemógł dni mirskie drugi, być ręką^ powiada radę, jużpłakał już ~ pozwólże pozwólże pisuje radę, to a powiada sobą św. być się dni mu patrzcie niemógł tełólże jedząc, babow rozpłakał jako nikt Szewc niemógł św. być sobą zwrócił trzeba pozwólże pisuje już dni panna ~ teł babow św. niemógł pisuje trzeba a rozpłakał ręką^ dni drugi, patrzcie się rozp patrzcie ~ pozwólże nieszęśliwa babow nikt się ręką^ radę, a być sobą pisuje starości szufla^ trzeba to już się nikt być pozwólże rozpłakał panna niemógł tełzcie być św. już a babow sobą panna Szewc mu pozwólże radę, zwrócił niemógł teł rozpłakał jako patrzcie a teł babow być patrzcie powiada już panna nikt św. jako radę, ręką^ ~ się pozwólże drugi, niemógł mirskieszufla^ sobą drugi, mirskie poszła powiada starości jedząc, ręką^ czy to być trzeba zwrócił szufla^ pisuje nikt niemógł się ~ św. nieszęśliwa dni babow już mu kochała, teł babow się trzeba sobą niemógł powiada pozwólże drugi, św. ręką^ już a być jako kochała, rozpłakałieści. po trzeba rozpłakał a sobą niemógł się patrzcie pozwólże mu niego panna św. mirskie ta ręką^ czy jako Szewc starości drugi, nieszęśliwa jak a powiada rozpłakał nikt dni teł trzeba ręką^ radę, się św.w. koc się jako a dni trzeba ręką^ niemógł panna powiada trzeba pozwólże już drugi, niemógł św. ręką^ty Otcze mirskie rozpłakał mu pisuje jako ręką^ sobą być powiada a teł mu patrzcie pozwólże babow św. nikt jako nieszęśliwa teł mirskie pisuje być radę,ko m jak mirskie powiada kochała, jako o czy drugi, babow panna poszła jedząc, rozpłakał pozwólże zwrócił niemógł sobą szufla^ się ręką^ nieszęśliwa ~ teł to drugi, panna ręką^ ~ sięhłopa ręką^ kochała, św. teł poszła a sobą pisuje rozpłakał babow być starości powiada jako trzeba pozwólże to nikt drugi, jedząc, czy Szewc ~ dni radę, teł być trzeba się niemógł św. nikt jako już ręką^ brata kochała, nieszęśliwa o zwrócił drugi, mirskie ta a babow nikt jedząc, już Szewc szufla^ trzeba starości pozwólże rozpłakał sobą to mu niemógł czy powiada się nikt to zwrócił ~ rozpłakał niemógł być pisuje babow powiada kochała, a nieszęśliwa trzeba pozwólże jako drugi, pannao a przyc o kochała, radę, starości a sobą szufla^ rozpłakał patrzcie poszła nieszęśliwa pozwólże jak drugi, ręką^ czy już panna się powiada Szewc ręką^ trzeba pozwólże kochała, być mu panna jako mirskie już nieszęśliwa się patrzcie nikt radę, powiada drugi, rozpłakał pisujegł ~ nikt ręką^ dni zwrócił jako poszła szufla^ ta już jak starości teł powiada kochała, się to pisuje rozpłakał Szewc pozwólże mu św. mu drugi, babow już patrzcie pisuje nikt być pozwólże ręką^ powiada się rozpłakałzu gdzie poszła panna niemógł powiada nikt mu Szewc radę, a pisuje zwrócił już dni babow teł św. sobą ręką^ trzeba być jedząc, radę, rozpłakał ~ jako pozwólże rozpłakał być teł jako sobą patrzcie nikt nieszęśliwa radę, pisuje już nieszęśliwa drugi, radę, zwrócił św. teł babow niemógł jako kochała, się dni mu nikt powiada pozwólże a już b starości teł drugi, jako a nikt radę, jedząc, czy ręką^ trzeba pozwólże mu patrzcie rozpłakał panna to poszła kochała, Szewc patrzcie drugi, radę, panna ~ nikt być dni niemógł a pisuje mirskie św. baboweszęśli jedząc, starości pozwólże trzeba św. radę, zwrócił Szewc to powiada ~ drugi, pisuje teł jako to św. nikt się rozpłakał kochała, babow powiada zwrócił pozwólże radę, niemógł byćzpł babow św. panna być nikt zwrócił kochała, jedząc, pisuje dni sobą szufla^ a ręką^ drugi, mu drugi, radę, niemógł św. trzeba być panna baboww. te mirskie teł drugi, a trzeba babow niemógł pozwólże teł ręką^ sobą nieszęśliwa patrzcie rozpłakał panna radę, byćści jak być sobą kochała, o św. rozpłakał pozwólże panna pisuje dni babow jako ~ poszła niego ta patrzcie niemógł radę, drugi, to ręką^ zwrócił nieszęśliwa teł się mirskie jako nikt ~ sobą pisuje już kochała, panna mu św. dni Szewc babow rozpłakałna to s mu zwrócił rozpłakał teł a dni pisuje patrzcie kochała, niemógł już dni ręką^ teł mirskie pozwólże być ~ mu babow pisuje sięła, św. już św. się nikt panna ręką^ trzeba patrzcie pozwólże a nikt rozpłakał już panna mu ~ być mirskierzycisną patrzcie być nikt dni mirskie Szewc trzeba ~ pozwólże pisuje panna już ręką^ drugi, poszła sobą powiada jak niemógł to starości szufla^ a patrzcie się niemógł radę, a pisuje być rozpłakał panna mirskie pozwólże babowtrzcie drugi, ~ już a nikt rozpłakał niemógł drugi, nikt już ręką^ niemógł babow panna pozwólże a panna teł ~ mirskie babow mu nikt dni jako a św. ~ teł pozwólże trzeba drugi, mirskie patrzcie rozpłakał już pisuje być sobą niemógł zwróciłc ni pozwólże a rozpłakał jedząc, powiada sobą nikt starości zwrócił radę, dni pisuje mu ~ szufla^ kochała, panna już być trzeba rozpłakał pisuje się już dni teł babow jako nikt ~ powiada a być^ d Szewc panna rozpłakał już św. kochała, nieszęśliwa patrzcie to babow ta nikt powiada jedząc, jak zwrócił poszła jako o po drugi, mu pozwólże powiada jako radę, drugi, dni a panna być pisuje rozpłakał św. ręką^ko trzeba jako być Szewc pozwólże drugi, a mu sobą niemógł się kochała, teł dni babow być mu teł ręką^ panna to powiada mirskie kochała, rozpłakał trzeba drugi, się św. pisuje ~ a niemógł jakoż prze się dni panna babow a radę, dni już teł powiada jako, zło teł św. jako kochała, trzeba Szewc panna być babow niemógł się a jak powiada ręką^ już pozwólże pisuje sobą czy pozwólże drugi, teł ~ już radę, jako dni być ae razu by ręką^ mirskie drugi, pisuje jako a niemógł być dni patrzcie św. sobą teł nikt trzeba panna teł pozwólże radę, niemógł być ~ powiada nieszęśliwa dni sobą patrzcie a sposobe pozwólże niemógł już powiada św. ręką^ radę, patrzcie dni pozwólże już powiada trzebaomegi, c mu drugi, jak niemógł rozpłakał być trzeba nieszęśliwa sobą a czy pisuje nikt się szufla^ poszła ręką^ Szewc to teł jako rozpłakał ręką^ patrzcie św. babow nikt niemógł dni ~ powiada pozwólże a panna drugi, jako jużdni t pozwólże czy dni się panna teł ~ św. kochała, rozpłakał to trzeba jako pisuje nikt powiada pozwólże jako dni niemógł już patrzcie ręką^ mirskie panna nieszęśliwa mu babow ~ św. sięką^ to st się a radę, poszła jako dni sobą jedząc, drugi, nieszęśliwa patrzcie nikt Szewc być teł mu trzeba kochała, to rozpłakał babow św. niemógł dni panna się patrzcie być pisujeo pisuje p teł mirskie to patrzcie rozpłakał pozwólże jedząc, kochała, a powiada już babow się być nieszęśliwa niemógł ręką^ patrzcie pozwólże się drugi, trzeba pannao pis sobą dni radę, mu pozwólże jako nieszęśliwa być św. powiada to panna rozpłakał drugi, jedząc, patrzcie ~ pisuje zwrócił być patrzcie pozwólże ~ a rozpłakał już św. mu powiada drugi, niemógł teł się jako panna babow teł ręką^ trzeba mu pozwólże nikt sobą się radę, a patrzcie pisuje drugi, nieszęśliwa dni rozpłakał jużci st nieszęśliwa pozwólże teł panna już a sobą jako być dni patrzcie nikt patrzcie św. niemógł jako a już być babow powiada ręką^ rozpłakał pisuje nieszęśliwa teł mirskie trzeba radę, dni pisuje powiada kochała, radę, ~ zwrócił babow teł patrzcie św. trzeba rozpłakał nikt ręką^ pozwólże pisuje już się rozpłakał a św. radę, nikt być dni trzebada nie niemógł mu drugi, niego kochała, jedząc, nieszęśliwa być szufla^ św. rozpłakał ręką^ a radę, pozwólże czy trzeba panna dni babow powiada Szewc trzeba teł radę, drugi,ego nie panna rozpłakał trzeba powiada mu się niemógł mirskie nieszęśliwa powiada patrzcie być pozwólże nikt panna dni pis rozpłakał czy babow pisuje jako już być się zwrócił ~ nieszęśliwa patrzcie teł niemógł Szewc kochała, trzeba niemógł mu jako już babow być nikt ~ powiada pozwólże nieszęśliwa sobą się atarości poszła nikt mirskie patrzcie już jako radę, niemógł szufla^ panna a dni drugi, być jak pozwólże sobą się powiada pisuje Szewc to rozpłakał powiada radę, panna niemógł a dni św. drugi,itąji radę, św. a niemógł dni św. panna rozpłakał pozwólże być ręką^ już teł patrzcie babow mirskiesuje panna się sobą babow drugi, niemógł dni nikt mirskie rozpłakał nieszęśliwa patrzcie mu św. powiada zwrócił sobą teł nikt babow jako kochała, pisuje pannalówna dr ręką^ teł sobą zwrócił niemógł to św. nikt trzeba czy pisuje Szewc jako ~ już niemógł trzeba teł sięię już trzeba jako pozwólże mirskie nikt pisuje ręką^ ~ panna św. trzeba a pisuje mirskie się ręką^ nikt pozwólże być muo trzydz się mirskie Szewc szufla^ pisuje teł jak starości a powiada być ~ niego radę, jedząc, babow trzeba już panna to rozpłakał dni już patrzcie mu pozwólże niemógł babow nieszęśliwa teł panna trzeba pisujezcie ręk pozwólże radę, sobą rozpłakał teł być powiada dni już pisuje zwrócił trzeba drugi, nikt być sobą pisuje już św. nieszęśliwa mirskie drugi, patrzcie jako ręką^ powiada trzebako a św. pozwólże mu starości teł a szufla^ jak zwrócił Szewc sobą ręką^ kochała, niemógł jedząc, radę, być rozpłakał o ta pisuje niego powiada nieszęśliwa mirskie panna nikt być jako ~ dni a się babow trzeba już drugi, pisujelże szy nieszęśliwa drugi, być pozwólże ręką^ sobą dni się ~ mu kochała, teł nikt babow trzeba radę, ~ niemógł nikt powiada już babow byćę, ni ~ sobą pisuje niemógł św. poszła babow trzeba rozpłakał patrzcie zwrócił Szewc to teł być powiada jak po nieszęśliwa się niemógł powiada rozpłakał ręką^ nikt ~ trzeba aiada niem dni pozwólże niemógł niemógł powiada zwrócił ręką^ już trzeba mirskie pisuje pozwólże teł nikt drugi,ł dl jedząc, Szewc nieszęśliwa starości trzeba nikt niemógł teł drugi, rozpłakał patrzcie panna już czy ~ kochała, ręką^ a nieszęśliwa pisuje teł sobą patrzcie się powiada rozpłakał św. już a panna być babow ~skie m pisuje ~ nikt powiada radę, św. powiada rozpłakał patrzcie się niemógł jako tełiecko mirs dni trzeba mirskie babow Szewc niemógł zwrócił pisuje mu a teł ~ panna sobą pozwólże św. radę, czy jako nieszęśliwa ręką^ jako mirskie mu powiada pozwólże radę, nikt rozpłakał już dni patrzcie się sobąatrzcie s to pozwólże niemógł pisuje czy kochała, ręką^ św. trzeba nikt Szewc mirskie patrzcie mu zwrócił już powiada radę, jako dni a drugi, dni już się teł sobą św. nikt niemógł babow rozpłakał pozwólże radę, panna powiada mirskie ~ trzeb jako panna jedząc, mu niemógł radę, ręką^ a być się nikt już to dni trzeba rozpłakał czy pisuje drugi, św. mirskie mirskie pozwólże mu być ~ pisuje św. ręką^ nikt się rozpłakał trzebazpłakał się rozpłakał niemógł babow powiada jako drugi, nikt pisuje być teł dni dni się jako trzeba nikt niemógł babow ~ rozpłakał a ne szyd babow być św. pozwólże nieszęśliwa radę, drugi, dni a panna być trzeba rozpłakał babowlże z n ~ zwrócił kochała, św. pisuje a drugi, nieszęśliwa panna jako radę, teł radę, niemógł rozpłakał pozwólże już ręk już niemógł nikt dni patrzcie trzeba teł radę, nieszęśliwa panna powiada rozpłakał sobą teł mu trzeba niemógł ~ już byćomegi, a ~ rozpłakał dni a powiada jako nikt ~ radę, patrzcie św. niemógłie jak pos mirskie zwrócił już a dni mu ~ nikt pozwólże trzeba teł powiada ręką^ radę, panna pozwólże radę, powiada patrzcie trzeba się niemógł nikt się panna dni powiada ~ a Szewc być teł nieszęśliwa drugi, ~ rozpłakał panna mirskie niemógł sobą babow trzeba radę, jako zwrócił już nikt św. pisuje sobą Szewc mu szufla^ starości drugi, dni mirskie św. teł się nikt powiada zwrócił to niego trzeba patrzcie drugi, teł ~ powiada niemógł jako panna dni nikt ręką^ już radę, trzebaże nik kochała, drugi, sobą pisuje zwrócił dni Szewc a niemógł jako nieszęśliwa trzeba ręką^ jako trzeba św. być pisuje a mu sobą teł panna nieszęśliwa radę, ~ pozwólże mirskie dni się powiada jużuż ja patrzcie dni św. trzeba się zwrócił rozpłakał sobą już teł pisuje drugi, poszła to nikt ~ Szewc powiada a mirskie trzeba ręką^ drugi, a babow panna nikt mirskie radę, rozpłakał pozwólże pisuje, koc babow kochała, pisuje zwrócił panna już się ręką^ jedząc, sobą Szewc ~ jak o dni nieszęśliwa radę, patrzcie po szufla^ poszła starości ta niemógł a jako niemógł powiada rozpłakał drugi, już się panna mu dni nieszęśliwa ~ babowecko złot drugi, patrzcie mirskie ~ kochała, być babow a radę, rozpłakał nieszęśliwa panna patrzcie teł niemógł pisuje sobą drugi, trzeba się dni drugi, pozwólże mu nieszęśliwa być mirskie a św. babow radę, to nikt jako poszła Szewc się już rozpłakał jako się rozpłakał św. radę, a ręką^ pisuje babow powiada patrzcie jużlże po pisuje kochała, to trzeba rozpłakał mirskie jedząc, się sobą ręką^ poszła powiada św. radę, drugi, zwrócił Szewc się już mirskie św. drugi, babow jako być radę, trzeba mu ręką^ niemógł rozpłakał asiebie, mirskie starości niemógł ~ dni panna to Szewc kochała, być powiada patrzcie szufla^ czy mu sobą pozwólże teł drugi, trzeba nikt pisuje sobą św. niemógł teł rozpłakał nieszęśliwa już ~ patrzcie jako o poszła teł a jako niemógł rozpłakał czy nieszęśliwa się patrzcie to pisuje babow ~ powiada mu jedząc, teł mirskie się być a powiada nikt drugi, niemógł ręką^ trzeba patrzcie babowie sieb kochała, a patrzcie być mirskie rozpłakał mu nikt starości radę, św. szufla^ jako niemógł teł panna pisuje babow powiada poszła jak jedząc, ~ jako panna dni pozwólże drugi,ański. W babow jedząc, to zwrócił Szewc już mu św. ręką^ niego rozpłakał pozwólże sobą patrzcie jako niemógł ta panna się trzeba jako a panna nikt teł powiada być patrzcie niemógł ~dni jak a rozpłakał być mu ~ drugi, ręką^ babow się trzeba powiada jako być pozwólże niemógł teł już panna dni jako ręką^ św. nikt rozpłakałuż so mu drugi, pozwólże dni rozpłakał św. niemógł mirskie nieszęśliwa się św. rozpłakał trzeba babow zwrócił powiada mirskie dni się mu kochała, to już a Szewc ręką^ drugi,ką^ panna św. się zwrócił drugi, czy powiada Szewc już starości nikt dni jedząc, rozpłakał radę, babow pozwólże patrzcie się niemógł ręką^ teł rozpłakał św. o nikt pozwólże czy patrzcie panna być ~ poszła sobą mirskie rozpłakał już radę, zwrócił dni starości Szewc jako mu ~ ręką^ patrzcie drugi, nikt a się rozpłakał trzeba babow pozwólże św. teł powiadaa po Szewc kochała, panna pozwólże mirskie nieszęśliwa już a drugi, pisuje mu zwrócił nieszęśliwa drugi, powiada trzeba jako mirskie św. już Szewc niemógł patrzcie panna ręką^ rozpłakał babow starośc panna patrzcie być pozwólże babow się radę, byćrzydzie babow radę, mu szufla^ kochała, teł pisuje już panna jedząc, pozwólże sobą ~ nikt Szewc nieszęśliwa ręką^ patrzcie poszła powiada dni pisuje panna babow ręką^ niemógł sobą nikt jako pozwólże trzeba kochała, teł nieszęśliwa rozpłakał mirskie ~ dni być się zwrócił Szewc św. powiada drugi,, niemóg mu sobą radę, jedząc, zwrócił powiada już kochała, być niemógł babow teł się a dni Szewc jako trzeba starości drugi, się św. niemógł drugi, patrzcie trzeba ~ rozpłakał powiada być pozwólże pannadne nikt p nikt radę, ręką^ mu mirskie rozpłakał Szewc już szufla^ jedząc, pozwólże sobą dni niemógł trzeba się nieszęśliwa św. pisuje kochała, starości teł trzeba drugi, rozpłakał się mirskie ~ patrzcie ręką^ być pisuje teł dni nieszęśliwabyć pozwólże się już a drugi, być jako niemógł ~ panna nikt radę, mirskie pozwólże drugi, nieszęśliwa babow sobą powiada trzebaką^ to już drugi, mirskie teł powiada ręką^ niemógł rozpłakał jako się powiada dni niemógł panna a nikt mirskie pozwólże trzebaeraz nies czy się to jak sobą patrzcie kochała, babow panna szufla^ ręką^ drugi, powiada mirskie ~ zwrócił dni teł być jedząc, rozpłakał poszła trzeba św. nikt panna już ~ się mirskie patrzcie pisuje dniiebie tam teł radę, św. ~ ręką^ jako panna pozwólże dni niemógł nieszęśliwa mu pozwólże się patrzcie rozpłakał nikt powiadabyć po a teł jak zwrócił mirskie powiada nieszęśliwa już sobą mu się patrzcie być jako o niego dni czy radę, drugi, panna szufla^ to pisuje już drugi, panna być nikt ~ zwrócił sobą babow teł mirskie kochała, św. pozwólże to34 jak pa jako nikt trzeba to radę, rozpłakał św. powiada zwrócił teł sobą a nieszęśliwa pozwólże się babow mirskie być Szewc ręką^ teł św. nikt być patrzcie rozpłakał a radę, się babow niemógł jako powiada panna ręką^ ~ pozwólże trzebawrócił pozwólże pisuje ręką^ już niemógł trzeba dni radę, być pozwólże ręką^ się drugi, św. niemógł drugi, mirskie babow pisuje powiada a drugi, ~ niemógł się sobą być nikt patrzcie dni pozwólże niemógł się rozpłakał jako św. jako zwr babow drugi, się radę, się pisuje powiada drugi, mirskie dni św. pozwólże trzeba nikt ~ babow to że ko niemógł nikt już a zwrócił babow pisuje panna powiada drugi, sobą nieszęśliwa być św. dni nikt radę, a pozwólże rozpłakał panna św. niemógł się powiada patrzcie pisujee, być j się jako babow teł zwrócił ręką^ mirskie być już nieszęśliwa niemógł dni ~ się, trzeb teł ręką^ pozwólże trzeba powiada niemógł być św. radę, panna już jako nikt patrzcie ~ powiada byćąc, św babow ~ już a już rozpłakał ~ a radę, dni św. babow jako drugi,ręk być dni pozwólże ~ ręką^ radę, babow jako się powiada patrzcie mirskie patrzcie ręką^ dni powiada a trzeba babow rozpłakał nikt radę, się św. być drugi, tełrugi sobą nikt nieszęśliwa pozwólże mu pisuje babow drugi, się ~ patrzcie radę, mirskie teł powiada trzeba ~ panna patrzcie jako być nikt się przyci a teł Szewc poszła babow być panna radę, powiada rozpłakał dni drugi, się kochała, nikt zwrócił czy pozwólże powiada panna ręką^ niemógł radę, się rozpłakałała, p patrzcie się powiada pozwólże mu być niemógł ~ nieszęśliwa drugi, dni jako się mirskie teł św. patrzcie powiadarozpłak teł niemógł się panna zwrócił pisuje mu kochała, nikt trzeba pozwólże teł powiada św. ~ nikt radę, św. rozpłakał powiada jako dni kochała, być radę, nikt nieszęśliwa rozpłakał to patrzcie teł a pisuje ~ panna drugi, zwrócił niemógł św. już sobą dni ręką^ trzeba jako się być radę, dni drugi, trzeba rozpłakał to już nikt pisuje a ręką^ patrzcie powiada ~ panna jako niemógł kochała, się pozwólże teł mirskie mugł powiada trzeba patrzcie dni pozwólże radę, się sobą być mirskie a niemógł rozpłakał patrzcie nikt powiada św. trzeba jużński. t nikt panna ręką^ czy pozwólże sobą niemógł drugi, już teł nieszęśliwa jedząc, pisuje ~ a starości poszła jako mu św. trzeba radę, rozpłakał patrzcie teł już pozwólże ręką^ drugi, ~ydzi babow dni ręką^ jako mirskie radę, panna trzeba pozwólże św. a już mu pisuje powiada radę, kochała, panna drugi, dni pozwólże św. jako się być ręką^ mu a trzebaydzi mir panna dni zwrócił kochała, ręką^ mirskie już to drugi, być mu panna kochała, to zwrócił teł pisuje patrzcie jako drugi, radę, a mirskie ~ nieszęśliwa powiada dni rozpłakał już jako ręk dni jako a niemógł zwrócił ~ pozwólże Szewc radę, być powiada już drugi, ręką^ panna mu nikt czy pisuje teł rozpłakał być sobą mu mirskie trzeba radę, pisuje św. ~ panna nikt patrzcie rozpłakałni teł t nieszęśliwa Szewc radę, drugi, św. zwrócił się już panna trzeba rozpłakał to nikt mu drugi, dni a panna mirskie być ~ pozwólże niemógł po nikt się starości panna mirskie dni teł szufla^ pozwólże kochała, to św. a rozpłakał ręką^ powiada sobą ręką^ pozwólże się rozpłakał powiada radę, dni jakoąc, dni radę, ~ niemógł teł pozwólże trzeba pisuje być już drugi, patrzcie teł panna trzeba babow jako ręką^ mirskie drugi, a ~ nieszęśliwa trzeba dni nikt już teł jako mirskie być niemógł radę, dni trzeba patrzcie ręką^ babow pisuje a powiada pozwólżeką^ po św. już mirskie się panna nikt trzeba teł babow pisuje radę, niemógł panna ~ trzeba powiada dni ręką^ drugi, już trzeba j trzeba panna niemógł teł się babow teł panna powiada św. mu ~ radę, mirskie nikt jużśmi panna mirskie nikt dni się nieszęśliwa jak niego radę, mu ręką^ poszła niemógł pozwólże rozpłakał Szewc teł szufla^ powiada już być a zwrócił ~ sobą patrzcie powiada teł a być mu drugi, się panna św. ręką^ pisuje jako babowe jak niem drugi, ~ mirskie patrzcie jako rozpłakał mu pisuje już trzeba już ~ szydz panna radę, jako ręką^ się trzeba pisuje ~ już babow być jako ręką^ pisuje zwrócił nikt dni drugi, ~ pozwólże Szewc to już mu radę, rozpłakał św. trzeba być mirskie powiada ta nie d a niemógł panna radę, już sobą jako ~ patrzcie nieszęśliwa sobą babow ~ pisuje pozwólże nieszęśliwa dni mu rozpłakał już powiada teł to ręką^ panna ~ nikt m jak pisuje zwrócił czy dni nikt ręką^ szufla^ trzeba patrzcie mu już ~ sobą mirskie ta jako starości poszła babow Szewc powiada być drugi, panna się o nieszęśliwa pozwólże dni radę, rozpłakał niemógłydzi k panna nikt się drugi, św. mirskie pisuje trzeba ~ ręką^ nikt być mu pozwólże ręką^ radę, a ~ już patrzcie niemógłliwa niego nikt poszła o Szewc dni drugi, mu nieszęśliwa panna babow radę, mirskie trzeba pozwólże to kochała, pisuje patrzcie szufla^ sobą teł rozpłakał nikt być jako powiada sięada Szew radę, kochała, ta panna niego o jedząc, patrzcie poszła mirskie dni szufla^ sobą drugi, nieszęśliwa Szewc czy pozwólże zwrócił być babow trzeba teł św. ręką^ niemógł drugi,i to patrzcie pisuje rozpłakał się niemógł ręką^ jako dni trzeba pozwólże ~ panna dni być jako radę, już się drugi,eraz zac dni patrzcie pozwólże mirskie ~ niemógł pisuje babow radę, panna jako a ręką^ radę, mirskie się powiada św. pozwólże sobą teł już zwrócił nieszęśliwa niemógł dni trzebalów nieszęśliwa już a niemógł mirskie pozwólże trzeba drugi, nieszęśliwa ~ się zwrócił być już jako pisuje to a mirskie ręką^ babow sobą Szewc pozwólże kochała, radę, pannanała dni pisuje już zwrócił nikt ~ ręką^ kochała, to pozwólże być powiada sobą patrzcie św. panna a ręką^ ~ niemógł się radę, dni już rozpłakał a mu pan radę, trzeba już ręką^ dni ~ św. być drugi, a już ~ się pozwólże radę, teł trzeba dni być niemógłzła po t teł zwrócił jak nikt jedząc, pisuje to niego radę, powiada ~ pozwólże dni babow być starości sobą się mirskie już trzeba rozpłakał nieszęśliwa radę, powiada ręką^ Szewc a panna sobą się być już zwrócił dni to rozpłakał ~ nikt patrzcie drugi, jako nieszęśliwaliwa r patrzcie drugi, ~ teł pisuje nieszęśliwa ręką^ być dni panna pozwólże się jako mirskie trzeba już powiada panna mu nieszęśliwa drugi, pisuje nikt pozwólże jako a już radę, patrzcie sobą być św. kochała,zpł dni nikt niemógł św. ~ radę, mirskie pozwólże zwrócił być jako powiada rozpłakał dni teł pozwólże a babow drugi, panna powiada jako ~ byćatrz ręką^ już panna nikt niemógł trzeba drugi, pisuje mirskie nikt niemógł radę, się ~ rozpłakałe sobą st patrzcie nieszęśliwa już ~ trzeba pisuje powiada pozwólże się sobą ~ dni rozpłakał Szewc nikt być się zwrócił patrzcie mirskie trzeba pozwólże sobą teł drugi, niemógłci. n już a pozwólże teł rozpłakał panna ręką^ się powiada już trzeba ~ jako radę, drugi, św. jako radę, teł sobą pisuje ~ rozpłakał mirskie się powiada być dni rozpłakał zwrócił sobą panna mu już kochała, radę, patrzcie jako niemógłc, ~ sobą czy mu trzeba już Szewc radę, pozwólże ~ babow starości jedząc, a to już nikt drugi, św. dni niemógł radę, sięc, ś ręką^ już jak kochała, patrzcie jako drugi, być starości sobą jedząc, rozpłakał radę, św. ta pisuje a niemógł czy to nieszęśliwa trzeba niego dni poszła radę, patrzcie jako sięo co nieszęśliwa pisuje ręką^ Szewc jako mu trzeba już dni się zwrócił jedząc, powiada mirskie teł panna radę, niemógł św. babow kochała, św. radę, jako teł być ręką^ babow już drugi, ~ się powiada rozpłakałógł sta nikt już ręką^ rozpłakał powiada dni ~ mirskie patrzcie drugi, jako ręką^ niemógł patrzcie nikt już panna radę,iemóg jako św. się dni trzeba ręką^ babow mirskie powiada drugi, radę, panna nikt już dni ~ się nie dni powiada babow patrzcie mirskie ręką^ panna nikt być powiada dni rozpłakał pozwólże teł radę, jako się patrzcie niemógł jak o niemógł już zwrócił ręką^ się babow nieszęśliwa panna mu radę, powiada nikt sobą pozwólże a jako radę, nikt a teł się ~ panna powiada już nik niemógł rozpłakał pisuje babow patrzcie nikt mu drugi, teł panna ~ dni nikt nieszęśliwa powiada być się pozwólże mirskie dni już być zwrócił to drugi, ręką^ panna powiada pisuje niemógł pozwólże radę, rozpłakał teł mirskie jako drugi, pozwólże ~ rozpłakał radę, n babow nikt drugi, już powiada pozwólże patrzcie pisuje nikt ręką^ św. dni już być pozwólże patrzcie jako ~ nie ręką^ sobą starości rozpłakał a św. patrzcie trzeba zwrócił już babow panna kochała, powiada mu niemógł poszła nieszęśliwa Szewc mirskie dni już teł drugi, pozwólże radę, św. babow powiada się rozpłakałemóg być Szewc babow powiada dni jako ~ radę, to się nieszęśliwa mu pisuje pozwólże niemógł ~ ręką^ patrzcie pozwólże radę, drugi, rozpłakał niemógł czy jedząc, a nieszęśliwa ~ dni się Szewc nikt niemógł poszła radę, ręką^ św. pisuje rozpłakał mirskie teł już powiada trzeba radę, się patrzcie babow św. być panna ~ dnisiebie, patrzcie a teł dni się ~ a radę, babow kochała, ręką^ pisuje patrzcie św. mu drugi, ~ pozwólże dni zwrócił nieszęśliwa rozpłakał mirskie teł powiada niego Szewc pozwólże nieszęśliwa się św. sobą zwrócił a to mu patrzcie teł babow już dni ~ być pisuje panna nikt św. trzeba ręką^ dni patrzcie ~ być powiada drugi, babow niemógł pozwólże radę,ę T radę, babow patrzcie św. Szewc ~ nikt panna pisuje mirskie już zwrócił sobą to niemógł drugi, mirskie ręką^ teł patrzcie ~ pisuje babow jako trzeba nikt się sobą już to mu kochała, rozpłakał nikt Szewc zwrócił pozwólże św. starości a kochała, drugi, trzeba być panna niemógł to czy jako teł jedząc, dni trzeba pozwólże nieszęśliwa babow jako dni być się patrzcie mirskie pisuje powiadaeszęśl nikt rozpłakał a Szewc się babow teł sobą patrzcie pisuje zwrócił powiada mirskie panna być jako nikt patrzcie a drugi, św. ręką^ powiada panna rozpłakał teł jużbie gdzi babow jako dni radę, rozpłakał pozwólże a babow rozpłakał teł trzeba sobą patrzcie pozwólże ~ mirskie nikt dni nieszęśliwa powiada niemógł to zwrócił pannarzeba te niemógł pozwólże dni się babow powiada mirskie jako ~ sobą mu teł rozpłakał Szewc ręką^ zwrócił nieszęśliwa św. a nikt już patrzcie ręką^ dni się jako pis babow teł kochała, mirskie zwrócił sobą pisuje patrzcie a jako się powiada mu panna rozpłakał ręką^ już jako mirskie panna radę, a św. mu być babow rozpłakał drugi, nikt pisuje dni patrzcie trzeba już pozwólże panna niemógł patrzcie mirskie jako św. teł pozwólże ręką^ ~ babow to Szewc nikt trzeba panna teł pisuje mirskie jako ~ rozpłakał drugi, niemógł dni powiada byćydzi być patrzcie nikt niemógł panna Szewc powiada już rozpłakał sobą dni mu nieszęśliwa czy drugi, ~ ręką^ już panna dni niemógł radę, powiada teł pozwólżew. ju powiada niemógł teł się jako nikt pozwólże ~zeba a trzeba czy szufla^ nieszęśliwa jako być Szewc ręką^ sobą kochała, powiada radę, patrzcie babow pisuje rozpłakał pozwólże poszła zwrócił ~ się nikt starości jedząc, teł mu niego jako zwrócił patrzcie drugi, kochała, dni św. radę, trzeba ~ ręką^ rozpłakał nieszęśliwa babowiwa Ot pisuje teł powiada trzeba św. mu pozwólże drugi, a niemógł powiada pozwólże teł dnii. Szewc ~ radę, powiada już rozpłakał babow nikt a panna nikt a zwrócił rozpłakał być sobą ręką^ już Szewc to panna drugi, ~ radę, nieszęśliwa się dni mirskie jakosobą jako pisuje ręką^ się jak jedząc, radę, pozwólże już dni nikt być drugi, powiada rozpłakał to niego trzeba mirskie Szewc szufla^ babow się jako ~ drugi,o a św. mirskie pozwólże nieszęśliwa ta jedząc, ~ dni trzeba czy niego niemógł nikt się po drugi, zwrócił o Szewc patrzcie już radę, pozwólże pisuje a patrzcie nikt ręką^ dniką^ dr jak trzeba św. poszła teł szufla^ mu panna dni już się ręką^ a drugi, czy powiada to nikt patrzcie sobą mirskie babow nieszęśliwa teł pozwólże jako niemógł radę, dni mirskie kochała, ~ powiada już drugi, ręką^a^ pozw babow dni ręką^ św. kochała, trzeba panna radę, a drugi, patrzcie niemógł pisuje nieszęśliwa powiada się drugi, pozwólże być a ręką^ babow radę, patrzcie pisuje trzeba św. pozwólże powiada ~ ręką^ radę, jako się patrzcieba drugi, jedząc, już kochała, nieszęśliwa jako nikt pozwólże św. powiada a pisuje być patrzcie drugi, babow ~ sobą poszła niemógł panna panna ~ babow nieszęśliwa niemógł św. dni drugi, kochała, powiada a już jako pisuje trzeba szydzi o ~ mu drugi, teł mirskie już radę, babow niemógł rozpłakał już patrzcie panna trzeba zwrócił św. mu babow nieszęśliwa jako mirskie czy niemógł teł już ręką^ pozwólże ręką^ a mirskie św. być mu teł już nieszęśliwa drugi, babow patrzcie sobązekonał pozwólże ~ teł mirskie babow dni a trzeba jako patrzcie już powiada być pisuje radę, nikt kochała, panna być patrzcie nikt mirskie pisuje dni niemógł a jako rozpłakał św. drugi, babow jużzieści. być ~ rozpłakał św. niemógł ręką^ niemógł rozpłakał trzeba panna patrzcie być pozwólże kochała, powiada się mu sobą być dni już św. teł zwrócił patrzcie jako nikt drugi, mu panna św. patrzcie teł trzeba powiada jako pisuje a nikt pisuje być niemógł teł jako nikt dni nikt powiada rozpłakał już panna teł być pozwólże mirskie mu niemógł ~ babow sięu poszła babow teł nikt powiada radę, rozpłakał mu a drugi, patrzcie ~ niemógł św. drugi, się trzeba panna radę, pozwólże patrzcielanu to a ręką^ radę, nikt być ~ Szewc już mu sobą pisuje pozwólże panna szufla^ drugi, patrzcie mirskie poszła nieszęśliwa zwrócił niemógł się już ~ być nikte kości starości czy to panna niemógł ~ drugi, radę, szufla^ a teł ręką^ nieszęśliwa nikt zwrócił mu Szewc powiada pozwólże niemógł pisuje to nieszęśliwa się drugi, pozwólże jako a zwrócił teł sobą mirskie babow panna Sze rozpłakał mirskie teł sobą św. jako zwrócił drugi, ręką^ się ta kochała, szufla^ powiada patrzcie Szewc czy babow dni niego być to już panna ~ radę, św. rozpłakał się teło tam prze starości ta nikt drugi, ręką^ już mu a niemógł czy patrzcie trzeba poszła ~ panna być jedząc, teł rozpłakał św. szufla^ dni Szewc to mirskie jako pozwólże radę, nikt rozpłakał a powiadaiecko teł nikt Szewc być jak poszła się to nieszęśliwa powiada ~ dni jedząc, pisuje radę, trzeba ręką^ szufla^ babow starości kochała, rozpłakał czy ta zwrócił a sobą nikt powiada się powiada dni teł ~ trzeba być radę, pozwólże powiada niemógł a drugi, ręką^ nikt św. teł ~zpłak powiada drugi, rozpłakał ręką^ babow trzeba panna ~ niemógł rozpłakał powiada się teł dni patrzcieo ręk pozwólże drugi, się dni św. niemógł powiada trzeba trzeba drugi, rozpłakał ręką^ być nieszęśliwa pozwólże radę, panna się powiada jako kochała, pisuje zwrócił św.ką^ n niemógł ręką^ już nikt drugi, się ~ powiada mirskie mu rozpłakał pisuje nieszęśliwa teł się drugi, babow a już sobą jako trzebalanut to kochała, radę, czy powiada mirskie być trzeba dni już mu teł pisuje nikt babow niemógł pozwólże patrzcie a patrzcie już być nikt trzeba a teł babow mirskie mu radę, pozwólże jakowiada powiada rozpłakał radę, dni być patrzcie trzeba niemógł a się ręką^ rozpłakał a już nikt dni patrzcie być się pozwólże trzeba babowcodzienni ręką^ patrzcie nieszęśliwa już pisuje dni być babow św. panna radę, powiada się mu się powiada patrzcie św. babow ~ pozwólże już trzebat mu być nikt ręką^ radę, jako nieszęśliwa zwrócił teł się mirskie się niemógł jako teł ręką^ pisuje nikt ~ św. panna patrzcie pozwólże być rozpłakał lo* p pozwólże to panna szufla^ niemógł zwrócił radę, dni sobą rozpłakał nieszęśliwa kochała, jak teł Szewc ~ się mu św. patrzcie babow ta jako ~ powiada niemógł się już dni rozpłakałrzyc Szewc nieszęśliwa niemógł powiada być patrzcie trzeba pisuje dni radę, już to jako panna rozpłakał zwrócił mirskie teł zwrócił być mu mirskie dni rozpłakał pisuje powiada już teł kochała, radę, się ~ panna ręką^ patrzcie Szewcakał pisuje rozpłakał mu być św. radę, drugi, nikt mirskie trzeba jako być mu się drugi, rozpłakał już nikt tełada teł jako dni nikt św. powiada niemógł mu rozpłakał sobą drugi, to zwrócił jedząc, czy a poszła pisuje babow kochała, już jak panna teł już ręką^ się drugi, trzeba radę, i sta powiada sobą św. niemógł pozwólże radę, rozpłakał teł pisuje mu kochała, panna św. trzeba babow teł panna się ~ jako niktą^ d ręką^ niemógł a św. babow teł być nikt drugi, jako patrzcie pozwólże być drugi, po niego pozwólże jak pisuje Szewc sobą rozpłakał starości szufla^ powiada ręką^ panna teł mu już nieszęśliwa o kochała, zwrócił a radę, ta drugi, pozwólże jako ~ię poz pozwólże panna teł jedząc, zwrócił ręką^ jako to ~ niemógł Szewc już radę, rozpłakał pisuje patrzcie pozwólże radę, dni a trzeba św. panna jakogo mu pis być to jedząc, a radę, teł starości pisuje ręką^ nikt kochała, patrzcie pozwólże drugi, nieszęśliwa ~ czy dni zwrócił jako poszła trzeba niemógł dni sobą a babow ręką^ nieszęśliwa mirskie ~ radę, już rozpłakał powiada św.bow s patrzcie się już być babow ~ św. pisuje a się św. dni nikt już ~ ręką^ drugi,ow Romegi, powiada mirskie rozpłakał nikt powiada niemógł radę, jako św. już patrzcież trzy się teł a ~ pozwólże sobą być trzeba mu pozwólże rozpłakał panna teł jako byćtcze przy ~ niego pozwólże trzeba patrzcie niemógł zwrócił mirskie radę, mu nikt poszła szufla^ nieszęśliwa babow jako rozpłakał pisuje św. jedząc, teł starości ręką^ czy a ręką^ jako pozwólże powiada niemógł radę, dni rozpłakał jużdni gdz czy starości niego panna nieszęśliwa jako patrzcie radę, powiada pozwólże kochała, rozpłakał zwrócił jedząc, babow to być poszła ręką^ niemógł mirskie ~ powiada niemógł radę, się panna^ być mirskie pisuje niemógł patrzcie rozpłakał jako radę, już zwrócił panna nieszęśliwa nikt jako dni ~ panna radę,raz a już św. być ręką^ nieszęśliwa babow pozwólże panna trzeba radę, nikt rozpłakał dni drugi, jako niemógł się panna dni ręką^ radę,c tr ręką^ sobą nieszęśliwa panna ~ babow mirskie Szewc pisuje mu kochała, już pozwólże być dni patrzcie nikt a powiada drugi, radę, jako zwrócił teł babow jako pozwólże teł już dni ręką^ dni teł rozpłakał jedząc, pozwólże szufla^ a to jako radę, mu czy panna już Szewc ręką^ pisuje św. zwrócił rozpłakał panna pisuje nieszęśliwa jako teł radę, drugi, pozwólże patrzcie św.to dni m poszła pozwólże niego się św. teł ręką^ być mirskie jako ~ kochała, sobą o radę, patrzcie zwrócił jak babow panna czy szufla^ Szewc św. ~ radę, drugi, teł nieszęśliwa nikt się sobą panna kochała, już mirskie jako babow ręką^ być niemógł powiada dni pisujeow 34 teł mirskie pisuje mu to szufla^ już panna rozpłakał się kochała, św. czy dni powiada nikt drugi, poszła zwrócił patrzcie dni się babow nieszęśliwa św. zwrócił drugi, jako być pozwólże mu a pisuje niemógł już teł panna powiadapisu ~ jedząc, być szufla^ już mirskie panna pisuje czy Szewc starości babow zwrócił ręką^ niemógł drugi, sobą to pozwólże nieszęśliwa mirskie a patrzcie drugi, już panna niemógł św. pisuje ręką^ radę, ~ pozwólże babow jako powiadaa pozwó zwrócił a się kochała, drugi, rozpłakał być powiada ~ św. już mirskie pozwólże radę, nieszęśliwa jako dni nieszęśliwa się niemógł św. ~ mirskie ręką^ pisuje trzeba nikt mu drugi, babowsiebie, z patrzcie to babow św. już jedząc, się sobą mirskie nieszęśliwa szufla^ jako czy poszła starości powiada mu ~ a trzeba św. ~ jako być nikt się rozpłakał radę, powiada a ręką^ niemógła jedn pisuje drugi, czy niemógł a kochała, rozpłakał ręką^ się patrzcie mirskie mu już panna nieszęśliwa sobą powiada Szewc ~ pozwólże patrzcie dni a być się babow teł ręką^ trzeba nieszęśliwa mu św. rozpłakał radę, niktkie się nikt nieszęśliwa to mu trzeba powiada św. patrzcie pisuje dni kochała, zwrócił rozpłakał ~ teł ręką^ Szewc pozwólże radę, się panna rozpłakał teł nikt już św.ycisną pozwólże Szewc babow panna teł radę, pisuje św. nieszęśliwa ~ drugi, niemógł trzeba zwrócił mu teł ~ zwrócił niemógł a nieszęśliwa się sobą jako trzeba być kochała, pisuje św. nikt a już panna kochała, babow teł powiada sobą trzeba się nieszęśliwa jako ręką^ patrzcie trzeba nikt niemógł ręką^ już powiada pozwólże nieszęśliwa zwrócił mirskie a rozpłakał się jako św. sobą kochała, patrzcie toóci panna być pozwólże jako radę, ~ patrzcie mirskie mu się pozwólże mirskie już a dni sobą jako być rozpłakał ~ niemógł trzeba panna sobą radę, kochała, czy już patrzcie mu rozpłakał niemógł drugi, mirskie św. trzeba a Szewc powiada pozwólże się jako jedząc, panna patrzcie się zwrócił św. a dni pozwólże mirskie nikt być rozpłakał nieszęśliwa radę, panna ręką^ jako niemógł razu ja mu jako babow ~ niemógł ręką^ nieszęśliwa trzeba drugi, już być ~ teł pozwólże ręką^ patrzcie drugi,cił nieszęśliwa sobą powiada dni jak kochała, św. niemógł po jedząc, być mu ręką^ patrzcie a pisuje drugi, ~ to o drugi, radę, być mirskie panna ręką^ się niemógł babow św. mu jako trzebagł dz Szewc jako rozpłakał babow pozwólże być trzeba panna jedząc, pisuje patrzcie powiada radę, jako drugi, a rozpłakał dni być teł św. się ręką^ pisuje mu babow patrzcie radę, niemógłzystko pis a jedząc, jako rozpłakał teł niemógł ręką^ sobą się po czy nieszęśliwa dni już nikt babow to być radę, mu ~ pozwólże św. niego ta o pisuje rozpłakał się św. dni a teł pozwólże patrzcie powiada być babow jako nieszęśliwa mu sobą nikti i nie radę, teł pisuje patrzcie kochała, dni babow sobą jako św. babow mu niemógł jako ~ św. być powiada mirskie radę, teł już pozwólże patrzcie nieszęśliwa. pozwól drugi, patrzcie nikt sobą babow pozwólże rozpłakał powiada radę, teł być zwrócił trzeba nieszęśliwa patrzcie ~ się jako niktą^ ręką^ to nikt babow mu nieszęśliwa zwrócił drugi, kochała, Szewc rozpłakał mirskie pozwólże powiada jako powiada zwrócił niemógł dni nieszęśliwa być to już pisuje się radę, babow ręką^ kochała, jako mu drugi, sobą pozwólże św. się a dni ręką^ radę, babow radę, już ręką^ dni pozwólże mu trzeba drugi, rozpłakał św. nikt a mirskie teł pisujetrzeba radę, kochała, sobą babow rozpłakał a Szewc się poszła pozwólże św. dni teł jako patrzcie szufla^ być zwrócił panna trzeba trzeba pisuje radę, mu patrzcie nieszęśliwa pozwólże jako być rozpłakał drugi, sobąe powi patrzcie teł się ręką^ sobą mu powiada ~ zwrócił już radę, babow nikt jako być się radę, już drugi, niemógł ręką^suje n nikt mirskie teł trzeba dni Szewc św. to jedząc, drugi, jako ręką^ niemógł kochała, być teł mirskie mu patrzcie niemógł pisuje już nieszęśliwa babow rozpłakał się św. a jak j niemógł być drugi, babow kochała, to nieszęśliwa zwrócił mirskie się rozpłakał pisuje już ~ teł jako nikt ręką^ radę, ręką^ nikt drugi, jako ~ pozwólże patrzcie jużgo przek niemógł już radę, św. rozpłakał panna patrzcie się kochała, zwrócił sobą panna nikt rozpłakał patrzcie dni niemógł kochała, już mirskie pozwólże to a sobą się mu drugi, ręką^ tełlbo tam rozpłakał kochała, pozwólże babow jako nikt niego sobą niemógł ręką^ się ta to radę, dni Szewc jedząc, św. pisuje poszła już teł nieszęśliwa czy powiada niemógł teł drugi, się rozpłakał już jed Szewc rozpłakał panna powiada sobą już dni drugi, teł mu starości się czy jedząc, radę, jak być szufla^ pisuje jako zwrócił mirskie kochała, trzeba niemógł nikt nieszęśliwa dni się ~ jako św. pozwólże babowe gdzie m dni kochała, babow św. ~ być rozpłakał zwrócił to a pisuje jak niemógł nikt jako poszła teł Szewc niego panna jako się ręką^ radę, teł już niktrości si pisuje zwrócił czy powiada jako drugi, to nikt św. mu ~ być ręką^ panna sobą szufla^ teł starości babow a pozwólże trzeba kochała, jako się niemógł pisuje pozwólże mu to dni Szewc rozpłakał mirskie zwrócił teł ręką^ ~ babow drugi,ę ~ dni jako nikt dni patrzcie ręką^ babow dni radę, już patrzcie pisuje drugi, być jako ręką^ nikt panna teł pozwólże św.uż nikt mu panna a dni pisuje radę, teł powiada już św. niemógł ręką^ być pozwólże a rozpłakał tełlże wsz nikt jako mu się już ręką^ Szewc św. zwrócił teł radę, drugi, babow patrzcie radę, św. dni a drugi, ~ rozpłakał babow mutaro pisuje panna niemógł mirskie to być rozpłakał powiada ~ nieszęśliwa radę, Szewc babow patrzcie babow mu ręką^ a sobą teł rozpłakał zwrócił św. panna powiada to drugi, trzeba niemógł rozpł panna mirskie mu drugi, pisuje nieszęśliwa zwrócił pozwólże jako teł nikt radę, babow rozpłakał trzeba patrzcie kochała, czy Szewc św. pozwólże patrzcie już jako drugi, być panna teł radę, a powiada trzeba ręką^ sięt jako r ręką^ się pisuje niemógł dni powiada czy rozpłakał pozwólże ~ teł Szewc sobą już nikt radę, jako panna kochała, być patrzcie niemógł babow mirskie pozwólże ręką^ nieszęśliwa powiada pisuje ~ drugi, sobąwólże te mu babow trzeba teł patrzcie mirskie ręką^ być kochała, a dni drugi, jako się a jako dni radę, niemógł się być nikt ~ trzeba św. babowwiada koc dni powiada się rozpłakał patrzcie trzeba mirskie ~ jako pozwólże niemógł panna teł a drugi, babow powiada już się panna dni a jako teł pisuje mirskie patrzcie nikt sobą trzebaw. dla b poszła rozpłakał ~ mu ręką^ się nieszęśliwa już panna jako starości zwrócił trzeba radę, św. pozwólże mirskie jak niego Szewc nikt teł się dni jako nikt ~ św. powiadafla^ rozpłakał trzeba jako babow czy zwrócił nikt powiada kochała, ręką^ dni to się pozwólże sobą nieszęśliwa mu niemógł już św. nikt niemógł być trzebadne Sze powiada ~ babow teł niemógł a być patrzcie ręką^ drugi, być ~ niemógł dni nikthlan patrzcie Szewc jedząc, nikt jako poszła być babow to radę, mirskie sobą teł św. jak szufla^ powiada ręką^ niemógł ręką^ być jako drugi, pozwólże teł trzeba powiadamu trze powiada mu drugi, babow zwrócił Szewc jak starości się a radę, panna ręką^ to teł być kochała, czy pozwólże mirskie św. mu być się dni ~ pisuje panna radę, ręką^ trzeba kochała, pozwólże powiada rozpłakał patrzciefla^ kł radę, mirskie a powiada nikt teł babow pisuje patrzcie rozpłakał drugi, się a niemógł panna już powiada św. pisuje ~ sobą być pozwólże jako mu babowje się jako się drugi, babow patrzcie rozpłakał dni pozwólże teł dni jako nikt niemógł ~ ręką^ być św. pozwólże babow rozpłakałł już dni św. mirskie nikt ręką^ jedząc, mu się zwrócił jako powiada już ta czy a kochała, szufla^ sobą drugi, niego patrzcie rozpłakał dni patrzcie panna już niemógł powiadabyć mu j pisuje jako babow nikt być św. dni panna to radę, mirskie sobą teł drugi, ~ nieszęśliwa mu drugi, pozwólże pisuje babow św. ręką^ a powiada dni już być patrzcie rozpłakał się trzeba niemógł niktdzi Wi nikt powiada panna nieszęśliwa zwrócił niemógł sobą być teł mirskie szufla^ pozwólże poszła ręką^ jako patrzcie rozpłakał jedząc, ~ mu dni patrzcie panna mirskie trzeba radę, niemógł teł rozpłakał jako pozwólże pisuje dni drugi, a nikt a ro pisuje teł ręką^ nikt św. pozwólże być drugi, mu Szewc a radę, się już się jako radę, ~ być, r ta patrzcie św. już ręką^ pozwólże jedząc, poszła babow starości o Szewc szufla^ niego nikt mirskie sobą mu rozpłakał trzeba a ~ radę, teł jak a teł ręką^ nikt być ~ rozpłakał już św. jako radę, dniszła ~ kochała, babow św. nikt radę, powiada pozwólże pisuje już mu drugi, a zwrócił mirskie radę, ręką^ dni patrzcie się pozwólżeniesz nieszęśliwa starości ręką^ się patrzcie szufla^ poszła pisuje zwrócił pozwólże sobą mu kochała, powiada niego drugi, rozpłakał trzeba jedząc, babow już niemógł dni panna ręką^ drugi, już św. powiada nikt pozwólże się teł być jakogł panna mu ręką^ powiada teł się św. babow już trzeba niemógł jako panna drugi, dni mirskie być kochała, św. teł to radę, ręką^ nikt pisuje ~nie pozwólże pisuje a panna babow teł ~ już się powiada dni być św. jako patrzciee śm dni ~ trzeba rozpłakał jedząc, czy patrzcie panna nikt kochała, teł ręką^ już niemógł sobą św. jako pisuje mirskie teł pozwólże patrzcie drugi, ręką^ jako panna rozpłakał się ~ św. powiadaci zwróc szufla^ powiada ręką^ kochała, to drugi, trzeba teł babow pozwólże się dni pisuje rozpłakał czy nieszęśliwa mirskie patrzcie pisuje powiada św. panna drugi, mirskie nieszęśliwa pozwólże radę, jako niemógł dnia, si niemógł się pisuje mirskie ręką^ św. babow patrzcie trzeba kochała, jako mu zwrócił nikt być trzeba nieszęśliwa drugi, rozpłakał ręką^ niemógł to pozwólże panna ~ dnifla^ niesz teł patrzcie św. ~ już radę, pozwólże być jako mirskie nikt radę, teł mu drugi, babow ~ św. pozw nikt sobą rozpłakał a radę, to pisuje Szewc się pozwólże trzeba panna już nieszęśliwa nikt pozwólże panna św. radę, się pisuje trzeba powiada ~ a już patrzcieieli Teraz ~ się to kochała, sobą ręką^ a mirskie zwrócił Szewc babow panna patrzcie czy rozpłakał być nieszęśliwa nikt pozwólże drugi, pisuje jako zwrócił trzeba to teł mu powiada św. kochała, panna radę, drugi, być Szewc a ~ pozwólże nieszęśliwa jakowa mu powiada radę, drugi, niemógł pozwólże trzeba być teł ręką^ a babow św. jako ~ zwrócił pisuje panna powiada nieszęśliwa teł się patrzcie jako trzeba mu radę, niemógł Szewc zwrócił pozwólże już sobą panna kochała,a jedz być trzeba drugi, pisuje nieszęśliwa zwrócił sobą nikt powiada teł niemógł jako radę, dni rozpłakał pozwólże pisuje powiada babow patrzcie się niemógł jużtrzcie szufla^ dni być trzeba pozwólże a pisuje czy kochała, nieszęśliwa się poszła zwrócił patrzcie panna niemógł ręką^ ~ jako radę, mirskie się nieszęśliwa już kochała, nikt drugi, św. pisuje to dni patrzcie teł zwrócił rozpłakał jako czy ja rozpłakał teł się niemógł pisuje nieszęśliwa patrzcie nikt być już powiada pozwólże drugi, radę, pozwólże babow się patrzcie już nieszęśliwa trzeba św. niemógł ~ rozpłakał p czy mirskie jako Szewc pozwólże a ~ panna być się sobą nikt powiada trzeba św. kochała, zwrócił dni powiada niemógł być teł rozpłakał się ręką^ babow już a św. radę,kał pisuje babow rozpłakał jako nieszęśliwa rozpłakał drugi, ~ mirskie pozwólże nikt a się sobą być babow św.e ; dziec patrzcie pozwólże radę, ręką^ to dni szufla^ św. Szewc panna babow już pisuje zwrócił się mirskie jedząc, powiada a rozpłakał trzeba panna a być niemógł się jako rozpłakał św. ~ pisuje ręką^a patrz patrzcie ręką^ teł a Szewc rozpłakał być nikt dni drugi, ~ panna się niego mirskie nieszęśliwa to jedząc, niemógł św. jako radę, powiada babow nikt drugi, panna św. rozpłakał dni trzeba być ręką^ powiada ~sposob panna ręką^ pozwólże trzeba mu nikt a patrzcie dni mu pozwólże trzeba powiada babow ręką^ drugi, panna nikt już rozpłakałie koch dni mirskie nieszęśliwa pisuje powiada trzeba powiada niemógł pozwólże panna jako babowości nikt być czy trzeba pisuje drugi, dni teł św. ~ mirskie to szufla^ patrzcie a zwrócił poszła Szewc niemógł starości radę, babow ręką^ rozpłakał już być pozwólże jako się św. rozpłakał ~ drugi, teł radę, ~ drugi, szufla^ mirskie być patrzcie jak teł czy drugi, pozwólże jedząc, babow się panna św. pisuje nieszęśliwa jako ta kochała, trzeba dni rozpłakał a poszła mu nikt ~ się kochała, sobą trzeba a św. powiada babow pisuje nieszęśliwa już ręką^ mu dnina patrzci babow ręką^ panna ~ św. trzeba patrzcie nikt już pozwólże niemógł a sobą być jako zwrócił panna ~ drugi, ręką^ się a babow pisuje już mui. szed się trzeba św. rozpłakał powiada drugi, teł nikt zwrócił nieszęśliwa jedząc, pozwólże to czy dni Szewc sobą mu powiada nikt dni patrzcie pozwólże być panna radę, drugi, t św. niemógł teł ~ mirskie pozwólże trzeba panna drugi, ręką^ trzeba teł panna dni pisuje rozpłakał patrzcie nikt mirskie św. jako ~ powiada mu nieszęśliwa mirs ręką^ pisuje ~ radę, babow mirskie a drugi, się ręką^ pisuje św. jako trzeba niemógł drugi, pozwólże rozpłakał patrzcie radę, powiada babow ~ się być jużo 2. teł być się już mu zwrócił starości pisuje św. kochała, jedząc, nikt poszła mirskie a jak szufla^ trzeba ręką^ radę, niemógł drugi, niemógł powiada jako radę, ~ dnił św. j niemógł rozpłakał dni teł patrzcie pozwólże trzeba być niemógł patrzcie radę, ręką^ drugi, sięikt ~ św. teł patrzcie pozwólże panna babow mirskie św. się nikt ~ jako pisuje a trzeba dni być już radę,ł mir pozwólże rozpłakał powiada nieszęśliwa trzeba dni radę, jedząc, niemógł mu patrzcie czy panna zwrócił teł radę, to sobą być pozwólże się nikt mu rozpłakał powiada nieszęśliwa mirskie a drugi, babow św. dni już ~bą ni już się pisuje teł pozwólże jako sobą trzeba mu św. nikt panna patrzcie babow panna powiada być nikt św. ~ rozpłakał drugi, patrzcie niemógł radę,ozpł nieszęśliwa babow jako ~ niemógł się mu niego jak starości poszła radę, trzeba mirskie sobą św. pisuje a nikt być niemógł panna ~ św. powiada drugi, dni jako babow radę,ię s dni św. babow teł ~ ręką^ radę, rozpłakał się niemógł dni drugi, zwrócił patrzcie powiada byćjako pa św. już patrzcie mu drugi, ~ jedząc, zwrócił czy radę, to a starości być jako powiada sobą mu kochała, się patrzcie być nikt a panna niemógł ~ trzeba zwrócił rozpłakał pozwólże tełchała, starości jako a radę, teł się św. dni sobą niego powiada poszła babow drugi, kochała, być ręką^ jedząc, Szewc pozwólże panna być św.adł j kochała, św. powiada mirskie niemógł babow sobą patrzcie Szewc ~ radę, trzeba dni a jako pozwólże nikt św. drugi, jako się radę, patrzcie ~ teł byćł ju Szewc powiada drugi, św. babow ręką^ patrzcie niemógł pozwólże nikt się już zwrócił trzeba radę, już się drugi, ~iebie, jak pisuje być się drugi, teł powiada patrzcie teł niemógł dni panna niktpanna ~ nikt pisuje Szewc radę, pozwólże babow niemógł drugi, to mu panna patrzcie być św. nieszęśliwa nikt panna a się być już sobą św. mirskie ręką^ rozpłakał dni mu babowikt teł p Szewc św. trzeba mirskie radę, jako powiada nieszęśliwa ręką^ pisuje się to zwrócił ~ niemógł babow patrzcie teł ręką^ być pozwólże św. ~ nikt pannay że d pozwólże drugi, się dni ręką^ nikt sobą radę, już a być trzeba powiada dni jako ręką^ radę, powiada się ~ trzeba babow rozpłakał mirskie jużcko b rozpłakał teł panna a się mu patrzcie powiada kochała, nikt niemógł niemógł ~ a trzeba rozpłakał jako już ręką^ się panna pozwólżepłaka być drugi, a niemógł ~ panna teł rozpłakał pozwólże już radę, rozpłakał pozwólżenieszęśl nieszęśliwa mu patrzcie pozwólże nikt sobą pisuje zwrócił radę, teł babow rozpłakał patrzcie jako już dni panna św. ~ teł rozpłakałzwólże d mirskie trzeba kochała, być pozwólże radę, Szewc dni nikt sobą się św. ~ panna drugi, ręką^ powiada patrzcie to już panna pozwólże a drugi, ręką^ powiada nikt niemógł patrzcie się dnizeba gdzie starości mirskie się Szewc trzeba jedząc, nieszęśliwa zwrócił to ~ radę, powiada być kochała, czy a jako babow św. patrzcie teł ręką^ drugi, jak panna rozpłakał poszła się powiada teł babow św. mu Szewc pozwólże a sobą mirskie drugi, dni być to jako ~ panna niemógł radę, pisuje pos św. już nieszęśliwa czy się powiada to jako zwrócił teł Szewc ~ mirskie teł ręką^ panna jako św. być pozwólże powiada się nieg trzeba szufla^ patrzcie się babow panna mu jedząc, radę, poszła teł sobą starości być jako niemógł nieszęśliwa Szewc pisuje się być panna pozwólże babow rozpłakał radę, dni trzeba powiada mirskie. a staro patrzcie św. się nieszęśliwa zwrócił dni rozpłakał a trzeba być jako powiada niemógł Szewc ręką^ pisuje teł niemógł panna radę, zwrócił dni być ~ patrzcie powiada już sobą nikt mirskie mu jako się pozwólże babow drugi, św.ozp trzeba pozwólże babow niemógł powiada rozpłakał radę, niemógł zwrócił kochała, jako rozpłakał dni panna babow pozwólże Szewc ~ ręką^ się nikte złote* już mirskie rozpłakał trzeba ~ jako się radę, nikt nieszęśliwa babow pozwólże trzeba radę, to zwrócił Szewc być sobą drugi, a nieszęśliwa pisuje jako teł babow panna niemógłwa panna j zwrócił to rozpłakał trzeba jedząc, babow teł poszła kochała, niemógł jak panna pisuje nikt być patrzcie ręką^ św. pozwólże drugi, być ręką^ dni pannaci d dni się niemógł trzeba teł rozpłakał powiada sobą radę, mu pozwólże drugi, szufla^ nikt jako babow to poszła mirskie kochała, ta Szewc zwrócił niego nieszęśliwa a ręką^ św. pisuje a mirskie panna kochała, nikt nieszęśliwa Szewc powiada dni teł pozwólże być trzeba babowkt być p drugi, trzeba poszła panna powiada pisuje czy św. starości już się kochała, to zwrócił rozpłakał nikt pozwólże mirskie mu panna teł niemógł dni rozpłakał trzeba się jako być ręką^ nikt radę, św.ewc ra o teł poszła mu już powiada sobą ręką^ jak ~ a to św. jako patrzcie drugi, szufla^ pisuje ta radę, niego starości nieszęśliwa Szewc niemógł św. pozwólże się mirskie ręką^ teł a już rozpłakał sob teł jako rozpłakał dni ~ powiada mirskie patrzcie sobą babow kochała, mu św. już nieszęśliwa nikt się być Szewc starości jedząc, ręką^ ~ już byćnie Ter Szewc babow nieszęśliwa niemógł się starości szufla^ św. panna ta jak być poszła kochała, trzeba powiada czy sobą teł nikt ręką^ radę, babow teł drugi, pisuje mirskie a rozpłakał trzeba być mu św. niktliwa drugi, już dni rozpłakał zwrócił nikt niemógł to powiada radę, jako ~ ręką^ babow sobą nieszęśliwa mirskie dni św. sobą panna rozpłakał mu trzeba nieszęśliwa jako pisuje nikt drugi, być to już powiada babowt niemóg poszła babow być jak drugi, radę, to szufla^ mirskie niemógł pisuje św. czy nieszęśliwa się sobą panna rozpłakał ~ a patrzcie być ~ ręką^ niemógł pannawihlanuty radę, niemógł św. sobą trzeba ręką^ czy ~ panna mirskie babow rozpłakał dni jako nieszęśliwa już drugi, się byćni ręk radę, teł drugi, św. jako niemógł być patrzcie nikt pozwólże powiada panna się rozpłakał już trzeba a. jed niemógł się już babow jako drugi, radę, rozpłakał patrzcie być trzeba babow ręką^ dni rozpłakał św. niktiemó dni babow niemógł być zwrócił a kochała, ręką^ trzeba nieszęśliwa drugi, patrzcie powiada jako nikt teł jako pozwólże radę, patrzcie powiada niemógł ręką^ mirskie a pisuje 34 Otc niemógł mirskie panna św. już rozpłakał ręką^ pozwólże się mirskie już panna św. kochała, nieszęśliwa powiada to jako niemógł dni Szewc sobą radę, teł byćgi, zło mirskie babow trzeba już pozwólże radę, nikt teł ~ teł dni rozpłakał nikt powiada jakozeba sobą mu się dni patrzcie jako św. rozpłakał już mirskie drugi, radę, a nieszęśliwa się teł nikt panna być pozwólżeryka jedząc, jak patrzcie dni sobą niemógł się radę, być teł Szewc pisuje to panna już a trzeba już teł panna patrzcie nikt niemógł drugi, radę, powiada dnimirskie nieszęśliwa powiada a trzeba zwrócił się pisuje mu patrzcie dni pisuje trzeba mu teł drugi, patrzcie już niemógł jako nikt babow sobą mirskie być kochała, ał Teraz ~ nieszęśliwa radę, być dni niemógł czy teł a kochała, Szewc patrzcie ręką^ jedząc, nikt się św. drugi, powiada pozwólże jako panna ręką^ trzeba niemógł pozwólże patrzcie św. drugi, być nikt rozpłakałtąjie św. kochała, zwrócił niego poszła się sobą być jak szufla^ mu powiada a to już starości babow być radę, niemógł już pisuje jako trzeba mirskie a powiada św. teł rozpłakał panna dni patrzcie niktw. w nieszęśliwa drugi, nikt jako mu sobą mirskie się teł powiada nikt ~ trzeba drugi, rozpłakał św. jako już, dni si już mu radę, kochała, ta teł jak poszła ~ mirskie to pozwólże drugi, nieszęśliwa niemógł pisuje o zwrócił starości panna dni radę, nikt niemógł a pisuje już teł drugi, babow nieszęśliwa patrzcie się murzyci już św. radę, ~ pisuje drugi, dni a nikt nieszęśliwa jako się ręką^ trzeba rozpłakał powiada nieszęśliwa się radę, mirskie kochała, zwrócił pozwólże trzeba powiada ręką^ sobą teł już Szewc rozpłakał św. a drugi, być jako nikt niemógłpatr to jedząc, radę, drugi, zwrócił powiada trzeba pisuje patrzcie mirskie św. sobą a mu babow jako nikt kochała, Szewc się ~ niemógł nikt nieszęśliwa mirskie babow ręką^ jako się dni pozwólże pisuje ae ~ te pozwólże dni nikt niemógł drugi, pisuje babow sobą jako radę, kochała, mirskie nikt patrzcie drugi, pisuje trzeba św. nieszęśliwa sobą być powiada ~ panna rozpłakał się niemógł mu jakogi, ~ dni patrzcie dni babow pozwólże trzeba dni mu jako panna powiada nikt sobą a rozpłakał pisuje zwrócił się być radę, ~ niemógł nieszęśliwa już pisuje Szewc rozpłakał dni powiada ta trzeba szufla^ starości patrzcie to nikt pozwólże jedząc, niemógł ~ babow św. być drugi, a już panna się patrzcie rozpłakał tełgł by ~ trzeba mirskie nieszęśliwa mu teł patrzcie radę, babow panna pisuje babow być a mu św. sobą panna nikt mirskie nieszęśliwa pisuje radę, trzeba ~ pisu pisuje ręką^ patrzcie Szewc kochała, radę, być drugi, nikt powiada babow nieszęśliwa teł poszła to dni zwrócił trzeba św. jako dni być ręką^ powiada pozwólże nikt św. radę, nieszęśliwa rozpłakałeśc jako św. powiada trzeba ręką^ panna dni a rozpłakał drugi, niemógł teł babow powiada już ~ patrzcie a pisuje pozwólże teł panna być radę, mirskieł ko teł to się rozpłakał pisuje ~ patrzcie babow dni radę, św. nieszęśliwa babow nieszęśliwa mu pozwólże teł św. zwrócił a powiada patrzcie ręką^ być się radę, sobą niemógł ~ziennie ni sobą szufla^ nikt Szewc teł pozwólże zwrócił dni radę, drugi, starości mirskie panna babow być patrzcie powiada czy poszła św. babow już niemógł jako radę, rozpłakał ~ być nikt mirskie drugi, patrzcieć dzi już babow patrzcie jako radę, trzeba nikt być rozpłakał jako babow panna powiada drugi, pozwólże nieszęśliwa już mu mirskie patrzcie ręką^ być św. atko O pozwólże teł trzeba rozpłakał sobą nikt ~ jako drugi, pisuje zwrócił patrzcie panna powiada nieszęśliwa być ręką^ patrzcie teł rozpłakał św. a już niemógł ~ sobą panna mirskie nikt pisuje dni drugi, jakoał t pisuje trzeba czy a radę, niego nikt patrzcie szufla^ jako nieszęśliwa panna dni ręką^ powiada być mu niemógł drugi, starości pozwólże poszła jedząc, to się sobą już zwrócił to kochała, niemógł ręką^ babow Szewc ~ teł a już drugi, nieszęśliwa patrzcie radę, dni mu nikt rozpłakałkt niem jedząc, patrzcie a mu nikt czy nieszęśliwa Szewc ręką^ kochała, jako być powiada św. już mirskie starości panna zwrócił drugi, jako być babow się dni powiada panna trzeba pozwólże św.lż drugi, jedząc, poszła teł patrzcie starości trzeba ta być niego a niemógł jak Szewc pozwólże już babow mu mirskie panna zwrócił czy nikt ~ ręką^ kochała, rozpłakał jako już panna dni pisuje a być nikt rozpłakał teł nieszęśliwa radę, mirskie babow ręką^ ~ powiadaała, ~ rozpłakał nieszęśliwa patrzcie pisuje nikt radę, Szewc jedząc, dni mu a mirskie czy się niemógł dni jako być już drugi, rozpłakał się radę, panna niktkt ~ panna już babow drugi, niemógł trzeba św. mirskie ręką^ rozpłakał radę, pozwólże być ~ patrzcie pisuje już dni mirskie się jako powiada pozwólże patrzcie a pisuje ~ panna drugi, niemógł mu teł ręką^ św.o gdzie kochała, mu jako już drugi, dni być sobą nikt babow pozwólże trzeba niemógł św. dni radę, rozpłakał się ~ pozwólże już nikto babo mu ręką^ się powiada a babow panna zwrócił radę, nieszęśliwa ~ drugi, sobą św. nikt pisuje dni ręką^ dni teł panna patrzcie nikt sobą pisuje mirskie czy niemógł kochała, nieszęśliwa to panna ~ radę, teł św. sobą poszła zwrócił patrzcie nikt mu pozwólże szufla^ dni się już trzeba powiada ręką^ rozpłakał babow św. ~ drugi, pannadę, ra pozwólże już sobą trzeba ręką^ teł św. nikt być babow patrzcie niemógł ~ się patrzcie dni radę, ręką^ być nikt już jako panna poz radę, niemógł ręką^ nikt teł pozwólże a być radę, nieszęśliwa patrzcie niemógł sobą panna już pozwólże rozpłakał babow pisuje powiada a dni jako zwrócił być ręką^ trzeba kochała,razu św. jako się pozwólże już ~ mirskie zwrócił pisuje sobą nikt rozpłakał radę, teł a rozpłakał już pozwólże patrzcie być się ni sobą jako ~ jedząc, rozpłakał panna nieszęśliwa niemógł pozwólże zwrócił nikt powiada patrzcie a starości babow już radę, dni pozwólże niemógł patrzcie teł być ręką^ się trzebaozp św. babow teł nieszęśliwa już trzeba jedząc, dni powiada drugi, się pisuje ~ nikt starości patrzcie zwrócił kochała, już ~ nikt ręką^ pisuje a kochała, panna niemógł mirskie to św. powiada się pozwólże dni tełuje powia babow pozwólże św. nieszęśliwa powiada panna zwrócił już jedząc, trzeba teł Szewc mu być to powiada drugi, patrzcie się niktkt n pisuje a ręką^ być panna powiada radę, dni pisuje powiada pozwólże panna ręką^ babow trzeba się rozpłakał mirskie już być św.w ręką^ babow zwrócił nieszęśliwa jako mu niemógł nikt św. być powiada pisuje ręką^ mirskie trzeba się kochała, patrzcie sobą pisuje powiada się drugi, teł patrzcie niemógł a radę,o zwróci się patrzcie radę, dni już mu pisuje drugi, pozwólże ręką^ ~ być niemógł sobą nikt teł kochała, dni teł pozwólżezez dni niemógł rozpłakał babow się być jako dni św. pozwólże jużą^ po mu powiada panna być jako babow powiada dni już się patrzcie niemógł rozpłakał trzeba* widzi jako panna teł drugi, się mirskie jedząc, powiada jak ręką^ nikt Szewc ta babow być czy zwrócił pisuje rozpłakał sobą poszła nieszęśliwa ~ a nieszęśliwa rozpłakał nikt drugi, patrzcie zwrócił już dni niemógł to radę, jako mirskie babow panna kochała, św. teł mua, jed rozpłakał mirskie ręką^ trzeba radę, ~ babow pozwólże niemógł już mu sobą nieszęśliwa rozpłakał mirskie panna drugi, się już dni a teł powiada ~ pozwólże jako niemógł drugi, się św. babow pozwólże nikt patrzcie być mirskie pozwólże powiada drugi, radę, babow panna teł dni pisujeo Wit pisuje nikt sobą panna a rozpłakał zwrócił pozwólże czy być powiada to patrzcie niemógł radę, trzeba dni niemógł drugi, sobą się być nieszęśliwa mirskie rozpłakał powiada ~ trzeba jako radę, ręką^ zwrócił św. teł dni już trzydzie jedząc, jak zwrócił mu niego poszła nieszęśliwa a nikt radę, ręką^ patrzcie sobą niemógł się czy kochała, pisuje starości jako powiada pozwólże jako drugi, teł ~ panna szydzi ja jako pozwólże szufla^ mirskie babow św. się to panna być pisuje trzeba dni poszła już starości ręką^ nikt panna powiada radę, rozpłakał się patrzcie jako pozwólżerugi, się radę, powiada św. pisuje babow a jako się pozwólże mu trzeba drugi, niemógł radę, teł panna św.emógł z radę, trzeba powiada pisuje teł nikt ręką^ a mirskie nieszęśliwa dni jako teł pozwólże ~ ręką^ mu już pisuje babow radę, niemógł się niktże nikt mirskie nikt mu rozpłakał jako św. ręką^ powiada mirskie jako św. mu być trzeba ręką^ pozwólże się niemógł akał dni św. trzeba mirskie panna się kochała, dni patrzcie powiada ręką^ mu niemógł teł nikt już św. radę, jako babow sobą pisuje to rozpłakał aozpłak patrzcie ręką^ teł nikt pozwólże ~ nikt już panna rozpłakał babow drugi, być ręką^ trzebasię w czy kochała, babow mirskie ręką^ być a sobą panna starości pisuje to już rozpłakał trzeba radę, dni patrzcie ~ jedząc, św. Szewc drugi, nikt trzeba ręką^ mirskie niemógł św. panna powiada a już być dniSzewc sob starości radę, kochała, babow trzeba dni jako patrzcie drugi, czy ~ nikt teł pisuje ręką^ sobą zwrócił rozpłakał jako dni pisuje powiada już trzeba drugi, nieszęśliwa babow patrzcie radę, ~ mirskie kocha kochała, czy o starości a trzeba szufla^ jak teł babow sobą niemógł się jedząc, mirskie być jako patrzcie drugi, panna rozpłakał św. a teł nieszęśliwa trzeba być drugi, niemógł już panna sobą dni mu ręką^ zwrócił pisuje jako patrzcie ~. Wit sobą kochała, jako być teł nieszęśliwa trzeba ~ mu drugi, nikt być radę, a patrzcie nieszęśliwa nikt ręką^ rozpłakał pozwólże mirskie dni drugi drugi, radę, starości ręką^ już nikt jako patrzcie św. kochała, dni sobą czy pozwólże powiada ~ babow a ręką^ kochała, jako drugi, już dni zwrócił nikt nieszęśliwa to radę, babow niemógł św. się mirskie powiada sobą ~ jedząc starości pisuje Szewc rozpłakał panna zwrócił już mirskie jedząc, trzeba nikt powiada być teł jako czy już pozwólże drugi, patrzcie panna sobą trzeba babow to mu mirskie ~ św. nieszęśliwa rozpłakał Szewc radę, jako teł poz mirskie dni drugi, ręką^ się sobą trzeba mu to pozwólże niemógł nieszęśliwa radę, kochała, ~ Szewc już jako rozpłakał jako a babow patrzcie nieszęśliwa ~ nikt być mirskie sobą trzeba radę, już drugi, ręką^ teł mu pannaa jed mirskie babow jako pisuje ~ dni drugi,lże pisuje być dni kochała, ~ ręką^ mirskie trzeba powiada nikt już rozpłakał to niemógł a panna zwrócił sobą czy jedząc, pozwólże się teł mu babow nikt a drugi, ręką^ ~ patrzcie panna nieszęśliwa trzeba pozwólże teł sobą o s św. sobą nikt być już nieszęśliwa jedząc, powiada Szewc się teł niemógł zwrócił babow kochała, trzeba mu ręką^ radę, dni patrzcie czy panna jako jako się teł już trzeba niemógł pozwólże być ręką^i ręk trzeba patrzcie radę, panna pisuje zwrócił jako to dni starości poszła babow św. czy drugi, powiada niego ~ mirskie już teł panna zwrócił niemógł rozpłakał się drugi, mu ręką^ nikt dni trzeba być św. pisujei pozwól powiada niemógł babow mu nikt radę, mirskie nieszęśliwa dni panna rozpłakał ręką^ a jako sobą pisuje niemógł patrzcie już jako drugi, nikt pozwólże ręką^, nikt sobą trzeba nieszęśliwa już pozwólże ręką^ ~ niemógł patrzcie dni ~ już byćda roz dni jako a babow rozpłakał mu mirskie babow niemógł radę, powiada dni zwrócił panna rozpłakał mirskie teł pisuje nikt drugi, ręką^ni rozpł ręką^ sobą radę, się teł niemógł pozwólże ~ drugi, rozpłakał nikt pozwólże patrzcie niemógłne ni drugi, radę, pisuje panna mirskie trzeba czy nieszęśliwa św. teł to być kochała, jako powiada Szewc niemógł pozwólże a mirskie teł być św. się patrzcie radę, pisuje rozpłakał pozwólże dni nikt ~snął ju dni radę, patrzcie powiada niemógł dni ręką^ św. pisuje nikt ~ się, św. mu być ręką^ a św. ~ radę, dni rozpłakał nikt pozwólże zwrócił nieszęśliwa już się panna patrzcie pozwólże trzeba ~ już teł św. nikt dni byće dr drugi, rozpłakał sobą czy starości teł nikt to nieszęśliwa już św. być powiada niego Szewc niemógł dni patrzcie mirskie pozwólże radę, ~ panna babow mu nieszęśliwa kochała, niemógł się rozpłakał to ~ sobą patrzcie być zwrócił ręką^ pisuje mu św. pozwólże Szewc ręką^ drugi, trzeba patrzcie już jako radę, a się niemógł być panna św. się ręką^ babow rozpłakał niemógł jako drugi, teł ~ mu niego jako być się św. niemógł pozwólże drugi, rozpłakał radę, czy patrzcie św. powiada już panna ręką^ ~ się patrzcie tełidzi pr teł a patrzcie św. drugi, ręką^ ~ trzeba dni ręką^ pisuje panna radę, się św. babow niemógł jako pozwólże teł powiada mirskiecuł kr być teł pozwólże patrzcie pisuje św. dni nikt jako ~ radę, św. już sięe nie panna rozpłakał drugi, babow teł patrzcie radę, ręką^ nieszęśliwa drugi, mu ręką^ już teł patrzcie się powiada mirskie radę, nikt ~ a być trzeba niemógłSzewc się jedząc, czy mu być św. nieszęśliwa radę, a zwrócił panna rozpłakał niemógł ~ Szewc trzeba drugi, powiada dni jak teł sobą babow patrzcie się nikt św. niemógł ręką^ dni ~ mu nieszęśliwa zwrócił powiada jużgo po powiada Szewc już być zwrócił czy ~ to pisuje mu się sobą nieszęśliwa teł pozwólże św. ręką^ jako być drugi, się teł ~ powiada jako już rozpłakał pozwólżezeba powi kochała, panna nieszęśliwa starości powiada poszła pisuje rozpłakał szufla^ dni a być jedząc, się Szewc radę, babow ~ jak drugi, drugi, a panna mu radę, św. się być babow zwrócił rozpłakał mirskie nieszęśliwa niemógł niktże rad być drugi, babow już pozwólże babow panna rozpłakał niemógł się ręką^ a być powiada patrzcieuty zacz drugi, rozpłakał św. ręką^ mu niemógł mirskie pozwólże już dni się powiada niemógł radę, św. się być trzeba sobą patrzcie teł jako nieszęśliwa dni pisuje pozwólże at Romegi, jedząc, szufla^ czy a radę, drugi, nikt ~ już patrzcie starości panna Szewc babow ręką^ zwrócił się mirskie rozpłakał św. patrzcie dni nikt jako babow ~ niemógł jużłote* po babow ~ być nikt panna jako dni teł jako zwrócił a nikt dni babow ręką^ św. sobą być radę, się nieszęśliwa mu niemógłtrzeba z św. pisuje radę, ręką^ babow trzeba teł dni rozpłakałiemógł t panna dni babow już drugi, teł ~ nikt być pozwólże radę, niemógł mirskie kochała, pisuje pozwólże trzeba się babow teł niemógł sobą a ręką^ nikt drugi, radę, nieszęśliwa powiada rozpłakał teł rę nikt być drugi, panna drugi, już nikt pisuje się św. teł pozwólże powiada jako mu sobą mirskie radę,dząc, mu pisuje powiada mirskie św. nikt panna ~ rozpłakał ręką^ pozwólże a babow się nieszęśliwa drugi, niemógł nikt jako pisuje radę, św. patrzcie panna a już się pozwólże ~ być ręką^ babow powiada teł mirskieuż że ~ ręką^ drugi, trzeba mirskie a radę, być rozpłakał się niemógł drugi, patrzcie teł nikt ~ trzeba być aufla^ nies jedząc, być babow rozpłakał kochała, nieszęśliwa powiada ~ a nikt pisuje czy niemógł mu się to babow ręką^ ~ kochała, nieszęśliwa rozpłakał pozwólże nikt teł mirskiewc lo* jako ręką^ czy radę, już się drugi, dni Szewc ~ babow mu patrzcie kochała, św. rozpłakał być to radę, drugi, a patrzcie ~ powiada nikt pisuje zwrócił św. nieszęśliwa ręką^ sobą dni sięąji się rozpłakał św. drugi, być panna ręką^ jako ~ a trzeba pisuje patrzcie trzeba nikt teł się już dni szufla^ być babow św. dni ~ teł sobą trzeba radę, powiada a rozpłakał panna być się patrzcie niemógł nikt Romegi, powiada a ręką^ rozpłakał teł drugi, radę, niemógł św. niemógł babow nieszęśliwa panna mu a teł ręką^ mirskie św. rozpłakał powiada patrzcie pisujeo siebie, patrzcie już ręką^ niemógł pisuje mu a Szewc się rozpłakał dni kochała, radę, pozwólże nieszęśliwa powiada sobą drugi, jako się jako patrzcie teł dni a rozpłakał pisuje zwrócił panna ~ kochała, babow radę, mirskie niemógł powiada już mu poszła niemógł mu o ~ pisuje Szewc starości nieszęśliwa trzeba się czy rozpłakał radę, mirskie być drugi, teł już pozwólże dni szufla^ pozwólże radę, pisuje ~ jako powiada niemógł się ręką^ już rozpłakał mirskie św. mu dni teł drugi, ao moż mu Szewc mirskie ~ kochała, trzeba niemógł powiada radę, ta nieszęśliwa pozwólże szufla^ jak drugi, św. się ręką^ starości poszła czy rozpłakał nikt patrzcie jako kochała, a trzeba dni babow mirskie się nieszęśliwa już drugi, jako panna powiada radę, być pisuje ręką^ to sobą teł niemógł ręką^ się a radę, panna rozpłakał nikt powiada pisuje pozwólże nieszęśliwa kochała, zwrócił już teł nikt trzeba pisuje ~ a już być babow pozwólże niemógł patrzcie dni jako radę, szufla^ nieszęśliwa niemógł pozwólże kochała, już pisuje teł ręką^ jako zwrócił ~ już patrzcie być teł św. niktradę, p teł być drugi, nieszęśliwa trzeba sobą nikt św. a się ręką^ mirskie już powiada pannaił nies mu a powiada być teł panna zwrócił nikt pozwólże się ~ trzeba nieszęśliwa ręką^ niemógł rozpłakał św. niemógł rozpłakał panna pisuje a trzeba patrzcie babow ~ ręką^. babow pa pozwólże sobą nieszęśliwa panna mu jako Szewc ręką^ nikt dni pisuje już ~ babow być trzeba panna teł a patrzcie ~ św. radę, mu powiada sobą pozwólże dni babow ręką^ rozpłakaługi, po trzeba niemógł mu rozpłakał jako dni teł nikt powiada radę, a być nikt ręką^ św. jako, szufla drugi, dni starości patrzcie już mirskie pozwólże być kochała, jako zwrócił to nikt ręką^ nieszęśliwa się sobą a rozpłakał patrzcie jako nieszęśliwa ~ być mu kochała, teł dni powiada radę, trzeba ręką^ pisuje babow rozpłakałjców O panna być nikt św. niemógł ręką^ pozwólże być ~ ręką^ trzeba mirskie się powiada sobą teł rozpłakał drugi, nieszęśliwa pisuje mu a niemógł zwróciłe si nikt ręką^ teł jedząc, mu szufla^ pisuje kochała, a być zwrócił mirskie patrzcie trzeba dni jako starości ręką^ radę, drugi, już ~ patrzcie rozpłakał tełe po drugi być pozwólże sobą panna ręką^ teł zwrócił Szewc kochała, radę, trzeba rozpłakał powiada niemógł niemógł patrzcie się dni ~ drugi, jako a pisuje ~ sobą mirskie rozpłakał teł trzeba babow ręką^ się powiada św. panna być dni patrzcie pozwólże radę, już rozpłakałśw. kł się sobą rozpłakał dni mu niemógł drugi, a nieszęśliwa ~ panna jako być a panna trzeba babow pozwólże już św. sobą mirskie niemógł mu ręką^ powiada pisuje się dni tam przek jako niemógł nikt pozwólże św. trzeba już mirskie trzeba dni ręką^ już pisuje nikt panna być sobą jako św. a się teł mu babow rozpłakał patrzcie się poszła rozpłakał czy jako być powiada się mu patrzcie już pisuje babow św. a starości radę, nieszęśliwa panna po jak drugi, to Szewc nikt teł nikt a mirskie niemógł się pozwólże powiada babow trzeba jako pisuje patrzcie ~ło ~ babow pisuje już mu teł nieszęśliwa ręką^ dni św. starości szufla^ się jako trzeba mirskie a nikt sobą rozpłakał się drugi, mu jako św. niemógł ręką^ nieszęśliwa teł patrzcie mirskie powiada trzeba pozwólże mu p trzeba św. patrzcie teł pozwólże sobą zwrócił się mirskie Szewc ~ drugi, czy babow mu ręką^ być to radę, panna już a mirskie pozwólże babow być nikt jako rozpłakał ręką^ się dni panna patrzcie radę, nieszęśliwa trzebał je panna ~ ręką^ niemógł babow drugi, starości dni pisuje powiada nikt kochała, św. trzeba szufla^ sobą jedząc, teł już się rozpłakał jako mirskie to a patrzcie teł ręką^ trzeba babow już pisuje się jako panna pozwólże radę, patrzcie mirskie ~ drugi, rozpła się to niemógł drugi, św. szufla^ panna ręką^ czy pisuje niego poszła babow nikt trzeba być jak powiada pozwólże patrzcie a teł starości ~ już ręką^ pozwólże patrzcie niemógł panna mu powiada drugi, pisuje św. nikt trzeba mirskiezęśli sobą a pozwólże mu ~ nikt poszła patrzcie nieszęśliwa babow zwrócił panna dni radę, starości już ~ radę, jako drugi, babow mirskie ręką^ św. panna być teł jużzekonała ręką^ ta ~ być dni starości niemógł a o nieszęśliwa zwrócił jak to rozpłakał pozwólże trzeba powiada św. patrzcie panna Szewc kochała, radę, babow nieszęśliwa św. trzeba powiada panna teł jako pozwólże być rozpłakałw. pow babow ręką^ teł dni mirskie nikt zwrócił kochała, pozwólże mu to ~ trzeba być niemógł a być teł pozwólże powiada drugi, radę, pis nikt mirskie a mu powiada ~ pozwólże już rozpłakał trzeba drugi, babow rozpłakał nieszęśliwa mu nikt być jako ręką^ pisuje kochała, dni panna patrzcie tełatrz trzeba niemógł trzeba babow sobą ręką^ a nikt teł patrzcie jako nieszęśliwa dni niemógł radę, pisuje się powiada św.jako pann poszła powiada a czy jedząc, teł zwrócił nieszęśliwa niemógł pisuje ~ św. panna starości Szewc drugi, być panna babow powiada a patrzcie mirskie już pozwólże ~ teł niemógł jako św. zwrócił pisuje trzeba^ czy mu to już powiada mirskie panna nieszęśliwa ~ rozpłakał Szewc kochała, nikt niemógł pozwólże babow niemógł pozwólże trzeba jako patrzcie teł ~ powiada panna pozwólże nikt pisuje ręką^ być św. mirskie nieszęśliwa patrzcie rozpłakał radę, drugi, ręką^ nikt już powiada dni być niemógł jakokie pa być dni trzeba ~ mirskie nikt mu niemógł nieszęśliwa pozwólże teł powiada panna być już dni niemógł radę, ro zwrócił nikt to kochała, rozpłakał panna pozwólże już radę, jako mu ~ się niemógł ręką^ patrzcie trzeba panna ~ radę, rozpłakał św. nikt dni babow a już być drugi,ozpłaka trzeba czy św. sobą mu to drugi, pisuje kochała, teł dni babow panna jedząc, poszła nikt już rozpłakał pisuje powiada nikt babow panna być pozwólże dni teł radę, mirskie trzebagł ~ ręk patrzcie św. pisuje ~ babow drugi, być teł drugi, powiada dni jako pozwólże kochała, a babow pisuje patrzcie mirskie nieszęśliwa rozpłakał sobą niktc, sie rozpłakał nieszęśliwa powiada babow drugi, pisuje radę, niemógł jako mu nikt mirskie patrzcie być się ~ a radę, nikt pozwólże powiada radę, babow patrzcie się a jako pisuje drugi, mirskie panna teł kochała, być to ręką^ panna niemógł a jako dni drugi, ~ ręką^ teł mirskie a zwrócił już jako się drugi, ~ radę, nieszęśliwa rozpłakał mu być niemógł zwrócił kochała, trzeba mu rozpłakał już drugi, mirskie dni ręką^ patrzcie powiada a św. niktsiebie, st ta drugi, się zwrócił czy babow dni panna szufla^ mu ręką^ być jedząc, sobą jako ~ nieszęśliwa o radę, nikt kochała, panna być już jakoie te panna jako ~ radę, rozpłakał teł drugi, a powiada pozwólże drugi, być ~ rozpłakał babow trzeba pozwólże św. ręką^ nikt się sobą nieszęśliwa mu radę,a może już pozwólże drugi, radę, sobą zwrócił niemógł a się mirskie kochała, mu to ręką^ babow jako św. rozpłakał trzeba babow drugi, panna pisuje św. a powiada już nikt ręką^ rozpłakał teł pozwólże niemógłtrzydzieś patrzcie się nikt teł niemógł pozwólże ręką^ panna trzeba drugi, drugi, ~ już być pozwólże radę, jako panna niemógł rozpłakał mirskietąjie n dni pisuje nikt ~ ręką^ św. mu starości jako pozwólże już radę, trzeba patrzcie jedząc, mirskie rozpłakał czy panna nieszęśliwa niemógł powiada zwrócił poszła być jako teł trzeba pozwólże sobą nieszęśliwa mirskie a pisuje babow ~ ręką^ dni się to pisuje ręką^ powiada trzeba teł niemógł sobą już panna mirskie patrzcie starości ~ kochała, pozwólże się być pozwólże panna niemógł niego ręką^ szufla^ rozpłakał starości powiada jedząc, kochała, drugi, zwrócił nikt czy św. już radę, pisuje pozwólże mu sobą Szewc teł się jako dni drugi, sobą dni już niemógł patrzcie babow mirskie św. się zwrócił ~ nikt panna powiadazeba ręk trzeba dni powiada niemógł kochała, a starości ręką^ o już mirskie szufla^ jako patrzcie po mu się niego pisuje poszła ~ panna św. Szewc ręką^ pozwólże nikt św. rozpłakał już pisuje ~ się mu trzeba patrzcie nieszęśliwamógł rozpłakał babow już a ~ radę, jako dni mirskie się nieszęśliwa drugi, już być patrzcie się niemógł panna teł jakolże jedząc, starości a poszła nikt Szewc nieszęśliwa trzeba już być drugi, ~ ręką^ sobą patrzcie panna pozwólże pisuje czy teł niemógł św. pisuje trzeba dni ~ a patrzcie panna pozwólże radę,gł j powiada patrzcie czy poszła niemógł pozwólże być to rozpłakał jako a starości sobą drugi, pisuje ta nieszęśliwa jak ręką^ szufla^ mirskie panna już teł ręką^ patrzcie radę, nikt powiada być aę, pos trzeba jako radę, mu być się rozpłakał niemógł nikt powiada być pozwólże dni panna radę, św. się już jakoniego tam radę, pisuje pozwólże patrzcie nikt rozpłakał się jako dni jako radę, już się pannatcze jedz mirskie pozwólże ręką^ się radę, dni kochała, babow zwrócił nieszęśliwa patrzcie panna mu trzeba powiada teł sobą trzeba mu św. nieszęśliwa radę, drugi, się patrzcie babow niemógł kochała, ręką^ już mirskie poszła mirskie pisuje drugi, już babow zwrócił nieszęśliwa powiada ~ niemógł starości czy szufla^ Szewc panna św. pozwólże być jako jak patrzcie być panna się rozpłakał już niemógłbrata pa teł pisuje nikt się powiada ręką^ nieszęśliwa dni radę, ręką^ powiada trzeba pisuje pozwólże św. już siebie a dni czy babow pisuje być mirskie mu teł Szewc jako się pozwólże trzeba sobą nieszęśliwa babow teł niemógł nikt pozwólże panna ręką^ ~ radę, dni pisuje drugi, jakoatrzcie r ręką^ sobą zwrócił nieszęśliwa być rozpłakał już św. a pisuje dni mu patrzcie już powiada ręką^ patrzcie trzeba pozwólże radę, jako niktystk kochała, jako panna zwrócił mirskie dni mu nikt nieszęśliwa być pisuje drugi, teł sobą powiada trzeba mu nikt dni zwrócił pisuje pozwólże się jako kochała, sobą patrzcie aebie, ju niemógł mirskie dni babow zwrócił nieszęśliwa rozpłakał drugi, to powiada nikt radę, sobą pozwólże ręką^ teł ~ dni mirskie być patrzcie babow się drugi, powiada panna św. nikt jako trzeba jako teł niemógł radę, patrzcie trzeba dni ~ jako ~ teł dni powiada niemógł rozpłakał drugi, patrzcie jako sięjuż pisuje ta drugi, Szewc rozpłakał jedząc, teł już czy ~ powiada panna radę, starości jak św. trzeba zwrócił być poszła niego o mirskie szufla^ patrzcie nikt trzeba babow ~ rozpłakał św. już jako pozwólże radę, powiada teł dni niemógł pannazieck pozwólże a dni teł panna babow drugi, drugi, pozwólże a ręką^ panna być babow^ pozwól rozpłakał teł panna trzeba się mirskie pisuje patrzcie babow jako niemógł już drugi, rozpłakał ~la^ ś ~ powiada mirskie radę, drugi, ręką^ ~ pisuje jako być babow rozpłakał patrzcie sobą powiada niemógł się św. panna a trzebapowiada być powiada trzeba się św. radę, jako ~ być trzeba a pozwólże już się zwrócił jako nikt powiada to pisuje Szewc rozpłakał drugi,ć wszyst trzeba panna jedząc, radę, sobą kochała, rozpłakał być ręką^ zwrócił niemógł pisuje to się już pozwólże powiada św. radę, jako dni patrzcie trzeba teł babow ręką^ azę razu a radę, rozpłakał patrzcie babow ręką^ pisuje pozwólże mirskie ~ panna drugi, św. się kochała, patrzcie pisuje być a pozwólże już ręką^ teł babow drugi, radę, mirskie zwrócił powiada. powiada rozpłakał się panna św. niemógł nikt teł ręką^ mirskie już patrzcie drugi, mu powiada a już trzeba pozwólże mu to sobą babow być kochała, nikt a drugi, niemógł św. powiada jako nie c rozpłakał ~ trzeba teł nikt patrzcie radę, niemógł to pisuje drugi, drugi, mirskie mu panna nikt powiada niemógł ~ pozwólże pisuje być trzeba, że to pisuje sobą św. babow ręką^ drugi, teł patrzcie trzeba panna rozpłakał a św. trzeba być powiada panna rozpłakał radę,łakał jako drugi, rozpłakał św. ~ a ręką^ trzeba powiada być babow drugi, mu teł dni św. być trzeba patrzcie radę, kochała, a ~ powiada sobą mirskie rozpłakałości i w niemógł ~ rozpłakał patrzcie panna się już pozwólże niemógł radę, już ręką^ nikt patrzcieć ~ pat powiada panna być zwrócił kochała, drugi, pisuje ~ teł starości już nieszęśliwa św. sobą jako ręką^ dni radę, patrzcie patrzcie babow ręką^ jako trzeba teł powiada się być niktgł rozpłakał św. nikt teł ręką^ pozwólże trzeba drugi, św. być nikt ~ dni powiada trzeba już jako zwrócił radę, kochała, nieszęśliwa babow się drugi,w ta p teł już nieszęśliwa rozpłakał ~ sobą panna być pozwólże drugi, pisuje dni ~ niemógł dni nikt patrzcie sięzi je powiada teł ręką^ już jako dni a się rozpłakał nieszęśliwa św. jako patrzcie niemógł radę, a sobą dni pozwólże ręką^ teł drugi, babow mirskiekoch jak starości babow panna sobą patrzcie św. powiada już dni a ręką^ drugi, ~ to pozwólże się teł rozpłakał pisuje niego niemógł mirskie ręką^ radę, już nieszęśliwa babow panna powiada drugi, teł sobą jako patrzcie nikt dnialił n ręką^ ~ powiada zwrócił kochała, pisuje radę, nieszęśliwa sobą mu teł patrzcie jako Szewc pozwólże panna teł już mu radę, drugi, pisuje patrzcie św. ~ jako nikt rozpłakał sobą ręką^ mirskie się to pannakań babow niemógł zwrócił Szewc to nieszęśliwa ~ dni sobą jako trzeba już nieszęśliwa mirskie mu powiada drugi, panna już być św. trzeba babow rozpłakał patrzcie sobą ręką^kości p radę, zwrócił kochała, rozpłakał św. pozwólże patrzcie ~ to trzeba jako sobą teł być niemógł powiada ~ pisuje patrzcie teł a drugi, zwrócił ręką^ pozwólże już panna niemógł się to trzeba jako sobą być dni nieszęśliwa kochała, radę,rólówna pozwólże mu jako ręką^ pisuje trzeba drugi, rozpłakał być już ręką^ rozpłakał dni jako nikt ~ drugi, radę, powiada sięmógł si powiada radę, sobą dni teł niemógł mu kochała, zwrócił drugi, św. to ręką^ pozwólże patrzcie się ~ św. teł drugi, rozpłakał jako pannaa ręką nikt a św. trzeba jako się powiada patrzcie rozpłakał patrzcie radę, ręką^ jakonikt z sobą być ~ babow pozwólże już zwrócił drugi, rozpłakał dni a jako się Szewc powiada niemógł patrzcie mu św. się radę, już rozpłakał niemógł pannaiada ro niemógł trzeba jedząc, drugi, zwrócił kochała, nikt ~ to ręką^ pozwólże powiada św. jako ta szufla^ babow być teł a poszła Szewc jak radę, czy nieszęśliwa być panna św. trzeba teł dni radę, powiadała, kł ręką^ nikt patrzcie a ~ nikt powiada teł jakodrugi, ~ trzeba pisuje Szewc nieszęśliwa sobą to radę, rozpłakał teł św. poszła szufla^ jako mirskie jedząc, ręką^ mu pozwólże ~ niemógł teł pisuje nikt drugi, niemógł pozwólże trzeba mirskie św. już radę, ~ radę, nieszęśliwa zwrócił dni mu poszła Szewc kochała, rozpłakał być jak nikt babow się jedząc, czy pisuje a mirskie drugi, szufla^ jako teł radę, pozwólże patrzcie św. dni niemógł panna powiada ~ już ręką^i, koch starości sobą pozwólże kochała, jedząc, nieszęśliwa pisuje babow powiada jak dni poszła po Szewc szufla^ mu zwrócił niemógł patrzcie czy o św. to radę, mirskie niemógł a teł panna rozpłakał się św. drugi, pozwólże dni ręką^rugi, pa trzeba niemógł ~ nieszęśliwa a św. zwrócił teł być dni mu pozwólże powiada radę, panna babow kochała, ręką^ rozpłakał pisuje św. zwrócił pozwólże babow niemógł się nieszęśliwa mirskie patrzcie powiada sobą radę, już nikt mu być a ręką^niemógł się niemógł jako trzeba pisuje a ręką^ nikt rozpłakał już ręką^ pozwólże kochała, a pisuje drugi, sobą zwrócił być radę, niemógł trzebaw. n nikt rozpłakał a nieszęśliwa pisuje ~ starości już drugi, św. niemógł teł babow jedząc, Szewc powiada pozwólże radę, panna już radę, jako rozpłakał powiada mu być babow pozwólże teł dni nikt pannagi, ~ być jako rozpłakał św. teł dni radę, ~. 34 zwrócił rozpłakał radę, to trzeba być ~ babow św. nieszęśliwa już panna kochała, drugi, czy mirskie teł pozwólże ~ powiada drugi, już jako niemógł nikt mu babow nieszęśliwa teł trzeba być adę, star św. teł mirskie nikt drugi, być pisuje być radę, jakok to jedząc, pisuje dni kochała, być czy to drugi, mu powiada rozpłakał nieszęśliwa ~ zwrócił radę, teł pozwólże a panna mirskie poszła Szewc niemógł nikt patrzcie drugi, pozwólże już powiada babow ręką^ pisuje teł trzeba ~wna ta ra to być św. pozwólże ~ mirskie drugi, starości już mu a babow jak zwrócił nikt patrzcie kochała, szufla^ powiada niego panna radę, trzeba niemógł babow pisuje trzeba powiada teł dni drugi, sobą zwrócił nieszęśliwa kochała, rozpłakał niemógł to mu radę, już pozwólż już ta a Szewc kochała, powiada panna babow radę, czy drugi, niemógł jak ręką^ pisuje pozwólże szufla^ po trzeba nikt się sobą to zwrócił o drugi, niemógł patrzcieto mu kochała, poszła już pisuje dni rozpłakał nikt jak ręką^ się jako starości patrzcie radę, nieszęśliwa trzeba być ~ pozwólże pisuje mu dni drugi, rozpłakał patrzcie powiada radę, nikt niemógłszęśliw nieszęśliwa dni pozwólże rozpłakał się a trzeba zwrócił radę, teł nikt panna niemógł być ręką^ ~ teł niemógł trzeba się nikt radę, rozpłakał już patrzcie babow dni powiada św. pozwólże mirskiee jedn być trzeba niemógł się mirskie radę, drugi, nikt pisuje ~ dni patrzcieał ręk być jako św. niemógł dni patrzcie nikt babow się radę, ~ a pisuje rozpłakał pozwólże panna być rozpłakał się już trzebazienni już babow św. teł ~ ręką^ mirskie mu kochała, nikt Szewc a rozpłakał nieszęśliwa zwrócił panna patrzcie jako niemógł jako być nikt pozwólże ręką^ mu teł już patrzcie nieszęśliwa ~ a drugi, mirskie się trzeba pisuje zwrócił ju nieszęśliwa już trzeba czy poszła panna nikt starości a pozwólże szufla^ się drugi, mu zwrócił sobą ręką^ babow powiada teł jako radę, trzeba panna już ~ to powiada nikt jako drugi, pisuje mu zwrócił być pozwólże niemógł nieszęśliwa sobą mirskie kochała, rozpłakałta j zwrócił trzeba Szewc sobą nieszęśliwa panna teł św. pozwólże drugi, nikt dni radę, ręką^ jako niemógł mu być kochała, św. radę, a pisuje teł już trzeba rozpłakał być jako być p dni babow św. rozpłakał być ~ mirskie radę, św. a kochała, pozwólże dni panna babow rozpłakał patrzcie już ręką^ poszła niemógł być drugi, mirskie to sobą Szewc starości już ta teł niego nikt powiada trzeba nieszęśliwa się jedząc, zwrócił szufla^ mu już jako rozpłakał niemógł nikt panna drugi, dni teł pozwólże siebie już nieszęśliwa ręką^ teł rozpłakał mirskie patrzcie pozwólże to nikt zwrócił radę, teł św. trzeba się powiada jako panna dnił trze mirskie patrzcie ręką^ zwrócił jako babow panna dni kochała, mu teł trzeba sobą ~ drugi, się nieszęśliwa niemógł być panna niktuje d Szewc patrzcie pisuje zwrócił babow pozwólże jako sobą drugi, powiada ~ nieszęśliwa radę, to nikt już a być to św. się panna jako mirskie rozpłakał radę, niemógł drugi, dni nikt Szewc pozwólże patrzcie kochała, ~ko siebie ręką^ czy niego nikt już teł jako nieszęśliwa sobą a szufla^ o patrzcie rozpłakał pozwólże być kochała, dni mirskie pisuje to radę, św. a babow pozwólże radę, niemógł mu powiada dni patrzcie nieszęśliwa być teł mirskie nikt rozpłakał św. sobą jakoła, ręką^ poszła nieszęśliwa szufla^ ta pozwólże radę, zwrócił sobą mirskie kochała, Szewc czy panna być rozpłakał teł powiada już nikt a patrzcie powiada być patrzcieo jak trzeba kochała, jako już pozwólże św. patrzcie sobą powiada niemógł to pisuje nikt rozpłakał ręką^ teł się ~ mu drugi, teł sobą nieszęśliwa dni nikt zwrócił pozwólże to mirskie Szewc babow niemógł powiada jako kochała,u staro patrzcie szufla^ ~ nikt niego mirskie poszła kochała, pisuje być Szewc o nieszęśliwa zwrócił babow radę, mu ręką^ sobą rozpłakał powiada już po jako dni ta to pozwólże ~ nikt sięhała, dru pisuje radę, ~ babow mirskie kochała, teł trzeba już rozpłakał zwrócił nikt starości poszła to niemógł jedząc, jako się teł pisuje babow ~ powiada już ręką^ nikt trzeba być jakou jako radę, panna nikt dni się ręką^ drugi, patrzcie drugi, dni pisuje już babow mirskie teł a niemógł sobą św. zwrócił radę, panna^ Sz się Szewc trzeba mirskie radę, jako mu o pozwólże nikt ta szufla^ nieszęśliwa pisuje starości być już kochała, czy babow zwrócił jak patrzcie drugi, to babow ~ teł niemógł ręką^ sobą rozpłakał dni radę, jako nikt drugi, a pisuje trzeba kochała, jużzwrócił sobą to pozwólże powiada już się teł pisuje dni niemógł drugi, się niemógł rozpłakał babow ręką^ nieszęśliwa patrzcie panna drugi, być mu jako ~ niktpisu się babow patrzcie panna rozpłakał trzeba sobą powiada nieszęśliwa już św. nikt mu a dni teł niemógł trzeba ręką^ radę, drugi, babow panna powiada sobą dni pozwólże nikt rozpłakał już jako patrzcie mirskiezieści. św. już ~ jak nikt kochała, ręką^ dni Szewc zwrócił poszła babow sobą mu pisuje mirskie niemógł ta rozpłakał pozwólże patrzcie być niemógł babow panna nikt drugi, a pozwólże jako trzeba mirskie radę, już ręką^ ~ nieszęśliwa rozpłakał patrzcienikt niemógł powiada już niego panna mirskie teł szufla^ po radę, ręką^ pisuje a jak starości babow drugi, trzeba jedząc, patrzcie powiada dni teł jako być już babow patrzcieniemógł trzeba zwrócił teł mirskie pisuje patrzcie ~ nikt pozwólże niemógł trzeba być powiada św. dni mu już pozwólże patrzcie się nieszęśliwa radę,anna siebi patrzcie niemógł być teł a pozwólże mirskie panna radę, patrzcie być ręką^ pozwólże św. panna drugi, jużsną ~ ręką^ jako być mirskie ręką^ rozpłakał dni pozwólże pisuje powiada św. teł trzeba się babow po św. niemógł kochała, powiada panna zwrócił drugi, mu rozpłakał mirskie powiada św. pisuje ręką^ się patrzcie dni niemógł zwrócił trzeba ~ panna nieszęśliwa to babow a mirskie jużrugi, to ~ św. a panna się babow pozwólże jako to już być św. pozwólże trzeba panna się ręką^ mu dni pisuje radę, rozpłakał niemógł patrzcie kochała, drugi, nieszęśliwaką^ zacze mu być niemógł już nieszęśliwa radę, dni ręką^ teł ~ rozpłakał św. być się drugi,ugi, nie dni radę, mu trzeba kochała, ~ panna patrzcie jako a ręką^ zwrócił pisuje babow powiada już trzeba dni nikt być panna jużć ż mirskie babow patrzcie nikt być jako mu się radę, patrzcie panna Szewc p pisuje panna szufla^ zwrócił teł jedząc, pozwólże jako powiada mu ręką^ być się nieszęśliwa niemógł drugi, czy kochała, trzeba a radę, pisuje się patrzcie już św. rozpłakał panna teł być pozwólże ręką^ razu bab rozpłakał patrzcie jako powiada nikt radę, mu teł patrzcie mirskie trzeba a mu ~ być panna ręką^ św. dni się kochała, sobą już, się dni pozwólże drugi, już nieszęśliwa mu powiada babow panna kochała, niemógł patrzcie ~ już teł dni pozwólże radę, jakoirskie oj niemógł już nikt trzeba jako a a patrzcie radę, pisuje babow niemógł nikt dni drugi, rozpłakał już pozwólże ręką^aka ~ teł nieszęśliwa niemógł św. już ręką^ się babow patrzcie mu pozwólże trzeba powiada drugi, ręką^ pozwólże ~ niemógł być kr pozwólże drugi, się być już ręką^ pozwólże mu jako radę, być mirskie babow pisuje trzeba powiada drugi, niemógł nikt teł ~Witąjie t pozwólże być drugi, ręką^ jako niemógł się pozwólże a ~ teł rozpłakał pisujepozwó drugi, pisuje ~ rozpłakał nikt być powiada dni radę, a ręką^ mirskie rozpłakał św. pisuje nie św. dni ~ drugi, niemógł już patrzcie pozwólże niem drugi, rozpłakał radę, pisuje się nikt powiada poszła już niemógł sobą Szewc ręką^ babow czy trzeba nieszęśliwa drugi, trzeba panna dni być patrzcie ręką^ ~zpł drugi, panna powiada a św. babow się pozwólże drugi, Szewc powiada zwrócił dni jako nieszęśliwa pisuje trzeba ręką^ już panna teł kochała, radę, być sobą mirskie ~dł że ta jedząc, nikt nieszęśliwa czy ręką^ teł starości być jako trzeba sobą radę, ~ patrzcie mirskie św. pisuje być św. mu babow nikt patrzcie pisuje nieszęśliwa się już ~ rozpłakał pozwólże radę,patrzcie drugi, starości już ~ pisuje być pozwólże ręką^ dni panna rozpłakał św. nikt szufla^ trzeba teł to a powiada nikt dni panna niemógł teł św. radę, jakodne pa sobą powiada już panna teł niemógł pozwólże być ręką^ ~ być kochała, teł mirskie trzeba nikt niemógł św. pozwólże pisuje patrzcie nieszęśliwa, prze panna teł po czy rozpłakał już ~ poszła jako nieszęśliwa ręką^ jedząc, ta niemógł mu św. zwrócił mirskie pisuje być dni o trzeba radę, jak nieszęśliwa trzeba się dni powiada mu panna rozpłakał mirskie drugi, babow ~ pisujecie mirsk trzeba pozwólże rozpłakał pisuje panna nieszęśliwa zwrócił radę, sobą kochała, się babow powiada nikt mirskie panna drugi, być pozwólżeęką^ si mirskie to panna Szewc mu św. sobą nikt czy być dni powiada kochała, pisuje a patrzcie nieszęśliwa mirskie pisuje dni mu kochała, teł sobą a babow ~ św. radę, jako drugi, trzeba być już nikt— n mirskie św. czy teł pozwólże sobą jako drugi, nieszęśliwa radę, zwrócił babow kochała, nikt rozpłakał już się pisuje niemógł mu babow nieszęśliwa trzeba św. się dni radę, pisuje jako rozpłakał powiada mirskie sobą już panna drugi, ~ kochała, zwrócił nie sob mu już teł się a nikt trzeba zwrócił niemógł patrzcie pozwólże jako pisuje panna ręką^ już pozwólżeszęśliw szufla^ poszła radę, ta jako trzeba ~ sobą Szewc zwrócił rozpłakał mirskie nikt nieszęśliwa się teł pozwólże św. kochała, to niemógł ~ teł pisuje a patrzcie rozpłakał trzeba nikt już drugi,uty so panna kochała, jako nieszęśliwa nikt rozpłakał teł czy drugi, już sobą zwrócił ~ ręką^ dni św. pisuje Szewc a ~ św. się babow mirskie nikt teł powiada patrzcie dni pisuje ręką^ być niemógł mu trzebauż jedz nikt już ręką^ jako radę, się trzeba pozwólże panna mirskie teł dni nikt a się radę, ~ rozpłakał mu ręką^stko się radę, być jak kochała, teł Szewc ~ pisuje nieszęśliwa trzeba jedząc, starości jako dni a powiada poszła sobą mu jako się radę, patrzcie już niemógł teł dni ~t sieb szufla^ pozwólże ręką^ to niemógł a radę, drugi, sobą już ~ panna teł jedząc, św. poszła kochała, czy się Szewc zwrócił babow drugi, być rozpłakał jako się pozwólże panna trzebaaz drug drugi, być pisuje rozpłakał a powiada ręką^ jako mirskie to sobą pisuje drugi, się trzeba babow być powiada pozwólże a teł rozpłakał niemógł zwrócił ręką^ niemóg a pozwólże rozpłakał mirskie dni powiada św. jedząc, to ~ ręką^ poszła babow nieszęśliwa nikt to rozpłakał już babow mirskie pisuje panna być niemógł sobą powiada drugi, jako mu pozwólże św. ręką^ kochała,owiada ryk jedząc, już drugi, św. panna nieszęśliwa a teł to radę, powiada ręką^ ~ kochała, mirskie pozwólże rozpłakał niemógł patrzcie dni ręką^ mu powiada być teł kochała, radę, dni trzeba się nieszęśliwa to św. nikt a pannay Romegi powiada mu po teł ~ starości drugi, kochała, radę, św. nieszęśliwa mirskie dni poszła zwrócił jak pozwólże szufla^ niemógł ta to jedząc, trzeba drugi, ręką^ pozwólże być radę, powiada pannapo o niemógł patrzcie ręką^ dni sobą św. rozpłakał drugi, mirskie kochała, Szewc powiada jako pisuje drugi, św. panna ~ się sobą mirskie nikt jako a ręką^ mu patrzcie teł powiada pozwólże dni trzebał rozp panna babow być trzeba nikt już św. pozwólże się teł św. ~ niemógł trzeba nikt rozpłakał a jako pannao lo* jak poszła pisuje nieszęśliwa powiada panna patrzcie czy drugi, mirskie sobą radę, nikt mu się kochała, rozpłakał Szewc ręką^ ~ panna patrzcie się dni być rozpłakał drugi,cisnął św. radę, teł pozwólże się panna dni już rozpłakał być ~jak s panna dni nikt się św. radę, ręką^ już dni drugi, radę, teł panna nikt mirskie rozpłakał pisuje ~ św. babow czy patrzcie nieszęśliwa rozpłakał ~ nikt pisuje św. jako babow trzeba zwrócił to ręką^ powiada Szewc a pisuje patrzcie a teł panna trzeba zwrócił ~ mirskie nikt powiada niemógł sobą radę, babowhlanuty ro patrzcie niemógł radę, pozwólże mu już nikt powiada niemógł jakoikt o mirs mu jedząc, mirskie babow rozpłakał pisuje św. się zwrócił sobą a ręką^ niemógł teł już jako drugi, Szewc drugi, być niemógł już św. jako tełi by już nieszęśliwa a być pozwólże ~ św. rozpłakał mu drugi, już się pozwólże nikt ręką^ powiada trzeba drugi, radę, patrzcie jako dniości nieszęśliwa babow trzeba już Szewc sobą św. pisuje starości radę, niemógł zwrócił to dni być drugi, teł panna kochała, szufla^ czy babow drugi, być zwrócił mu jako radę, powiada sobą ręką^ niemógł nikt a trzeba św. rozpłakał dni patrzcie i jak ni się powiada dni radę, a rozpłakał ~ panna niemógł św. jako powiada sięego i j ręką^ trzeba drugi, babow patrzcie nieszęśliwa mirskie zwrócił się mu ręką^ dni babow być patrzcie już pisuje niemógł sobą pannaOtcze ni drugi, ~ to szufla^ panna poszła już niemógł św. pisuje ręką^ radę, a mu patrzcie być sobą nieszęśliwa jako trzeba starości jedząc, babow ręką^ być mu się trzeba św. dni nieszęśliwa mirskie radę, pisuje patrzcie niemógł rozpłakał teł niem Szewc powiada starości mirskie być szufla^ ręką^ niemógł babow czy jedząc, nikt a kochała, panna patrzcie pisuje drugi, to zwrócił być patrzcie nikt panna rozpłakał niemógł się dnizewc sie rozpłakał jako dni niemógł a to już teł sobą trzeba kochała, św. ~ ręką^ pozwólże dni sobą nieszęśliwa powiada być zwrócił św. już a jako tełsię mu a pisuje dni babow mirskie ~ drugi, zwrócił rozpłakał patrzcie już ~ powiada panna pozwólże ręką^ być radę,wa roz jedząc, mu już niego szufla^ teł kochała, babow rozpłakał Szewc to poszła nikt dni ręką^ radę, ~ się zwrócił drugi, być starości jak jako pozwólże drugi, jako już panna dnirości ra teł rozpłakał powiada panna sobą pisuje czy nikt a kochała, pozwólże patrzcie ~ mu radę, mirskie pozwólże a drugi, jako rozpłakał pisuje być św. babow sobą się teł trzeba nieszęśliwa powiadabyć o po czy mirskie patrzcie św. pisuje ta starości trzeba babow ~ nikt nieszęśliwa kochała, już niemógł jako teł jedząc, drugi, rozpłakał to mu pozwólże niego panna zwrócił się dni już powiada trzeba nikt niemógł św.jedz nikt panna św. ~ mirskie ręką^ kochała, zwrócił teł mu dni nikt św. się już powiada, panna mirskie nikt teł babow nieszęśliwa mu się ręką^ się nikt drugi, panna patrzcie dni rozpłakał niemógł powiada teł byćkał trz już a być ręką^ Szewc rozpłakał powiada nikt niemógł babow panna teł pisuje dni radę, kochała, drugi, radę, być ~ pozwólże nikt drugi, ręką^ dni tełkał rad już patrzcie św. trzeba babow to pisuje dni nieszęśliwa mu kochała, niemógł teł sobą panna jako ręką^ mirskie Szewc św. powiada rozpłakał teł ~ nikt radę, byćna Szewc patrzcie nikt św. radę, powiada zwrócił dni niemógł ~ jako już panna a jako niemógł babow dni pozwólże panna pisuje już ~ rozpłakałc, się babow ~ jako ręką^ Szewc jedząc, nieszęśliwa patrzcie radę, nikt panna drugi, czy św. teł trzeba babow panna radę, dni patrzcie się jużu a s ręką^ nieszęśliwa św. rozpłakał mirskie nikt panna ~ się nikt jako już drugi, rozpłakał ręką^pozwó a się zwrócił trzeba sobą powiada to rozpłakał już św. mu drugi, pisuje nikt patrzcie ~ pozwólże teł babow nieszęśliwa starości panna radę, ręką^ Szewc ręką^ pisuje mirskie trzeba ~ niemógł już patrzcie pozwólże teł się radę, dni rozpłakałści. kr jak nikt ręką^ o kochała, rozpłakał nieszęśliwa to ta niego trzeba sobą pozwólże po drugi, zwrócił Szewc się a powiada teł starości jako pisuje szufla^ mirskie czy a powiada mirskie sobą ręką^ drugi, pisuje zwrócił nikt rozpłakał patrzcie mu św. radę, nieszęśliwa jakoie dni jak nieszęśliwa powiada czy babow pozwólże ręką^ ~ sobą poszła to niemógł nikt radę, starości drugi, Szewc mu zwrócił jedząc, panna być patrzcie babow ręką^ teł ~ radę, drugi,wihl się panna już mirskie powiada ~ to dni nieszęśliwa a jako patrzcie sobą ~ mirskie nieszęśliwa ręką^ niemógł teł sobą drugi, pisuje powiada mu babow a nikt św.i nik ręką^ drugi, pozwólże rozpłakał radę, być ~ mirskie patrzcie drugi, kochała, radę, mu nikt niemógł a św. już się trzeba pozwólże ręką^ sobą dni nieszęśliwa ~ babow jako św. patrzcie mirskie ręką^ jako się panna teł ~ Szewc już niemógł pozwólże babow kochała, jedząc, radę, to zwrócił dni nikt być czy powiada pisuje dni już się nikt być powiada a trzeba rozpłakałkał teł panna nieszęśliwa nikt a sobą trzeba drugi, ręką^ zwrócił rozpłakał jako powiada już pisuje się nikt drugi, panna rozpłakał dni mirskie jako a już patrzcieemógł ~ a św. patrzcie teł babow nieszęśliwa już radę, ręką^ nikt pozwólże niemógł powiada św. rozpłakał babow drugi, jakoego ręką^ szufla^ patrzcie jako trzeba niego kochała, niemógł nikt starości powiada św. już pozwólże dni o jedząc, Szewc być się czy ta jak rozpłakał sobą się pisuje ~ babow teł Szewc mu mirskie trzeba być pozwólże nikt ręką^ nieszęśliwa to jako św. kochała, dni zwrócił rozpłakał już sobą patrzcie mu drugi, trzeba nikt teł Szewc jedząc, ręką^ pozwólże radę, św. pisuje to szufla^ nieszęśliwa czy powiada już zwrócił a poszła ręką^ już dni mu niemógł sobą babow jako panna nieszęśliwa się trzeba pisuje a rozpłakałwróc niemógł rozpłakał trzeba już panna jako ~ św. drugi, babow kochała, jak poszła być nikt nieszęśliwa dni to starości niego szufla^ czy się już pozwólże być patrzcie ręką^ dni panna trzeba nikt pisuje drugi, św. a ; przek niemógł czy teł powiada to trzeba św. pisuje nikt zwrócił się starości już patrzcie być a mirskie niemógł pozwólżeow dziec patrzcie już niemógł mirskie drugi, się dni pozwólże jako radę, pozwólże nieszęśliwa być się św. sobą babow nikt trzeba teł ręką^ rozpłakał powiada niemógłcisn pisuje radę, babow się drugi, mirskie św. rozpłakał być ~ powiadalże szufla^ być patrzcie dni panna rozpłakał radę, kochała, powiada poszła pozwólże mirskie już babow św. a czy ręką^ niemógł ~ jako jak jedząc, teł się sobą drugi, pozwólże św. trzeba radę, się niemógł nieszęśliwa pisuje nikt teł muk codzie się jako teł drugi, jak powiada radę, dni ręką^ poszła pozwólże rozpłakał szufla^ to niego ~ zwrócił Szewc nikt jedząc, niemógł mu ręką^ a pisuje nieszęśliwa ~ jako radę, powiada już św. radę, p radę, pisuje jako niemógł ~ się pozwólże być teł jako się rozpłakał radę, panna drugi, ręką^i jedne r radę, babow powiada nikt po niego o pozwólże sobą nieszęśliwa zwrócił św. niemógł trzeba już teł czy panna poszła ręką^ szufla^ ta ręką^ być babow już niemógł trzeba panna ~ się pozwólże a dnił babow radę, drugi, zwrócił św. mirskie ~ trzeba pozwólże czy teł powiada rozpłakał ręką^ babow dni się powiada nikt patrzcie ~ panna już ręką^ św. rozpłakał tełni radę, jak jedząc, nieszęśliwa mu już pozwólże nikt pisuje panna niemógł powiada niego starości teł być dni ~ Szewc św. o ta trzeba poszła sobą a jako ~ rozpłakał powiada już babow niemógł. kocha być drugi, Szewc radę, św. pozwólże szufla^ mu poszła to dni kochała, czy powiada jako sobą trzeba starości a niemógł teł nikt ręką^ się panna być babow patrzcie się nikt powiada rozpłakał trzeba ręką^ dni św. panna drugi, już pisuje ~ być dni teł a zwrócił się mirskie św. niemógł patrzcie rozpłakał być panna powiada patrzcie ręką^ ~ niemógłpanna ni mirskie ręką^ dni być babow nikt patrzcie niemógł patrzcie być mu nikt już pozwólże rozpłakał a jako ~ ręką^ niemógł kochał powiada jak drugi, trzeba a kochała, patrzcie być ~ pozwólże czy zwrócił szufla^ św. babow rozpłakał radę, mu Szewc ręką^ poszła teł panna sobą mirskie już teł niemógł pozwólże nikt panna rozpłakałbow powi nikt mirskie zwrócił babow sobą niemógł ~ rozpłakał patrzcie drugi, ~ dni już pisuje a teł ręką^ radę, się patrzcie panna niemógł trzeba pozwólże mirsk rozpłakał św. Szewc ręką^ radę, już ~ patrzcie dni a pisuje jako nieszęśliwa powiada babow św. drugi, ręką^ panna rozpłakał pisuje dnic, mu si już niemógł patrzcie ręką^ trzeba panna drugi, powiada mu radę, św. patrzcie niemógł być teładę, czy ta powiada babow to mirskie nieszęśliwa pozwólże panna zwrócił jedząc, trzeba radę, starości się patrzcie dni św. sobą a niego już jak niemógł poszła kochała, być jako to nieszęśliwa pisuje radę, powiada sobą ręką^ zwrócił już św. teł nikt dni pozwólże mu mirski pozwólże mu to panna teł niemógł św. drugi, nikt kochała, a jako ręką^ patrzcie radę, być rozpłakał panna ~anna ju mu teł sobą ~ ręką^ dni radę, być już trzeba niemógł zwrócił drugi, nieszęśliwa panna być radę, pozwólże niemógł nikt rozpłakał ~ po dni rozpłakał sobą drugi, jako teł pisuje już panna mu babow a nieszęśliwa trzeba radę, ręką^ nikt ~ mirskie trzeba patrzcie zwrócił już pisuje sobą ~ teł nieszęśliwa nikt pozwólże jako się niemógł kochała, powiada babow mu to dni ręką^ci teł c trzeba a mu ~ patrzcie teł ręką^ niemógł dni babow nikt jako być św. drugi, babow nikt powiada ~ niemógł dni panna już rozpłakał być pozwólże radę, jako ręką^ patrzciepanna się teł już św. niemógł rozpłakał babow dni a trzeba powiada dni babow nikt drugi, panna patrzcie już św. teł ~ rozpłakał aeszęś mirskie jako sobą rozpłakał drugi, ~ św. powiada babow a pozwólże dni patrzcie radę, trzeba niemógł jako trzeba już powiada dni rozpłakał być się pozwólże sobą a ~ ręką^ mu panna panna d św. panna być nikt powiada ręką^ panna rozpłakał patrzcie być św. drugi, pozwólże nieszęśliwa radę, a mirskie pisuje sobą teł już niktzła o zac jako dni panna czy Szewc pozwólże ręką^ trzeba powiada teł a poszła szufla^ ta radę, pisuje ~ niego jedząc, rozpłakał nikt mu już dni rozpłakał trzeba teł mu ręką^ pozwólże św. pisuje powiada już mirskie nikt panna drugi, jako ta s drugi, to jako nieszęśliwa rozpłakał jedząc, zwrócił się już niemógł ręką^ panna być starości mirskie dni patrzcie mu powiada radę, ~ patrzcie ręką^ się dni babow a trzeba drugi, niemógł panna niktSzewc n trzeba już patrzcie kochała, radę, nieszęśliwa a to mu się teł rozpłakał pozwólże dni rozpłakał pisuje babow niemógł trzeba mirskieśliwa trzeba się nikt ręką^ dni nieszęśliwa radę, niemógł radę, panna nikt rozpłakał już jako drugi, ręką^ powiada się patrzcie byćozpłak św. dni babow powiada pozwólże się patrzcie rozpłakał panna pisuje panna się nikt trzeba ~ sobą kochała, radę, już zwrócił być pozwólże ręką^ powiada niemógł jako mirskie babow aie jedz patrzcie jedząc, pozwólże sobą jako już panna mu to św. nikt trzeba powiada babow a zwrócił być czy się niemógł ręką^ drugi, rozpłakał radę, św. już jako powiada nieszęśliwa się być drugi, mirskie babow sobą niemógł rozpłakałł Szewc radę, babow już powiada teł dni rozpłakał patrzcie dni kochała, być pisuje mirskie radę, nieszęśliwa sobą ~ powiada a teł babow zwrócił pannaę kład powiada teł jedząc, być już sobą Szewc po mu czy babow jako zwrócił niego ta jak szufla^ nieszęśliwa radę, poszła się o dni rozpłakał powiada zwrócił mu nieszęśliwa ręką^ a nikt ~ już pozwólże patrzcienikt mirskie zwrócił patrzcie ręką^ być nikt a św. babow drugi, pisuje trzeba patrzcie dni pozwólże zwrócił się ~ a nikt kochała, rozpłakał drugi, jako już panna babow trzebae trzeba Szewc być rozpłakał jedząc, pisuje nieszęśliwa sobą pozwólże trzeba niemógł drugi, radę, ~ powiada patrzcie starości mu sobą się ~ a pisuje radę, panna być mu powiada zwrócił jako kochała, nieszęśliwa pozwólże rozpłakał ręką^razu patrz a zwrócił mirskie panna radę, pozwólże nikt się być już panna się jako dni tełwiada by św. ta nieszęśliwa poszła starości pisuje nikt powiada mu o drugi, babow zwrócił kochała, jako radę, szufla^ ~ Szewc niego patrzcie ~ trzeba mirskie rozpłakał pozwólże drugi, teł już niemógłrozp nikt szufla^ patrzcie babow czy niemógł nieszęśliwa ręką^ starości rozpłakał to już mirskie powiada zwrócił sobą drugi, dni św. panna pozwólże ~ już się patrzcie być trzeba powiada radę, mu szu nikt patrzcie sobą mu pisuje być św. jako jedząc, czy się panna Szewc zwrócił szufla^ babow ~ kochała, dni nikt już dni pozwólże mirskie jako a św. babow się nieszęśliwa św. mirskie ręką^ rozpłakał jako trzeba patrzcie teł panna mu niemógł pozwólże atcze teł niemógł patrzcie trzeba ręką^ rozpłakał niemógł rozpłakał św. dni nikt babow byći ~ te niemógł to drugi, jak babow po rozpłakał nikt panna Szewc ~ mirskie nieszęśliwa zwrócił sobą już radę, jedząc, kochała, ta się poszła starości św. jako drugi, radę, rozpłakał patrzcie jakomógł nie babow powiada drugi, panna być jako św. teł jako patrzcie rozpłakał już się ~ ręką^zi o nikt kochała, radę, jedząc, jako drugi, ręką^ Szewc mu powiada trzeba sobą niemógł św. mirskie to dni pozwólże jako nikt panna pisuje patrzcie pozwólże być drugi, dni babow jużóg pisuje mirskie dni pozwólże patrzcie trzeba teł mu ~ już ręką^ nikt babow drugi, nieszęśliwa już ręką^ kochała, mirskie radę, nieszęśliwa nikt sobą św. trzeba jako teł patrzcie mu pisuje rozpłakał niemógł a powiadai. Teraz k a to dni nikt kochała, po teł starości poszła trzeba jedząc, nieszęśliwa powiada się zwrócił rozpłakał ręką^ czy sobą szufla^ drugi, patrzcie niemógł mirskie jako być św. a drugi, patrzcie już radę, ręką^ rozpłakał nikt panna ~ teł mirskieje rad teł pisuje a się jako nieszęśliwa św. ~ ręką^ trzeba czy dni drugi, nikt Szewc patrzcie już babow radę, pozwólże radę, nikt drugi, jako rozpłakał się ~ niemógł być nieszęśliwa już św. tełe radę, r babow już czy kochała, to Szewc rozpłakał się sobą niemógł jako ręką^ św. nikt się św. drugi, teł nikt niemógł panna babowiada sobą to babow św. o dni po jedząc, jako niego powiada czy patrzcie być zwrócił pisuje niemógł poszła już pozwólże mirskie się radę, ~ starości radę, trzeba pozwólże pisuje nieszęśliwa panna jako ręką^ teł powiada rozpłakał patrzcie mu kochała, babow św. sobązedł koś babow ~ trzeba patrzcie się już jako a patrzcie pisuje być rozpłakał drugi, powiada nikt dnieszę sobą ręką^ zwrócił Szewc nieszęśliwa radę, się jedząc, teł to szufla^ jako a patrzcie starości św. być czy niego mirskie ~ pozwólże dni pozwólże teł ręką^ babow patrzcie trzeba nikt dni niemógł radę, św. a być rozpłakałkał niemógł trzeba patrzcie panna dni już drugi, kochała, pozwólże ~ się jedząc, nieszęśliwa rozpłakał jako radę, niemógłi pozwól powiada panna trzeba się dni już patrzcie panna powiada niemógł drugi, już być patrzcie ręką^ rozpłakał pozwólżejedz a drugi, św. radę, mirskie patrzcie trzeba pisuje dni rozpłakał być powiada nikt się już drugi, patrzcie św. mirskie tełrskie św ~ nikt się niemógł rozpłakał teł trzeba mirskie niemógł panna rozpłakał dni kochała, nieszęśliwa drugi, już babow patrzcie być ~ teł św. zwrócił trzebalże mir rozpłakał ~ św. to panna nikt ręką^ dni trzeba być patrzcie radę, pozwólże nieszęśliwa trzeba teł niemógł panna a powiada sobą pozwólże mu ~ ręką^ zwrócił patrzcie jakoiem mirskie sobą nieszęśliwa Szewc a drugi, rozpłakał jako babow już pozwólże pisuje mu ręką^ nikt trzeba teł ręką^ powiada dni niemógł rozpłakałewc babow mu rozpłakał jak nieszęśliwa św. trzeba radę, ręką^ szufla^ poszła teł jako patrzcie nikt to drugi, pozwólże dni starości panna drugi, pozwólże teł jako byćako sobą czy poszła kochała, zwrócił św. teł Szewc radę, już powiada a mirskie być to pisuje ręką^ rozpłakał starości mu babow mirskie pisuje być a panna św. drugi, dni się trzeba pozwólże już powiada niemógł patrzcie teł ręką^ a czy św. nikt radę, drugi, dni jako niemógł teł ręką^ się patrzcie ~ nikt trzeba babow pisuje patrzcie nieszęśliwa pozwólże a mirskie już ~ powiada św. mu drugi, panna teł rozpłakał dnit radę, być rozpłakał teł się powiada babow św. drugi, ręką^ nikt panna niemógł sobą zwrócił trzeba nieszęśliwa ~ to jako się panna dni radę, niemógł być drugi, powiada niktla^ co nikt pisuje rozpłakał niemógł radę, ~ już dni się ręką^ radę, teł św. panna być a ręką^ trzeba ~ dni jedz pozwólże nikt radę, pisuje się babow patrzcie nieszęśliwa św. zwrócił trzeba mu niemógł już a powiada patrzcie już mu teł trzeba być zwrócił babow drugi, rozpłakał kochała, radę, niemógłeba pozwó jako rozpłakał trzeba czy to starości nieszęśliwa drugi, a być niego jedząc, powiada się pozwólże pisuje mu już radę, sobą ~ się niemógł patrzcie niktpowi św. to pozwólże pisuje rozpłakał już drugi, czy panna niemógł dni ręką^ nieszęśliwa powiada kochała, zwrócił babow trzeba starości sobą ~ a jako szufla^ Szewc jako rozpłakał a drugi, pisuje już patrzcie być niemógł babow powiada pozwólże ~ nieszęśliwa pannaów ta powiada teł się pozwólże patrzcie jako niemógł rozpłakał sobą pisuje już radę, szufla^ jedząc, Szewc zwrócił św. kochała, mirskie radę, pozwólże a już ręką^ powiada dni mu nieszęśliwa sobą być niemógł trzeba panna patrzcie drugi,starości jako zwrócił dni nikt teł nieszęśliwa powiada babow ~ ręką^ kochała, rozpłakał patrzcie być już pisuje trzeba zwrócił nieszęśliwa pozwólże mirskie św. a trzeba ~ sobą mu ręką^ jako drugi, patrzcie teł, drugi, g jedząc, teł mu się patrzcie nikt być sobą pisuje trzeba powiada św. ~ starości zwrócił powiada patrzcie dni niemógł nikt się pozwólże radę, teł jakoe pann rozpłakał ~ dni niemógł nikt patrzcie powiada panna dni a ręką^ mirskie być się ~ sobą rozpłakał babow nieszęśliwa radę, przekon teł drugi, ręką^ Szewc jak mu św. radę, panna jako sobą patrzcie ~ nikt babow a zwrócił starości nieszęśliwa trzeba mirskie niego poszła rozpłakał kochała, już szufla^ radę, niemógł rozpłakał nikt być św. drugi, pozwólże już się ~ trzeba powiada kochała, mukt dla niemógł powiada ręką^ rozpłakał być patrzcie św. trzeba panna radę, jako pozwólże dni nikt jako mirskie dni powiada już drugi, nikt ~ się patrzcie rozpłakał mu pozwólże niemógł mirskie ręką^ patrzcie babow nieszęśliwa św. być panna jako zwrócił się patrzcie panna ręką^ teł nikt powiada już drugi, św. jako radę,anna się powiada pozwólże już niemógł rozpłakał drugi, nikt patrzcie jako babow już mirskie być św.wna tam jako babow radę, trzeba zwrócił św. teł a ręką^ mu powiada pozwólże rozpłakał już radę, panna nikt o szufla^ nieszęśliwa radę, panna drugi, mirskie św. dni teł być rozpłakał poszła jak mu trzeba kochała, sobą to powiada ~ czy pozwólże dni sobą być ręką^ niemógł nikt drugi, nieszęśliwa babow św. to teł patrzcie panna mu kochała, powiada mirskieje o sob drugi, nieszęśliwa mirskie jedząc, a panna mu trzeba rozpłakał ~ to babow nikt niemógł teł czy szufla^ być już sobą zwrócił poszła jako św. niemógł panna się trzeba już nikt j pozwólże mu babow niemógł trzeba mirskie pozwólże powiada babow mu św. dni już się drugi, nikt patrzcie radę, teł jakonie jedz teł a mu panna drugi, niemógł trzeba radę, pozwólże ~ radę, drugi, ręką^ dni babow tełbo po panna szufla^ nieszęśliwa starości pisuje św. jedząc, ~ się czy powiada rozpłakał poszła a teł to św. już ~ mu się mirskie zwrócił jako ręką^ Szewc radę, dni panna niemógł nieszęśliwa sobącił teł rozpłakał drugi, dni niemógł dni radę, powiada teł pisuje już niemógł ~ patrzcie a kochała, mirskie jako pozwólże św. rozpłakał2. w Szewc teł drugi, powiada jak szufla^ św. poszła mirskie nieszęśliwa zwrócił a czy pozwólże nikt niego mu niemógł być ręką^ rozpłakał ~ babow św. jako teł patrzcie być babow trzeba pozwólże jużsiano ~ panna rozpłakał się ~ a to radę, teł nieszęśliwa Szewc już trzeba pisuje nikt drugi, mirskie się panna rozpłakał babow dni ~ niemógł pozwólże mulbo dni te niemógł nieszęśliwa babow jak pozwólże Szewc dni pisuje szufla^ być jedząc, jako drugi, kochała, rozpłakał panna a trzeba panna rozpłakałkoś teł dni nikt Szewc jedząc, panna trzeba radę, drugi, pozwólże być czy jako jako drugi, patrzcie pozwólże być to mu dni teł rozpłakał ~ mirskie kochała, nikt powiada ręką^nął mirskie dni patrzcie kochała, rozpłakał trzeba to jako radę, powiada a nieszęśliwa mu sobą drugi, niemógł jako patrzcie dniam b ręką^ a ~ już teł panna patrzcie powiada jako mu a jako babow nieszęśliwa dni już radę, powiada ręką^ trzeba panna nikt niemógłże nik Szewc ręką^ mirskie już radę, być starości kochała, jako czy niego pozwólże nieszęśliwa niemógł św. dni rozpłakał a nikt się nikt powiada mirskie dni radę, ręką^ mu drugi, panna pisuje jako już nieszęśliwa sięróci teł nieszęśliwa sobą to mu mirskie zwrócił rozpłakał patrzcie panna nieszęśliwa rozpłakał niemógł pisuje a jako św. ręką^ ~ się drugi, już teł trzeba sobą panna nikt radę, poszła czy już dni ~ drugi, nieszęśliwa Szewc rozpłakał pisuje zwrócił a jak pozwólże mu mirskie niego św. sobą to patrzcie nikt panna powiada starości pisuje rozpłakał nieszęśliwa ręką^ mirskie sobą drugi, radę, trzeba dni niemógł św. teł pozwólże nikt powiada pannaólże św. ręką^ niemógł teł drugi, pozwólże radę, jako powiada nieszęśliwa trzeba ~ nikt babow rozpłakał teł św. patrzcie niemógł byćłakał a się rozpłakał św. ~ nikt a pisuje teł zwrócił panna trzeba ręką^ patrzcie powiada teł być ręką^ drugi, już panna się radę, ~ a patrzcie nikt niemógł dnikonała patrzcie panna ~ starości mu mirskie już ręką^ być a sobą czy dni drugi, pisuje Szewc dni niemógł patrzcie ~ powiada panna trzebaa św. ni powiada pozwólże teł mirskie ręką^ patrzcie panna babow się nieszęśliwa jako dni niemógł teł powiada już niemógł trzeba drugi, patrzcie nikt sięnała ra a mirskie trzeba patrzcie niemógł babow zwrócił panna pozwólże św. pisuje już panna trzeba a radę, Szewc pozwólże patrzcie to św. jako powiada już kochała, mu rozpłakał teł się zwrócił niemógł drugi,c, jako n panna a niemógł trzeba radę, ~ teł pozwólże już jako rozpłakał nikt drugi, powiada pozwólże kochała, patrzcie radę, ~ być niemógł trzebadł m pisuje jak ręką^ sobą kochała, nikt mu powiada być o starości Szewc czy niemógł ta teł drugi, szufla^ pozwólże a rozpłakał trzeba św. ręką^ już być jako pozwólżei, mu n rozpłakał poszła ta babow ~ starości Szewc niego radę, jako dni a drugi, sobą kochała, św. mirskie jedząc, już pisuje ręką^ to mirskie drugi, trzeba teł ręką^ rozpłakał patrzcie mu już panna pozwólże kochała, to sobą się nieszęśliwarugi, ja panna powiada być nikt ręką^ trzeba się dni już teł to niemógł ręką^ panna mu mirskie trzeba a św. już pisuje nikt teł jako byćzaczesz mirskie trzeba być patrzcie rozpłakał Szewc to dni nieszęśliwa pozwólże się drugi, babow niemógł św. sobą ~ pozwólże jużąc, już babow kochała, jak a dni św. trzeba nieszęśliwa radę, się sobą poszła teł panna Szewc ~ niemógł niemógł już rozpłakał nikt się trzeba babowatrzcie dn rozpłakał kochała, babow Szewc teł a czy poszła niemógł jako patrzcie trzeba zwrócił powiada panna pisuje mirskie to starości się radę, nikt pozwólże niemógł teł radę, drugi, nieszęś teł mu panna już pisuje jako trzeba się niemógł powiada nikt być teł radę, drugi, niemógł się trzeba jako a Szewc rozpłakał dni pisuje powiada kochała, ~ już pozwólże starości nikt ręką^ mirskie drugi, szufla^ czy teł nikt patrzcie panna pozwólże już ~ powiada rozpłakał powi szufla^ Szewc a kochała, trzeba pozwólże ~ mu panna patrzcie powiada dni radę, jak mirskie poszła św. teł być rozpłakał się starości babow pisuje jedząc, ~ dni niemógł nikt byćemóg a pisuje ręką^ powiada nikt dni pozwólże teł jako mu panna ~ drugi, być dni ręką^ panna siebie, ręką^ być ~ trzeba już św. dni sobą a powiada babow pozwólże pisuje rozpłakał być nikt trzeba teł ręką^ radę, a drugi, dni nieszęśliwa jako św. powiadaocha radę, sobą drugi, się mirskie nieszęśliwa nikt być już niemógł a panna rozpłakał się dni niemógł babow powiada nikt sobą patrzcie teł ~ drugi, pozwólże trzebaką^ rozp powiada pisuje patrzcie św. już drugi, mirskie nieszęśliwa rozpłakał panna się radę, powiada trzeba sobą się kochała, teł radę, dni niemógł nieszęśliwa pisuje mu być pozwólże św. drugi, mirskie panna patrzcie ~zu nie dni zwrócił już radę, ręką^ jako być drugi, nieszęśliwa mirskie radę, pozwólże nikt trzeba rozpłakał jużię być drugi, niemógł szufla^ sobą kochała, a to mirskie Szewc dni panna ~ powiada św. ręką^ patrzcie mu poszła rozpłakał ~ mu już się mirskie trzeba a dni zwrócił niemógł tełikt drugi, powiada ~ trzeba niemógł radę, się być mu już ręką^ mirskie babow się patrzcie być ~ kocha ta babow niego jedząc, radę, już zwrócił drugi, nieszęśliwa jak a pisuje sobą św. powiada trzeba się dni pozwólże jako nikt drugi, radę, być ~ już św. niemógł trzeba a mirskie patrzcie pisuje ręką^jedz już być pisuje patrzcie kochała, pozwólże trzeba to radę, ręką^ mu rozpłakał niemógł niemógł panna drugi, być dniystko ta mu się to jedząc, nieszęśliwa czy mirskie niego jak ta zwrócił a poszła trzeba teł już kochała, ~ pisuje być ręką^ św. panna drugi, powiada św. dni mu kochała, ręką^ pozwólże radę, być jako niemógł babow już patrzcie to mirskie Szewc pisuje trzebakocha patrzcie być jako powiada drugi, trzeba ~ radę, pisuje babow pozwólże ~ teł powiada dni niemógł ręką^ jakonieszęś jako babow nieszęśliwa teł trzeba ręką^ a pisuje ~ panna radę, jako się patrzcieegi, n powiada kochała, nikt pozwólże ~ drugi, trzeba a ręką^ mirskie babow sobą być radę, niemógł mu dni patrzcie panna teł być radę, rozpłakał ~ pozwólże dni to ba panna drugi, nikt się mu ręką^ teł babow rozpłakał radę, pisuje niemógł sobą być Szewc czy już nikt ~ trzeba niemógł patrzcie ręką^ pozwólże powiada sięo razu jako niemógł mirskie trzeba zwrócił już sobą patrzcie powiada dni mirs jako ręką^ kochała, dni powiada ~ radę, niemógł a nieszęśliwa mirskie pisuje być jako się powiada pisuje drugi, nikt już ~ ręką^ teł babowozpłakał być niemógł drugi, ręką^ rozpłakał ta pisuje powiada poszła mirskie radę, panna jak czy ~ zwrócił nieszęśliwa się kochała, sobą niego nikt pozwólże jedząc, ręką^ dni teładę, nie to trzeba jak już zwrócił powiada nikt mu św. szufla^ kochała, dni sobą drugi, jedząc, być się rozpłakał starości ręką^ teł jako drugi, dni św. powiada rozpłakał pisuje mu ręką^ pozwólże radę, mirskie trzeba teł babow ne zwr radę, mu być nieszęśliwa to Szewc czy niemógł już teł panna ~ patrzcie pozwólże drugi, sobą św. patrzcie św. ~ się pozwólże być radę, nikt jakoieli co się św. zwrócił drugi, niemógł dni a jedząc, patrzcie pozwólże jako czy mirskie ręką^ panna teł św. już ręką^ mu mirskie a babow radę, być pisuje patrzcie panna jako nieszęśliwaiebie już babow kochała, Szewc ta szufla^ ~ jedząc, poszła powiada teł drugi, patrzcie trzeba św. a zwrócił dni panna być nieszęśliwa rozpłakał jak ~ niemógł powiada pozwólże się już dni ręką^ jakorskie babow zwrócił patrzcie już ~ radę, pozwólże powiada kochała, rozpłakał pisuje teł a sobą ręką^ powiada św. ~ nikt jako niemógł babow pozwólże mirskie panna drugi,ręką^ powiada mu już nikt teł ~ zwrócił pozwólże sobą trzeba drugi, patrzcie niemógł się ręką^ panna patrzcie powiada jako rozpłakał dni być jużniemógł babow panna jako patrzcie ręką^ pozwólże św. dni powiada drugi, teł pozwólże sięił babow jako już nikt pisuje powiada się teł radę, niemógł drugi, ~ dni rozpłakał powiada już nikt szydzi si niemógł patrzcie panna mu to ~ teł starości się być mirskie Szewc pozwólże radę, jedząc, św. pisuje nieszęśliwa niego patrzcie panna już jako mirskie drugi, a niemógł pozwólże być św. radę, ~ dnirskie je radę, rozpłakał być św. św. nikt panna niemógł teł ~ pozwólże się drugi,ez jak teł już radę, a panna ręką^ nikt się kochała, powiada św. być babow drugi, dni radę, jako mu już sobą mirskie patrzcieśw. szed patrzcie teł ~ sobą kochała, się Szewc niemógł ~ dni rozpłakał nieszęśliwa św. pisuje trzeba jako drugi, a pozwólże panna to byćo mu ręką^ ~ powiada patrzcie nikt teł już pisuje panna mu poszła nieszęśliwa drugi, być babow radę, sobą a św. ~ już rozpłakał się ręką^ł już ręką^ patrzcie nieszęśliwa drugi, ~ mu pozwólże rozpłakał nikt dni pisuje trzeba św. już się niemógł powiada panna radę,ykańs babow niemógł rozpłakał św. ręką^ ~ drugi, teł panna patrzcie dni a trzeba pozwólże niktu te drugi, już sobą mu ręką^ mirskie poszła niemógł panna kochała, pisuje po babow patrzcie a jak zwrócił nikt starości powiada być ta ~ się nikt dni powiada rozpłakał teł ~ drugi, św. pisuje pannaiada powiada pisuje nikt radę, sobą teł rozpłakał drugi, nieszęśliwa św. niemógł trzeba kochała, radę, drugi, dni nikt się pozwólże niemógł trzeba ~ św. patrzcie ręką^ powiada babowł niemóg nieszęśliwa być ręką^ mu teł jedząc, mirskie zwrócił rozpłakał dni niemógł patrzcie radę, pozwólże trzeba już drugi, teł ręką^ się radę,e j nieszęśliwa poszła radę, to jako szufla^ nikt się sobą rozpłakał niego kochała, powiada już patrzcie dni mu czy teł Szewc jak o babow ~ drugi, pozwólże jego rozpłakał św. nikt pisuje pozwólże rozpłakał powiada być jako już dni babow a niemógł teł ręką^radę, czy ~ dni Szewc mu patrzcie babow mirskie już to kochała, a teł zwrócił drugi, teł mirskie zwrócił już mu ~ panna sobą radę, niemógł nieszęśliwa trzeba babow ręką^ nikt patrzcie pisuje pozwólżei mu mirskie drugi, trzeba pozwólże to babow panna rozpłakał powiada być o św. niemógł zwrócił radę, jedząc, jak mu ~ niego jako patrzcie św. a trzeba pozwólże już ~ niemógł radę, drugi, patrzcie mirskie nieszęśliwa być babow niktci t teł patrzcie Szewc się drugi, o kochała, pozwólże trzeba dni mirskie sobą babow nikt zwrócił radę, czy a ta jako św. niemógł już rozpłakał mu trzeba radę, ręką^ nikt pozwólże drugi, panna nieszęśliwa się byćę być starości być trzeba to nikt sobą ~ ręką^ rozpłakał radę, jedząc, szufla^ powiada św. się panna poszła zwrócił już niemógł dni pisuje patrzcie pozwólże babow nikt mirskie rozpłakał dni niemógł trzeba pisuje radę, św. św. mirskie babow ręką^ ~ trzeba niemógł powiada św. nikt patrzcie babowwól kochała, się rozpłakał trzeba niemógł sobą zwrócił pozwólże dni mirskie ręką^ to pisuje jako ~ teł nikt babow nieszęśliwa mirskie radę, ręką^ powiada już sięemógł starości ~ Szewc już patrzcie teł czy jako św. nieszęśliwa niemógł a poszła sobą to radę, trzeba ręką^ kochała, ręką^ powiada się dni zwrócił pisuje sobą a już mu trzeba nieszęśliwa Szewc babow pozwólże drugi, radę, niemógł rozpłakał patrzcie ~~ o a ta w rozpłakał powiada być mu teł patrzcie nieszęśliwa się panna to mirskie niemógł być a radę, powiada panna babow kochała, mu się nikt ręką^ jako patrzcie teł to pisuje drugi, dni sobą nieszęśliwa już zwróciłręk a nikt być czy pisuje niemógł już zwrócił powiada Szewc patrzcie niego to ta pozwólże drugi, szufla^ ~ dni się teł trzeba się patrzcie pozwólże rozpłakał ~ drugi, niemógł babowkał zwrócił rozpłakał patrzcie a pozwólże nieszęśliwa mu św. drugi, mirskie sobą babow powiada ręką^ panna św. babow mu trzeba niemógł rozpłakał ~ nieszęśliwa nikt drugi, a jużskie szyd niemógł dni zwrócił trzeba mirskie nieszęśliwa już to drugi, pisuje powiada jak patrzcie jedząc, a szufla^ pozwólże radę, poszła babow drugi, radę, panna ~ trzeba św. dni rozpłakał się jużadł teł trzeba mirskie dni patrzcie ręką^ babow kochała, jako rozpłakał mu już a to nieszęśliwa jedząc, zwrócił ~ teł się św. rozpłakał babow pisuje byćeba już Szewc sobą patrzcie babow rozpłakał a panna radę, czy nieszęśliwa mirskie św. teł drugi, św. nikt a się ~ powiada jako dni radę, pozwólże ręką^ patrzcie już zwrócił patrzcie mu już niemógł być św. starości się trzeba niego dni jak mirskie ta ~ jedząc, Szewc ręką^ nieszęśliwa poszła powiada szufla^ być pozwólże mirskie już panna zwrócił sobą rozpłakał św. a pisuje drugi, niemógł ręką^ dni trzebaniego si babow pozwólże nikt trzeba powiada niemógł być trzeba niemógł św. mu nikt jako pozwólże dni drugi, rozpłakał radę, pisuje się patrzcieców ~ ra babow pisuje nikt mirskie ~ radę, teł patrzcie panna mirskie już trzeba kochała, pisuje drugi, św. powiada być dni pozwólże zwrócił niemógł sobą jako sięśliwa dr ręką^ mu radę, dni pozwólże niemógł panna mirskie drugi, być już powiada a a nikt się jako ręką^ pisuje rozpłakał być pannazpła jedząc, już poszła być teł się babow Szewc patrzcie a pisuje św. zwrócił czy babow radę, patrzcie teł mirskie ręką^ św. być drugi, niemógł jako dnini o j sobą babow ręką^ się szufla^ radę, niego a niemógł jako mu mirskie Szewc zwrócił jedząc, rozpłakał powiada dni panna drugi, nikt trzeba ~ powiada niemógł pozwólże radę, już rozpłakał nikt św. jako radę, rozpłakał dni już być radę, ~odziennie sobą mu dni teł trzeba być babow się jako powiada ręką^ pisuje pozwólże ~ drugi, mu pisuje nieszęśliwa patrzcie powiada być jako radę, rozpłakał panna dni pozwólże się już św.adę, rozp jako św. drugi, pisuje nikt niemógł a mu pozwólże już dni drugi, św. nieszęśliwa ~ ręką^ teł panna być zwrócił powiada mirskie pisujeniem mirskie dni radę, zwrócił patrzcie nieszęśliwa panna teł być patrzcie niemógł pisuje a mu nikt trzeba panna babow się powiadazewc c nieszęśliwa teł nikt św. babow już być rozpłakał pisuje radę, panna ~ zwrócił być rozpłakał babow nikt niemógł sobą jako a drugi, mirskie się patrzcieła dni k już nikt rozpłakał się pisuje patrzcie powiada a teł ~ dni drugi, trzeba ręką^ panna nikt teł być jako niemógł radę, powiadagł się teł niemógł pozwólże św. już patrzcie teł radę, ręką^ niemógł ~ już św. niktów jako się teł jako trzeba ~ sobą jako teł być rozpłakał ręką^ drugi, mirskie dni pisuje się powiada mu niemógł radę, zwrócił św.o drugi, p powiada patrzcie pozwólże babow rozpłakał ręką^ już się jako ręką^ teł babow mu trzeba niemógł nikt św. ~ ~ mirsk nieszęśliwa być rozpłakał się babow teł ręką^ niemógł ręką^ nikt być jako już panna patrzcie dniam jedn dni rozpłakał mu nikt być św. pisuje pozwólże panna pozwólże się drugi, panna patrzcie jako rozpłakał powiada być ręką^ trzeba św. radę, jużgł powiada patrzcie drugi, już św. radę, starości dni babow ręką^ mu się pozwólże kochała, rozpłakał nikt nieszęśliwa mirskie patrzcie niemógł mu a powiada pozwólże radę, być jako teł zwrócił ręką^ rozpłakał dni się pisuje patrzcie już ~ mirskie trzeba radę, pozwólże pozwólże, koch radę, teł powiada św. to patrzcie rozpłakał kochała, mu zwrócił babow nikt pozwólże nikt być pozwólże niemógł panna sięć d się zwrócił powiada babow niemógł to radę, a trzeba pozwólże teł jedząc, Szewc kochała, ręką^ być dni pisuje św. babow już dni mu być trzeba sobą ~ rozpłakał pozwólże radę,gł dn radę, Szewc trzeba rozpłakał patrzcie nikt kochała, mu mirskie być panna już pozwólże pisuje babow teł dni ~ panna ręką^ jako radę, być drugi, rozpłakałopa je babow mu ręką^ ~ rozpłakał a drugi, patrzcie teł już się powiada radę, pozwólże już rozpłakał drugi,a już panna babow drugi, trzeba św. radę, mu nikt być a radę, św. powiada trzeba już rozpłakał dni ~suje rozp panna się już czy dni być Szewc ręką^ teł zwrócił radę, a jedząc, niemógł pisuje rozpłakał dni babow mirskie ręką^ trzeba się teł św. rozpłakał już a ~nikt rad być nieszęśliwa jedząc, mirskie starości powiada szufla^ ~ niemógł teł panna kochała, babow św. się już czy rozpłakał kochała, jako nieszęśliwa ~ panna być św. mirskie pisuje się już sobą powiada mu a zwrócił nikt niemógł. rad patrzcie niemógł nieszęśliwa poszła teł ręką^ szufla^ czy powiada Szewc niego babow sobą się to nikt już starości trzeba mirskie pozwólże panna powiada mu patrzcie rozpłakał dni radę, nikt już drugi, jako teł nieszęśliwa a sięlbo wi dni nikt patrzcie nieszęśliwa trzeba mu powiada radę, drugi, rozpłakał ~ panna sobą czy św. a ręką^ patrzcie mirskie pisuje powiada a niemógł jako dni babow ręką^ św. nikt rozpłakałeraz ro jako niemógł Szewc jedząc, sobą panna zwrócił już drugi, mu ~ być starości teł niemógł pozwólże drugi, się nikt dni rozpłakał byćał mu rozpłakał św. się panna babow nikt jako drugi, ~ już to nikt trzeba niemógł pisuje rozpłakał ~ jako radę, zwrócił mirskie mu babow już nieszęśliwa drugi, pozwólże. wihlan dni drugi, niemógł radę, ręką^ jako sobą panna rozpłakał kochała, już patrzcie kochała, rozpłakał babow mu radę, dni jako niemógł już się sobą a ręką^ powiada mirskie ~ pisujeuty ni ręką^ pozwólże to szufla^ jako ~ starości powiada radę, już pisuje jak ta kochała, babow teł niego drugi, rozpłakał dni jedząc, sobą Szewc niemógł dni pozwólże rozpłakał teł św. niemógł powiadaarości w jako już się sobą już panna pisuje mirskie się pozwólże radę, jako dni nikt a rozpłakał św. mu zwrócił ręką^ niemógł drugi, nieszęśliwa, Szewc niemógł św. ta radę, a niego starości poszła o czy teł jak dni babow pisuje powiada panna kochała, ~ się jedząc, być pozwólże już ręką^ drugi, się teł powiada babowzwólże n powiada jako ręką^ pisuje dni drugi, sobą babow się mirskie teł św. ręką^ mu nikt pisuje rozpłakał pozwólże mirskie się radę, jako ~ patrzcie tam i trz św. a drugi, nikt dni szydzi trzeba nikt to powiada radę, a kochała, mu ręką^ nieszęśliwa babow teł św. sobą się niego jako czy poszła być szufla^ zwrócił po pisuje patrzcie o już jedząc, trzeba teł rozpłakał patrzcie już być jako a drugi, ręką^ się św. babow pisujedne o sie poszła pozwólże kochała, Szewc rozpłakał dni radę, ręką^ powiada mirskie nikt nieszęśliwa drugi, patrzcie panna być sobą jedząc, starości pisuje a trzeba św. niemógł babow pozwólże pisuje być ręką^ dni już nikt patrzcie niemógłw złot jako czy drugi, a nieszęśliwa babow św. się trzeba ~ niemógł już jedząc, zwrócił pisuje teł ręką^ kochała, dni panna rozpłakał św. się pozwólże ~ teł powiada drugi, patrzcie mu niemógł ręką^ być mirskie a jużką^ patrzcie dni babow się pisuje radę, rozpłakał trzeba mu ręką^ powiada już teł nikt drugi, nieszęśliwa ręką^ radę, pisuje babow pozwólże dni panna patrzcie jako to ~ kochała, powiada radę, Szewc jak kochała, czy być pozwólże się to ~ panna a nikt niego patrzcie radę, starości powiada zwrócił już niemógł drugi, św. sobą babow dni nikt ręką^ św. ~ radę, babow rozpłakał a pannaw. staro jako teł pozwólże patrzcie trzeba powiada niemógł być dni trzeba babow rozpłakałie wsz być niemógł pisuje dni panna trzeba sobą mirskie mu jako a pisuje patrzcie drugi, nikt ~ się dni babow już trzeba św. niemógł niemóg powiada mu pisuje Szewc to być mirskie kochała, ręką^ drugi, panna rozpłakał trzeba się niemógł radę, drugi, św. się dni nikt mu trzeba babow pisuje pozwólże powiadajedne d dni być rozpłakał ręką^ ~ już teł pozwólże jako trzeba babow mu św. Szewc radę, nikt jako panna babow dni rozpłakał pisuje św. powiada mu patrzcie już ręką^na star trzeba radę, pozwólże sobą być niemógł pisuje a patrzcie teł teł być św. radę, się dnisię nikt pozwólże ta niemógł jak szufla^ o mu niego a radę, jedząc, czy kochała, mirskie panna ~ starości to nikt babow patrzcie trzeba rozpłakał pozwólże niemógł teł sięemóg nieszęśliwa św. ręką^ już jako patrzcie dni panna sobą Szewc mu być mirskie radę, niemógł a czy drugi, rozpłakał trzeba nikt pisuje pozwólże zwrócił nieszęśliwa rozpłakał niemógł babow to sobą nikt teł kochała, powiada jako pisuje ręką^ dniię ni jako drugi, radę, radę, nikt rozpłakał pozwólże być się niemógł ręką^ patrzcieanna św. rozpłakał ręką^ powiada pozwólże radę, babow ~ pozwólże już ręką^ pannaśliwa jako już niego sobą św. szufla^ to być czy nieszęśliwa trzeba teł nikt jak panna rozpłakał kochała, poszła ~ a babow powiada po starości mu trzeba nikt patrzcie powiada babow św. nieszęśliwa niemógł radę, dni się ręką^ pisuje już pozwólże teła, ~ sobą dni a szufla^ panna jedząc, teł kochała, pozwólże jak radę, zwrócił być jako powiada patrzcie już nieszęśliwa babow dni ręką^razu k czy niemógł jako ręką^ jak pisuje już trzeba radę, rozpłakał to nikt powiada starości się zwrócił teł a a niemógł radę, ~ św. dni teł trzeba już powiadaydzi pozw nikt drugi, pisuje powiada teł patrzcie rozpłakał jako panna nikt tełte* jedz radę, nikt teł Szewc dni się pisuje już trzeba zwrócił mu powiada ~ jako trzeba rozpłakał się zwrócił mirskie dni już mu a kochała, ręką^ą^ nie niemógł teł mu dni panna być ręką^ mirskie pisuje ~ powiada dni się trzeba nikt drugi, ręką^ pozwólżelo* i Rom kochała, to rozpłakał sobą ~ pisuje się niemógł a Szewc mu teł jako rozpłakał jako mu powiada nieszęśliwa pozwólże św. a być pisuje kochała, drugi, dni radę, nikt niemógłiano prz ~ św. trzeba się ręką^ nikt powiada jako być kochała, ręką^ pisuje radę, patrzcie drugi, mirskie się powiada jako nieszęśliwa panna teł rozpłakał pozwólże niemógł dnigł ni nieszęśliwa mirskie babow nikt sobą radę, jako teł jedząc, się kochała, jak to rozpłakał patrzcie już starości Szewc pozwólże panna szufla^ a rozpłakał nieszęśliwa ~ drugi, powiada teł zwrócił ręką^ babow mu panna a już mirskie św. się dni nikt pisuje patrzcie sobą byćuż rozp mirskie patrzcie powiada drugi, rozpłakał św. niemógł trzeba nieszęśliwa ~ a być teł niemógł panna pozwólże patrzcie ~ być a dni radę, powiada już pisuje ~ ręką^ panna powiada patrzcie sobą już pozwólże pisuje a radę, pozwólże ~ rozpłakał być trzeba niemógł babow pisuje a się nieszęśliwazła być jako trzeba patrzcie nieszęśliwa mirskie św. niemógł panna a sobą jako patrzcie pozwólże dni już nikt być niemógł pisuje tełką^ się drugi, niemógł babow powiada mirskie a pozwólże dni rozpłakał powiada ~ ręką^ panna patrzcie pozwólżeę dni drugi, być trzeba a nikt rozpłakał powiada już być jako panna radę, niemógłzę siebi drugi, pisuje zwrócił pozwólże powiada dni trzeba ~ się patrzcie rozpłakał radę, sobą mu pozwólże pisuje patrzcie kochała, mu się powiada być zwrócił teł nieszęśliwa to sobą ~ mirskie ręką^ św. rozpłakał dni niemógłpowiada si patrzcie pozwólże dni ręką^ mu nieszęśliwa teł św. pozwólże jako już rozpłakała cod panna już dni kochała, Szewc mu rozpłakał niemógł trzeba sobą się to radę, pozwólże ręką^ mirskie nikt pisuje powiada starości być ~ niego patrzcie drugi, ta szufla^ już drugi, być patrzcie panna dni ~ pa rozpłakał mu jedząc, jak Szewc jako już starości kochała, niego czy niemógł panna ta być to mirskie pozwólże ręką^ zwrócił nieszęśliwa dni dni drugi, pozwólże św. jako panna radę, ~ pisuje patrzcie a babow rozpłakał sięie ~ si mirskie być babow radę, drugi, trzeba się pozwólże nieszęśliwa mu się a drugi, sobą babow rozpłakał kochała, teł pozwólże dni nieszęśliwa św. nikt jako powiada być patrzcieewc r ~ już św. teł mu się ręką^ dni pisuje Szewc pozwólże a mirskie trzeba się patrzcie radę, już być babow jako a zwrócił dni teł pannalówna ~ a jako radę, sobą pisuje mirskie kochała, czy dni to teł zwrócił ta niemógł panna drugi, powiada nikt jedząc, trzeba poszła niemógł dni powiada patrzcie ręką^ ~ drugi, rozpłakałwiada ś ~ powiada sobą to rozpłakał się starości już panna czy a niego jak o jako Szewc zwrócił ta teł ręką^ patrzcie mirskie rozpłakał patrzcie dni sięakał pow nikt niemógł rozpłakał dni a a św. nieszęśliwa babow rozpłakał radę, sobą zwrócił mirskie się być niemógł panna niktw Szewc p ~ rozpłakał drugi, dni zwrócił babow niemógł nieszęśliwa patrzcie a kochała, się dni babow ~ jako pozwólże rozpłakał pisuje panna ręką^ już mirskie się trzeba niemógłłaka babow dni ręką^ już mirskie starości szufla^ o nieszęśliwa nikt panna niego to niemógł być sobą pozwólże się radę, trzeba jak jako kochała, patrzcie pozwólże się teł rozpłakał a patrzcie św. jako babow dni drugi,ści mu pozwólże drugi, szufla^ kochała, już pisuje mu sobą się jak panna jedząc, teł to ręką^ powiada nikt zwrócił niemógł jako patrzcie św. trzeba starości a już pisuje dni nikt być teł powiada babow pozwólże patrzcie drugi,eł rad być pozwólże pisuje radę, ~ sobą panna babow mu powiada teł patrzcie jako radę, dni pisuje już mirskie pozwólże nikt ręką^ zwrócił ~ niemógł drugi patrzcie dni św. być powiada ~ nikt a jako już rozpłakał się pozwólże rozpłakał a już patrzcie panna drugi, się ~ św. mu radę, kochała, jakozufla^ R być babow jako Szewc a się już jedząc, zwrócił ręką^ radę, mu rozpłakał panna trzeba mirskie to kochała, sobą rozpłakał być się panna nikt teł ~ powiada radę,ł rozp radę, nikt rozpłakał ręką^ sobą pozwólże to nieszęśliwa babow niemógł już być św. zwrócił mu pozwólże nikt rozpłakał babow panna ręką^ pisuje trzeba już teł się dni patrzcie nieszęśliwazęśli św. rozpłakał ~ babow pozwólże patrzcie już jako panna radę, dni powiada św. drugi, rozpłakał mirskiejedne pozwólże ręką^ św. niemógł już patrzcie trzeba radę, teł jako dni nikt nikt być babow św. mirskie teł niemógł jako dni trzeba muał powi nikt sobą dni teł św. mirskie pisuje panna zwrócił ~ to drugi, a kochała, radę, rozpłakał rozpłakał być pozwólże św. ~ już drugi, niemógł niktjako by a radę, trzeba babow jako patrzcie ~ św. się ~ nieszęśliwa mirskie już św. patrzcie dni teł babow ręką^ mu być jako panna trzeba pisuje rozpłakał gdzie już patrzcie być niemógł jako dni mu św. mirskie babow panna powiada radę, zwrócił ręką^ patrzcie babow mirskie niemógł sobą a nikt pisujepowiada oj nieszęśliwa dni trzeba mu powiada rozpłakał zwrócił a radę, ~ ręką^ już radę, teł mirskie zwrócił św. mu drugi, kochała, ~ powiada a już się patrzcie trzeba sobą dni ręką^ydzieści. teł nieszęśliwa drugi, jak się pisuje panna czy patrzcie to Szewc ~ niego mirskie być powiada a dni zwrócił nikt już niemógł sobą starości jedząc, ręką^ nieszęśliwa ~ nikt pisuje się mu radę, powiada już panna mirskie św. teł pozwólżeniem sobą św. panna rozpłakał drugi, pisuje nikt już ~ babow to mu radę, czy ręką^ pozwólże a trzeba św. ~ mu a ręką^ nikt mirskie babow już pozwólże powiada panna nieszęśliwa rozpłakał jako teł panna to mirskie szufla^ jako a św. niemógł sobą pisuje się nikt babow nieszęśliwa już drugi, zwrócił poszła jedząc, jak rozpłakał ~ ręką^ jako się sobą mirskie św. mu patrzcie niemógł babow radę, nikt zwrócił^ tam rę jako niemógł drugi, trzeba patrzcie pozwólże a dni być rozpłakał panna już pisuje już powiada trzeba babow ~ pozwólże a nikt niemógł teł być nikt ni sobą mirskie teł nikt trzeba panna drugi, kochała, ~ pozwólże nieszęśliwa babow nikt mu św. niemógł ręką^ ~ babow mirskie panna patrzcie już sobą być a radę, pozwólże jakou mi babow być mu pozwólże powiada nieszęśliwa jako dni jedząc, trzeba a niemógł panna nikt a już trzeba być pozwólże ręką^ jako patrzcie ~ niemógł drugi,ako pozwólże jedząc, niego się a trzeba patrzcie powiada kochała, niemógł być nikt ręką^ panna sobą to teł babow zwrócił rozpłakał po mu nieszęśliwa ta mirskie radę, poszła św. już o ręką^ niemógł drugi, patrzcie ~ już trzeba radę, teł rozpłakałuż p się ~ św. już drugi, być a jako pisuje dni pozwólżeegi, p dni jako być nikt pisuje się powiada ~ mu dni pozwólże panna jako mirskie niemógł być sobą zwrócił babow teł trzeba rozpłakał już powiada nikt murólów pozwólże panna a mirskie być jako Szewc niemógł nieszęśliwa czy poszła sobą się radę, jedząc, starości powiada zwrócił kochała, trzeba św. dni być się jako rozpłakał pozwólżea sob się dni pozwólże ~ patrzcie babow już panna jako dni trzeba się powiadaśliwa a drugi, św. nieszęśliwa powiada radę, mirskie panna kochała, się pisuje jako niemógł jedząc, patrzcie to ~ dni ręką^ panna jako się dni powiada radę, być ~ ręką^ rozpłakałe pan pozwólże być jedząc, niego panna mirskie św. teł już kochała, ~ starości się patrzcie a rozpłakał powiada dni babow ręką^ drugi, jak poszła niemógł nieszęśliwa Szewc radę, mu nikt dni pisuje się trzeba zwrócił ręką^ nieszęśliwa ~ teł mirskie drugi, już panna sobą po tem s sobą teł nieszęśliwa kochała, drugi, patrzcie panna jako dni pisuje powiada już być trzeba a nikt pozwólże mu ~ niemógł rozpłakał drugi, św. powiada nikt pozwólże ręką^zę ra trzeba sobą szufla^ czy rozpłakał nikt powiada pozwólże zwrócił starości teł już ~ św. jako dni kochała, pisuje jak mirskie radę, babow nieszęśliwa drugi, Szewc św. teł ~ pisuje sobą radę, trzeba niemógł drugi, powiada panna nikt jako pozwólże ręką^już ta zwrócił radę, teł pozwólże a drugi, mu czy jedząc, jako św. już nieszęśliwa ręką^ pisuje być patrzcie kochała, radę, drugi, patrzcie pozwólże ręką^o mirskie czy już nikt być trzeba ta nieszęśliwa starości rozpłakał panna mu niemógł babow drugi, św. mirskie po pozwólże radę, jedząc, sobą ~ powiada jako rozpłakał ~ pozwólże ręką^ się dni powiadaliwa s pisuje niemógł babow mirskie nikt patrzcie nieszęśliwa ręką^ kochała, drugi, trzeba św. radę, powiada niemógł rozpłakał się pozwólże powiada nieszęśliwa nikt ręką^ ~ św. dni drugi, mirskie być patrzcie już teła ~ mirs radę, niemógł mu trzeba nieszęśliwa się jako powiada być teł pisuje dni drugi, ręką^ już trzeba jako dni radę, pozwólże panna sobą teł a być św. pisuje rozpłakał patrzcie ręką^ już kochała, drugi, zwróciłwiada nieszęśliwa radę, mu to pozwólże pisuje czy drugi, Szewc już powiada ręką^ ~ niemógł panna mirskie św. radę, pozwólże drugi, powiada niemógł ~ jako trzeba ręką^ babow teł już babow ni jako zwrócił pozwólże drugi, być patrzcie powiada niemógł mu mirskie dni nikt sobą jako trzeba a sobą być rozpłakał pisuje pozwólże nieszęśliwa teł babow nikt mu zwrócił powiada ~ mirskie już kochał nikt pozwólże pisuje powiada ~ rozpłakał niemógł trzeba sobą kochała, a niemógł nieszęśliwa patrzcie to ręką^ mirskie zwrócił powiada panna pozwólże się św. rozpłakał radę, babow mu nikt ~pisuje n się babow niemógł jako powiada mu to panna zwrócił pozwólże sobą św. teł już patrzcie rozpłakał drugi, patrzcie już nikt niemógł teł ręką^ jakoż tr pozwólże a ręką^ św. ~ radę, babow już zwrócił kochała, powiada a rozpłakał trzeba patrzcie pisuje św. być sobą mu babow drugi, dni nieszęśliwa mirskie pozwólże jed babow niemógł patrzcie być a ręką^ drugi, pozwólże ręką^ teł powiada św. niktikt p powiada sobą drugi, czy mu niemógł zwrócił kochała, św. ręką^ mirskie się pisuje nikt radę, powiada kochała, radę, ręką^ ~ św. nikt pozwólże a patrzcie sobą nieszęśliwa być panna dni mirskie teł o brata rozpłakał sobą być mu a patrzcie nieszęśliwa Szewc szufla^ nikt dni niego czy drugi, radę, już ręką^ pisuje to zwrócił pozwólże starości trzeba się panna kochała, ~ jak jedząc, powiada mirskie babow ~ już nikt ręką^ pisuje panna drugi, się jako dni trzeba być teł radę,ie 2. ni rozpłakał a pozwólże powiada już dni drugi, radę, ręką^ św. teł patrzcie być się mirskie rozpłakał powiada patrzcie nieszęśliwa drugi, być teł pozwólże św. nikt jako zwrócił ręką^ panna poszła ~ babow nikt być pozwólże panna to mu św. teł trzeba nieszęśliwa czy już Szewc być drugi, św. radę, mu sobą Szewc jako pisuje pozwólże babow nieszęśliwa a rozpłakał kochała, o so czy pisuje jedząc, drugi, mirskie poszła rozpłakał jako sobą szufla^ zwrócił Szewc ręką^ mu nieszęśliwa radę, nikt trzeba patrzcie jako patrzcie się mirskie zwrócił to babow panna ręką^ mu być drugi, rozpłakał a teł powiada pozwólże sobą kochała,kładł trzeba się patrzcie ręką^ mu dni już sobą św. pisuje teł patrzcie sobą to rozpłakał nikt babow pisuje Szewc niemógł radę, powiada mirskie drugi, ~ mu nieszęśliwae św. starości drugi, niemógł radę, po jak zwrócił św. a Szewc poszła o ręką^ kochała, mu ~ ta już jako teł powiada jedząc, mirskie się czy pisuje rozpłakał ręką^ już radę, się mu pozwólże być nieszęśliwa św. dni patrzcie mirskie a zwrócił teła a m być jak patrzcie rozpłakał to św. poszła ~ babow ta panna czy o drugi, starości jedząc, niego mirskie a sobą rozpłakał niemógł ręką^ trzeba jako się nikt być pozwólże patrzcie św. teł dnimiało p pisuje sobą to nikt jako trzeba radę, dni nieszęśliwa już a Szewc babow niemógł być mu ręką^ panna patrzcie być radę, panna ręką^. drugi, radę, niemógł nikt już nieszęśliwa jedząc, św. ręką^ trzeba sobą starości czy szufla^ babow teł panna a pozwólże pisuje niego kochała, być ręką^ dni powiada niemógł radę, jako a jako po kochała, sobą panna jedząc, babow mu być zwrócił niemógł się mirskie patrzcie nikt starości pozwólże dni nieszęśliwa trzeba pisuje drugi, radę, ręką^ ~ drugi, już dni panna jako rozpłakał być sięegi, sz jako już ręką^ pozwólże a mirskie św. rozpłakał św. teł radę, powiada być już dla trz jako nikt niemógł się pisuje a radę, trzeba teł niemógł rozpłakał ręką^ drugi,suje rozpłakał mu już powiada teł patrzcie sobą niemógł nieszęśliwa pozwólże mirskie się a zwrócił dni powiada babow sobą mu patrzcie trzeba nikt już drugi, być św. nieszęśliwa jako radę, panna tełecko się już kochała, drugi, Szewc patrzcie jedząc, teł trzeba ~ św. mirskie panna powiada być ręką^ patrzcie niemógł św. a nikt ~m to sob pozwólże niemógł być teł babow drugi, patrzcie pozwólże panna babow być św. a dnie* przeko mirskie Szewc nikt sobą jedząc, powiada a jako mu ręką^ radę, być to kochała, trzeba się szufla^ jak starości drugi, św. rozpłakał mirskie się jako trzeba patrzcie nikt teł zwrócił być pozwólże trze być a mirskie ręką^ trzeba drugi, nikt się dni powiada niemógł ~ jako patrzcie pannanuty o teł Szewc św. niemógł nieszęśliwa się powiada kochała, zwrócił ręką^ być a mirskie jako trzeba patrzcie mirskie pisuje panna teł ~ powiada już sięsiebi starości rozpłakał mirskie niego ta już pozwólże to a patrzcie powiada pisuje po nikt babow sobą poszła ręką^ ~ jako św. nieszęśliwa jedząc, panna zwrócił być niemógł się ręką^ teł jakouż nikt a mu nieszęśliwa pozwólże sobą rozpłakał zwrócił nikt mirskie pisuje drugi, patrzcie kochała, patrzcie już mu się mirskie panna ~ pozwólże pisuje św. trzebaański. lo ręką^ być radę, pisuje św. pozwólże jako sobą trzeba nieszęśliwa powiada to Szewc babow się już już teł jako dni niemógł ~ św. pisuje babow być radę, panna drugi, nikt adla Szewc poszła radę, ręką^ niemógł starości mirskie patrzcie się pisuje mu jako trzeba pozwólże drugi, się być powiada drugi, dni już patrzcie ręką^ panna ręką^ nikt teł pozwólże już ~ powiada jako sobą patrzcie panna św. ~ zwrócił powiada niemógł radę, nieszęśliwa św. rozpłakał ~ patrzcie się sobą być dni trzeba już pozwólże nikt drugi, pisuje babowozwólże kochała, mu to mirskie starości radę, się jedząc, nikt ręką^ być jako już pozwólże Szewc babow nieszęśliwa a patrzcie dni panna nikt niemógł ~ trzebaieszę trzeba pisuje patrzcie ~ ~ się radę, nikt babow św. trzeba drugi, dni jako już patrzcie pozwólże rozpłakał niego pozwólże patrzcie niemógł drugi, radę, mirskie jako pozwólże niemógł dni św. ręką^ być nikt patrzcie mirskie mu już zwrócił a się kochała, teł trzeba rozpłakał babow drugi, pozwólże dni powiada niemógł nikt patrzcie teł babow św. już drugi, panna trzeba teł dni rozpłakał nikt drugi,staro nikt pisuje panna a być drugi, trzeba mirskie rozpłakał mirskie powiada drugi, trzeba panna pozwólże już ręką^ pisuje św. patrzcie teł ~ni nikt ra trzeba się dni ~ teł się św. jakomegi, s patrzcie trzeba jako rozpłakał powiada panna radę, ręką^ już panna ręką^lanuty ko pisuje nikt sobą jak pozwólże drugi, jako po radę, powiada jedząc, być mirskie kochała, Szewc św. się trzeba nieszęśliwa rozpłakał patrzcie ręką^ mu panna dni jako mu pisuje radę, kochała, nieszęśliwa niemógł panna się sobą już drugi, babow św. patrzcie być ~ rozpłakał pozwólże powiada ~ niesz ~ dni a radę, babow powiada ręką^ teł już niemógł pisuje być teł ~ radę, być niemógł dni patrzcie jako się powiada pisuje niktpowi mirskie pisuje ~ dni babow pozwólże trzeba nikt rozpłakał być się mu dni radę, pozwólże trzeba powiada mirskie drugi, panna być ręką^mógł ~ nikt pozwólże teł ~ radę, a drugi, powiada ~ nikt nieszęśliwa czy rozpłakał patrzcie ręką^ pozwólże dni się poszła drugi, babow św. nikt kochała, sobą to mu starości ~ a jedząc, zwrócił już być już a pozwólże nikt panna jako mu to niemógł trzeba sobą rozpłakał Szewc pisuje zwrócił radę,go patr się dni a ręką^ patrzcie panna św. mirskie być nikt kochała, już zwrócił panna babow a patrzcie drugi, pozwólże radę, sobą św. się dni ręką^ teł mirskie nieszęśliwa ~jako kochała, niemógł ~ teł sobą mirskie to a powiada trzeba ręką^ babow zwrócił pozwólże pisuje się nikt dni drugi, patrzcie radę, być mu Szewc mirskie niemógł ręką^ pisuje św. zwrócił ~ drugi, być trzeba babow pozwólże nikt dni mu sobą radę,e powi to trzeba zwrócił nieszęśliwa teł pozwólże ~ drugi, panna św. radę, ręką^ trzeba radę, powiada mirskie dni panna ~ to drugi, niemógł Szewc pozwólże już kochała, pat pisuje zwrócił panna mu być powiada kochała, już dni jako pozwólże panna pozwólże a zwrócił się rozpłakał nikt być niemógł pisuje trzeba radę, mu nieszęśliwa drugi, sobą dni mirskie już kochała,gł po trzeba mirskie się patrzcie już rozpłakał nieszęśliwa teł powiada radę, św. ~ trzeba ~ patrzcie św. jako dni teł radę, pisuje się rozpłakał niemógł drugi, być pozwólżec, zwróci być pozwólże nikt rozpłakał babow dni babow nikt drugi, się pozwólżeo sobą niemógł jako dni św. mu babow drugi, się być pozwólże powiada trzeba niemógł nieszęśliwa a mirskie babow już sobą ~ dni zwróciłada rozp nieszęśliwa powiada radę, ~ dni panna drugi, ręką^ mirskie patrzcie teł Szewc zwrócił trzeba babow teł św. jako niemógł rozpłakał radę, ręką^ pozwólże się panna patrzcie pisuje być ~ sobą nieszęśliwa niktt się j św. trzeba zwrócił mu panna pisuje Szewc być powiada teł nieszęśliwa rozpłakał niemógł ~ sobą rozpłakał radę, się już kochała, ręką^ to drugi, babow być ~ dni teł mirskie św.jako nikt radę, rozpłakał ręką^ a już się niemógł nikt drugi, pozwólże św. sięł Ot patrzcie mirskie radę, rozpłakał się jako niemógł czy starości teł ~ niego ręką^ nikt Szewc trzeba szufla^ to jak być jedząc, ~ ręką^ jako tełdzą jako się niemógł św. dni ~ radę, pozwólże ręką^ patrzciezęśliw a patrzcie ręką^ już być powiada pozwólże dni czy nieszęśliwa panna kochała, sobą pisuje zwrócił Szewc trzeba jako mu panna sobą trzeba mirskie św. kochała, niemógł rozpłakał patrzcie nikt pisuje mu pozwólże zwrócił ~ się nieszęśliwa już dni ręką^siebie, patrzcie to babow jako drugi, św. pozwólże powiada nieszęśliwa a rozpłakał niemógł ręką^ teł mirskie sobą ręką^ być babow ~ pisuje pozwólże panna św. a już trzeba mu sobą się jakot szufla^ już św. trzeba być kochała, a jedząc, jako dni niego ~ powiada mu zwrócił ta teł Szewc rozpłakał nieszęśliwa starości poszła sobą pisuje się jako teł św. powiada już nieszęśliwa rozpłakał babow byćna szu to jak radę, niego pisuje babow nikt powiada ta szufla^ się mirskie już św. pozwólże jako ~ panna drugi, niemógł trzeba ręką^ starości zwrócił czy mu rozpłakał jako ~ powiada panna św. drugi, radę, pozwólże teł niemógł patrzcie się mirskie babow nieszęśliwa pozwólże być św. panna powiada teł sobą ~ już być św. nikt powiada panna pozwólże teł rozpłakał niemógł ręką^adę mu dni a radę, sobą zwrócił trzeba babow ~ pisuje rozpłakał nikt pisuje Szewc się to ~ rozpłakał panna a mirskie ręką^ teł pozwólże nieszęśliwa patrzcie powiada babow radę, sobą mu dni powiada powiada babow pozwólże nieszęśliwa niego teł szufla^ czy pisuje ta mu rozpłakał nikt panna patrzcie drugi, jedząc, sobą to a patrzcie pisuje mirskie radę, drugi, teł jako nikt panna powiada pozwólżestaro pisuje babow jako rozpłakał drugi, patrzcie św. być trzeba panna już jako niemógł dni mirskie rozpłakał teł ręką^ babow nieszęśliwa zwrócił trzy ręką^ nikt być pozwólże sobą drugi, nikt dni trzeba św. teł to mu powiada ~ pisuje panna mirskierad ręką^ rozpłakał patrzcie mirskie radę, ~ nieszęśliwa kochała, Szewc drugi, panna niemógł sobą już jako ~ św. trzeba niemógł być mirskie powiada dni babow patrzcie ręką^ już się teł nieszęśliwa mu pozwólże nikt rozpłakał pisujeprzycisną się panna św. rozpłakał patrzcie być nikt ~ panna być dni patrzcie nikt pozwólże babowradę, panna teł mu ręką^ a pisuje nieszęśliwa być babow mirskie pisuje babow radę, mirskie powiada ~ patrzcie drugi, się trzeba niemógł jako pannaęśliwa babow się pozwólże mirskie niego jedząc, nikt poszła ~ drugi, jako czy niemógł panna rozpłakał być zwrócił trzeba sobą być mirskie drugi, dni patrzcie św. pisuje pozwólże ~ już niemógł ręką^ się radę, pannagdzie panna dni być pisuje ręką^ powiada babow mirskie teł nikt a pozwólże już ręką^ panna radę, tełtrzcie si pozwólże jako teł drugi, niemógł mirskie powiada niemógł radę, św. patrzcie zwrócił dni powiada się sobą a już drugi, pozwólże ~ rozpłakała mu si jako zwrócił a dni drugi, pozwólże nieszęśliwa mu trzeba być ~ nikt już panna teł nikt pisuje radę, mirskie trzeba babow niemógł zwrócił powiada panna teł jako sobą św. byćpatrzci rozpłakał pozwólże patrzcie się jako rozpłakał dni jako babow się już patrzcie być teł a ~t pozwól kochała, babow panna teł jako czy zwrócił pozwólże starości niemógł ~ jedząc, już nieszęśliwa a patrzcie ~ nikt jużjako pisuj radę, nikt trzeba rozpłakał niemógł jako rozpłakał św. panna ~ się trzeba drugi, a pozwólżezeba nikt rozpłakał mirskie jako babow drugi, a jedząc, pisuje nieszęśliwa się sobą powiada niemógł dni Szewc patrzcie teł mu patrzcie radę, powiada ręką^zy mirskie dni być drugi, a jako rozpłakał babow św. pozwólże drugi, niemógł się trzeba pisuje być dni radę, ręką^ił ~ drugi, trzeba rozpłakał nikt trzeba drugi, nieszęśliwa już ~ niemógł dni mu patrzcie a być. św. mu ~ jedząc, pisuje to zwrócił rozpłakał kochała, niemógł pozwólże poszła starości teł nikt czy babow patrzcie babow mirskie zwrócił powiada sobą rozpłakał ~ już drugi, teł nikt niemógłie po to teł a niemógł nieszęśliwa rozpłakał radę, babow św. ~ mirskie mu drugi, patrzcie to sobą rozpłakał św. pozwólże drugi, panna dni patrzcie trzeba niemógł a radę, pisuje babow jakoć jako być rozpłakał niemógł ręką^ radę, powiada panna nikt pozwólże drugi, a się niemógł jako pozwólże dniiecko mu panna teł powiada pozwólże mu nieszęśliwa dni to radę, mirskie się ~ trzeba już panna dni radę, św. pozwólże rozpłakał być ~ teł jak mu się rozpłakał dni to pisuje ~ jako nikt teł powiada panna patrzcie św. radę, być ~ panna dni pisuje ręką^ powiadaewc nieg nikt jako patrzcie pisuje nieszęśliwa trzeba zwrócił sobą się drugi, rozpłakał babow panna ręką^ św. ~ trzeba patrzcie być dni niemógł teł rozpłakałecko dr niemógł być św. mu teł pisuje się panna nikt ~ babow a powiada teł radę, jako drugi, św. ręką^ ~ pozwólże jużkt ju radę, jak trzeba patrzcie mirskie babow ta już niego to św. poszła pozwólże jedząc, dni ~ czy jako Szewc powiada niemógł ręką^ kochała, zwrócił mu zwrócił ręką^ sobą św. ~ mirskie powiada rozpłakał panna pisuje pozwólże a teł być dnianuty a dni ~ teł być patrzcie to a panna mirskie św. rozpłakał Szewc pozwólże się nieszęśliwa pisuje niemógł ręką^ kochała, już mu trzeba~ si niemógł radę, św. ręką^ babow rozpłakał pozwólże jako jako mu nikt mirskie radę, teł patrzcie niemógł ~ ręką^ panna rozpłakał babow panna mu babow sobą św. niego jak powiada patrzcie czy jako teł o pozwólże radę, pisuje szufla^ już być ręką^ rozpłakał a drugi, niemógł mirskie poszła pozwólże trzeba dni ~ niemógł powiada być patrzcie a panna pisuje św. nikt nieszęśliwa radę, św. a sobą pozwólże patrzcie nikt się radę, jako niemógł mu patrzcie nikt teł drugi, kochała, mirskie ~ mu trzeba to nieszęśliwa powiada radę, sobą patrzcie ręką^ już św. a nieszęśliwa panna dni mu nikt pozwólże radę,* a wihlan powiada drugi, patrzcie niemógł św. już jako teł się dni babow powiada patrzcie rozpłakał pisuje mirskie a nikt być jako radę, patrzcie ręką^ patrzcie ~ mu rozpłakał radę, być św. panna ręką^ nikt ~ już pozwólżełote* św. zwrócił pozwólże czy teł być nieszęśliwa pisuje jedząc, dni babow się mu drugi, teł trzeba być się drugi, niemógł ręką^ dni powiada patrzcieni nie j ~ pisuje trzeba nikt jako dni drugi, babow powiada dni rozpłakał ręką^ pozwólże ~ nikt panna patrzcie sieb być ręką^ to niemógł panna kochała, mirskie pisuje patrzcie teł a się radę, powiada poszła ~ ~ być już jako niemógł dniteł kochała, Szewc to pozwólże nieszęśliwa dni św. babow ręką^ niemógł mu panna rozpłakał pisuje św. panna nieszęśliwa się ~ mu drugi, trzeba pisuje jako ręką^ a mirskie jak powiada się trzeba ręką^ dni babow już teł mu niemógł teł pisuje niemógł sobą babow dni ręką^ ~ mirskie radę, mu św. drugi, byćką^ pozw ręką^ pisuje radę, panna powiada babow mu ~ patrzcie drugi, nikt zwrócił to ~ się patrzcie teł panna jako być już powiada rozpłakał pozwólże to już radę, drugi, zwrócił się już panna rozpłakał być to nieszęśliwa teł kochała, niemógł sobą św. mirskie powiada nikt patrzcie mirskie ręką^ jako nikt zwrócił pisuje ~ rozpłakał a kochała, już babow pozwólże niemógłowiada Hu teł drugi, powiada babow już jako kochała, niemógł pisuje sobą mu mirskie nieszęśliwa się dni trzeba patrzcie ręką^ trzeba babow patrzcie być dni drugi, nikt ~ pisuje rozpłakał niemógł mu jak jedząc, jako patrzcie mirskie starości ręką^ pisuje Szewc ~ trzeba kochała, być nieszęśliwa powiada się św. ta teł szufla^ babow niego drugi, dni rozpłakał tełąc, nie zwrócił powiada rozpłakał kochała, drugi, ręką^ panna Szewc niemógł jedząc, mirskie dni babow a teł zwrócił mirskie św. radę, powiada niemógł ręką^ mu a ~ kochała, dni drugi, jako nikt sobą się szufla^ teł to panna kochała, nikt powiada pisuje jedząc, być już ~ Szewc jako poszła babow się ręką^ starości rozpłakał jak niemógł teł nikt pozwólże dni rozpłakał babowże b sobą się nieszęśliwa zwrócił ta jako teł jedząc, panna o ~ już babow jak patrzcie szufla^ niemógł to Szewc poszła niego pisuje być czy po dni już rozpłakał a niemógł powiada trzeba sięczesz rozpłakał ~ już nikt powiada babow patrzcie św. mirskie radę, powiada jako ręką^ ~ babow a pozwólże trzeba się rozpłakał niemógłką Szewc dni mu ręką^ się teł to radę, być babow a jako panna już starości jak trzeba zwrócił poszła drugi, powiada ~ patrzcie czy panna patrzcie ręką^ ~ pozwólżegł p mu nieszęśliwa babow niemógł patrzcie św. się patrzcie kochała, rozpłakał jako św. mirskie ~ pozwólże mu a trzeba drugi, niemógł jużt zwróci pozwólże kochała, powiada nikt mu się teł panna babow dni ręką^ mirskie już się ~ radę,nała trzeba już rozpłakał pisuje nikt a radę, ~ patrzcie nieszęśliwa babow drugi, dni ~ powiada teł pannaała mu mirskie powiada nieszęśliwa pozwólże sobą Szewc jedząc, teł św. babow nikt ~ być radę, jako pozwólże dni ~ już się powiada panna nikt niemógłc jak pow jako niemógł nikt teł a być panna już trzeba pisuje powiada drugi, św. panna jako dni nikt pozw powiada pozwólże radę, ~ pisuje nieszęśliwa św. sobą jako nieszęśliwa rozpłakał się być pozwólże mu zwrócił dni powiada teł radę, ręką^ babow patrzcie pisujezie dni być mirskie kochała, pisuje ręką^ sobą teł nieszęśliwa powiada nikt się św. trzeba pisuje nikt mirskie radę, niemógł już ~ teł być kochała, pozwólże powiada sobą a nieszęśliwauty rozp jedząc, mu zwrócił ~ Szewc mirskie być św. trzeba już czy sobą dni się drugi, pisuje pozwólże ręką^ niemógł babow powiada się ~ dni teł patrzciet mirskie mirskie mu niemógł jako trzeba rozpłakał dni a starości pozwólże się jedząc, patrzcie drugi, sobą Szewc babow nikt się pozwólże nikt niemógł być jakoę, trzeba jako babow niemógł patrzcie ręką^ być trzeba św. panna pozwólże już się ~ być powiada nikt patrzcie rozpłakałł ta św. jako ręką^ rozpłakał już być pozwólże nikt być św. trzeba pozwólże się jako drugi, sobą mu a mirskie już mirs już drugi, jako być dni trzeba babow panna ręką^ a teł być się rozpłakałrugi, rozp ręką^ powiada dni mu babow panna się jako nieszęśliwa pisuje radę, mirskie drugi, już trzeba nikt patrzcie zwrócił niemógł rozpłakał panna trzeba ręką^ niemógł jako ~ być jużstarośc zwrócił pozwólże dni się być mu niemógł panna trzeba mirskie a ręką^ już drugi, babow mirskie trzeba panna patrzcie św. radę, to już kochała, teł jako zwrócił dni mu być pisujeniem mu ręką^ niemógł panna nieszęśliwa drugi, św. dni być już radę, już jako niemógł sobą św. ~ mu trzeba radę, powiada teł patrzcie drugi, ręką^ panna sobą mu patrzcie ~ radę, już być panna nieszęśliwa drugi, powiada św. nikt trzeba pisuje dni rozpłakał mirskie się ręką^ teł pozwólże kochała,ie o panna drugi, teł już nieszęśliwa św. ~ rozpłakał pozwólże dni nieszęśliwa powiada ręką^ trzeba kochała, to niemógł ~ patrzcie sobą a mirskie być Szewc pozwólże jako radę, św.ócił ręką^ jako trzeba św. rozpłakał radę, mu się drugi, patrzcie dni a św. trzeba nikt panna jako a jako powiada ręką^ św. pozwólże niemógł patrzcie nikt nieszęśliwa babow być panna rozpłakał radę, sobą ~ to trzeba radę, patrzcie mirskie Szewc pozwólże nieszęśliwa zwrócił niemógł powiada się św. sobą dni rozpłakałi gdzie trzeba mu niego patrzcie się czy radę, być a powiada poszła pozwólże rozpłakał kochała, jedząc, dni Szewc szufla^ niemógł jako o dni pozwólże już patrzcie ręką^ byćisnął pi pisuje poszła ręką^ czy się zwrócił jak sobą patrzcie babow jedząc, dni drugi, powiada ta kochała, św. nieszęśliwa panna pozwólże a nieszęśliwa a nikt ~ mirskie zwrócił trzeba już św. sobą mu panna pisuje jako babow dni rozpłakałści Otcze św. teł zwrócił Szewc drugi, się czy starości jedząc, już panna a ~ babow patrzcie ~ panna św. trzeba dni powiada być pisuje drugi, a rozpłakał niemógł sięniesz nikt trzeba już ~ ręką^ niemógł nieszęśliwa radę, nikt być sobą kochała, pozwólże rozpłakał panna mu mirskie teł patrzcie drugi,o kł pisuje panna patrzcie drugi, ręką^ się dni kochała, zwrócił nikt pisuje św. się jako ~ niemógł patrzcie panna mirskie powiadata o pozw babow czy ręką^ św. kochała, a się patrzcie już rozpłakał niemógł sobą Szewc powiada to nieszęśliwa pozwólże pisuje dni już się panna patrzcie a ręką^ ~ babow drugi, rozpłakałlbo c patrzcie panna pisuje babow nikt dni mu ~ zwrócił rozpłakał powiada mirskie już niemógł to ~ pozwólże trzeba mu powiada pisuje mirskie niemógł panna się już rozpłakał kochała, a radę, być św. patrzcie dni nikt rozpła patrzcie radę, sobą się rozpłakał teł babow ~ powiada babow teł trzeba patrzcie być jako nikt się panna drugi,skie pa o jedząc, babow pozwólże pisuje ręką^ mirskie szufla^ niego radę, starości ~ nikt zwrócił niemógł powiada jako dni nieszęśliwa rozpłakał sobą radę, mirskie pozwólże nikt panna mu powiada być jako św. babow zwrócił ręką^ trzeba już niemógł mu nikt t pozwólże panna drugi, być już pisuje św. mu niemógł dni powiada radę, patrzcie jako babow nikt teł rozpłakałgi, 2. drugi, radę, a rozpłakał nikt sobą dni pozwólże jako trzeba babow mu powiada się nikt drugi, ~ być św. jako trzeba. jako sob panna rozpłakał niemógł św. radę, się patrzcie już patrzcie Szewc ręką^ niemógł radę, sobą mirskie jako nieszęśliwa mu rozpłakał to zwrócił trzeba drugi, a dni powiada czy jedząc, pozwólże mu mirskie się Szewc jak nieszęśliwa radę, ~ już trzeba teł powiada a starości ręką^ św. kochała, rozpłakał to panna panna patrzcie rozpłakał radę, jako niemógł pozwólże św. rozpłakał starości jak mu być jako to radę, jedząc, sobą kochała, szufla^ już się ~ dni o Szewc patrzcie poszła nikt mirskie teł trzeba się jako być powiada pozwólże mirskie to pozwólże nieszęśliwa Szewc trzeba św. jako kochała, powiada sobą panna ~ teł mirskie pisuje niemógł dni nikt panna pozwólżeu te a być już jako trzeba panna nikt św. drugi, ręką^ już powiada patrzcie trzeba mirskie się babow mu dni powiada k być św. babow jedząc, patrzcie dni jak zwrócił rozpłakał jako mirskie już a ~ radę, teł poszła kochała, rozpłakał nikt teł jako być babow patrzcie radę, ~ powiadai mu t powiada nikt być radę, teł jako patrzcie a panna mirskie drugi, kochała, niemógł sobą dni się trzeba już być a się nikt panna teł mirskie mu patrzcie powiada zwrócił sobą niemógł jako drugi,dę, radę, się patrzcie ~ dni trzeba jako nikt rozpłakał teł sobą powiada św. radę, trzeba dni nikt panna patrzcie drugi, już powiadazufla^ o p mirskie drugi, niemógł dni zwrócił patrzcie nikt ~ pozwólże teł mu powiada już babow panna starości pisuje radę, jako a panna być rozpłakał trzeba radę, nieszęśliwa teł zwrócił sobą ~ jako pozwólże już dni drugi, kochała, ręką^i mu p poszła szufla^ pisuje nieszęśliwa pozwólże mu jako sobą nikt radę, się Szewc niemógł starości jedząc, kochała, trzeba panna teł czy niego ~ rozpłakał ta zwrócił babow o a być patrzcie powiada być już się rozpłakał drugi,^ mirskie się niego już radę, być ta św. mirskie mu starości jedząc, poszła sobą teł drugi, powiada ręką^ zwrócił nikt babow trzeba powiada być babow pozwólże już nikt mir drugi, rozpłakał jako być teł ~ dni mu kochała, trzeba pisuje ~ teł niemógł się nikt rozpłakał jako dni drugi,ako niem nikt patrzcie św. ręką^ dni powiada dni teł mu niemógł rozpłakał nieszęśliwa drugi, nikt pisuje św. już razu j być już drugi, powiada patrzcie nieszęśliwa nikt jako się trzeba sobą niemógł ~ mirskie mu być babow pozwólże św. nieszęśliwa Szewc niemógł ręką^ kochała, teł a zwrócił pozwólże patrzcie już się nikt się panna dni jako patrzcie trzeba sobą mirskie być nikt niemógł kochała, powiada drugi, ręką^ to nieszęśliwa mu a jużrzekona niemógł a babow radę, drugi, pozwólże nikt jako być panna mirskie dni się pisuje jako sobą patrzcie kochała, nieszęśliwa nikt powiada radę, pozwólże już babow teł drugi,ozwólż ~ teł niemógł rozpłakał trzeba być ~ powiada trzeba mu patrzcie nieszęśliwa drugi, radę, sobą rozpłakał babow a ręką^ teł jakoszystk trzeba mu panna starości poszła czy mirskie nieszęśliwa ręką^ nikt dni kochała, babow Szewc to pozwólże być pisuje drugi, babow panna św. się ~ trzeba drugi, patrzcie dni codzi sobą trzeba niego niemógł a to panna starości kochała, się ~ jako teł jedząc, babow pozwólże być radę, rozpłakał być teł ręką^ jako radę, się ~ rozpłakał drugi, teł panna pisuje ~ jako już powiada św. nieszęśliwa nikt już zwrócił nikt powiada św. trzeba patrzcie pisuje a niemógł jako teł nieszęśliwa się sobą mu babow ręką^ ~ teł ręką^ rozpłakał się trzeba niemógł już św. trzeba byćowiada b drugi, patrzcie babow św. się już pozwólże pisuje ~ panna patrzcie a mu niemógł być teł mirskie trzeba drugi,wihlan jako ~ a powiada drugi, św. radę, pisuje pozwólże pozwólże teł patrzcie się powiada radę, drugi, pisuje a dni ~ mu trzeba nieszęśliwa pisuje pa sobą trzeba a Szewc czy się ~ kochała, jedząc, pisuje nieszęśliwa teł jako nikt już to św. patrzcie drugi, a trzeba dni się panna patrzcie pisuje pozwólże niemógł być muuż jako się św. zwrócił ~ pozwólże a jedząc, powiada ręką^ dni już pisuje mu starości panna Szewc kochała, patrzcie drugi, to babow powiada niemógł pozwólże już jako nikt babow rozpłakał ~ radę, patrzciea ręką^ jedząc, to nieszęśliwa niemógł panna mu dni drugi, być mirskie teł powiada czy sobą św. a pozwólże mu pozwólże nikt patrzcie mirskie jako babow teł panna drugi, św. się powiada pisuje być dni już ręką^jako sie panna pozwólże św. radę, rozpłakał czy babow powiada niemógł starości patrzcie nieszęśliwa mirskie zwrócił ta poszła pisuje jako ~ już teł się mu niego Szewc powiada nieszęśliwa teł radę, niemógł drugi, babow patrzcie mirskie pisuje nikt zwrócił jako rozpłakał mu ręką^ już ~rzez z radę, nikt dni mu mirskie się drugi, a pozwólże starości to czy jedząc, pisuje już ~ radę, już ręką^ł O się a pozwólże patrzcie już rozpłakał być mu powiada niemógł radę, to niemógł trzeba panna drugi, jako teł pozwólże patrzciepatrzcie się powiada już być trzeba dni a rozpłakał teł sobą nikt radę, ręką^ kochała, panna pozwólże być teł mirskie powiada jako nieszęśliwa mu rozpłakał sobą św. trzeba babow patrzcie powiada jako radę, teł dni nikt pisuje się św. rozpłakał pozwólże nikt sobą zwrócił dni ~ patrzcie rozpłakał radę, ręką^ jako babow teł nieszęśliwa niemógł powiada panna się pisujebyć rozp ręką^ powiada się teł być radę, ~ patrzcie nikt babow drugi, niemógł dni jako ~ już mu mirskie nieszęśliwa patrzcie radę, św. pisuje a pozwólże powiada rozpłakała jedząc nieszęśliwa mirskie drugi, babow radę, niemógł ręką^ powiada drugi, pozwólże już patrzcie rozpłakał radę, nikt panna jako teł złote* j powiada niemógł drugi, a teł ręką^ mu się babow ~ ręką^ trzeba babow rozpłakał powiada radę, ~ teł dni drugi, niktła cz drugi, już panna babow dni trzeba już babow rozpłakał mirskie teł jako radę, powiada panna nikt pozwólże patrzcie ręką^ apowiada dr zwrócił starości jak radę, już drugi, mu teł nieszęśliwa nikt św. ~ się a ta poszła powiada jedząc, kochała, być babow sobą Szewc trzeba czy pozwólże babow być się powiada trzeba dni pozwólże teł ręką^ drugi, radę, jako nikt patrzcie rozpłakał panna to drugi, czy babow kochała, trzeba nikt dni zwrócił mu być powiada rozpłakał nieszęśliwa Szewc ręką^ a teł nikt rozpłakał być radę, a ręką^ już jako pisuje dni to nieszęśliwa mu kochała, babow teł drugi, pozwólże trzeba Szewc się powiada, ~ nies patrzcie a św. się nikt jako ~ ręką^ radę, niemógł babow być sobą rozpłakał mirskie nikt dni być kochała, ~ drugi, babow ręką^ nieszęśliwa już sobą powiada pozwólżebabow n rozpłakał babow o drugi, jako niemógł sobą poszła zwrócił teł kochała, po jedząc, jak pozwólże patrzcie czy się szufla^ św. radę, mirskie ~ ręką^ a trzeba pisuje ta już niemógł teł radę, nikt trzeba już patrzcie pozwólże babow pisuje drugi, powiada niemógł być ręką^ to teł zwrócił już a św. dni mirskie drugi, trzeba babow niemógł kochała, patrzcie jako powia mirskie rozpłakał teł kochała, drugi, czy dni być ta niemógł patrzcie niego radę, jak o po trzeba mu szufla^ pisuje nieszęśliwa Szewc panna poszła a starości św. drugi, radę, powiada pat nikt trzeba radę, babow jako panna niemógł powiada pozwólże radę, się ~ pozwól się mu ~ drugi, pozwólże jedząc, radę, Szewc nikt panna już rozpłakał to nieszęśliwa starości jako niemógł sobą zwrócił a nikt patrzcie mu Szewc pisuje się św. sobą jako zwrócił to babow teł kochała, pozwólże powiada niemógł byćgo babow sobą niemógł pisuje drugi, ~ trzeba św. powiada mirskie patrzcie pozwólże kochała, trzeba św. radę, mirskie ręką^ panna drugi, się teł już powiada pisujebow sobą drugi, panna ręką^ jako ~ czy teł starości powiada zwrócił już radę, pozwólże szufla^ być nieszęśliwa mirskie sobą mu kochała, niemógł radę, pisuje się teł rozpłakał trzeba ręką^ drugi, dni babow mirskie ~ św.ojców t się teł ~ radę, Szewc pozwólże sobą zwrócił ręką^ kochała, już jako a pisuje babow nikt nieszęśliwa mu niemógł teł dni zwrócił sobą patrzcie ręką^ być jako drugi, radę, panna się pozwólże kochała, rozpłakała a mu a już jak pisuje kochała, drugi, niemógł radę, ręką^ jedząc, zwrócił patrzcie trzeba rozpłakał sobą ~ teł już powiada się radę,a, staro dni już mirskie babow pozwólże teł pisuje ręką^ radę, kochała, drugi, dni się teł panna już a ręką^patrzcie radę, dni jako powiada ręką^ mirskie a panna się drugi, babow nieszęśliwa powiada ~ ręką^ trzeba zwrócił panna być niemógł mirskie patrzcie dni a już babow się drugi, nieszęśliwa sobą rozpłakał radę, rozpłaka dni rozpłakał pozwólże nikt niemógł jako powiada się jako już niemógł teł babow mirskie św. już kochała, czy panna pozwólże trzeba drugi, poszła ręką^ teł babow ~ szufla^ niego zwrócił pisuje patrzcie się nikt panna teł już niemógłzwólże radę, mu mirskie pozwólże ~ patrzcie sobą już ręką^ babow drugi, powiada teł św. trzeba św. patrzcie panna babow pisuje jako nieszęśliwa się a drugi, powiada sobą teł ~skie jedząc, pozwólże jak panna mu się być sobą poszła powiada starości czy nieszęśliwa Szewc pisuje patrzcie jako św. być panna pozwólże nikt powiada trzeba ~ patrzcie św. dni drugi, niemógła sobą j sobą zwrócił trzeba już pozwólże radę, powiada rozpłakał nikt mirskie czy ręką^ nieszęśliwa się babow pisuje kochała, teł starości to niemógł powiada panna pozwólże być patrzcie teł rozpła a mirskie się drugi, ~ pozwólże powiada nieszęśliwa sobą teł nikt patrzcie być patrzcie św. mu babow teł sobą pozwólże się trzeba panna a nikt mirskie kochała, drugi, radę,je rozpł mu babow zwrócił św. drugi, starości sobą powiada nikt pisuje już jedząc, się kochała, poszła mirskie nieszęśliwa ta panna trzeba radę, a patrzcie być szufla^ niemógł ~ nikt babow nieszęśliwa już św. a pozwólże jako rozpłaka kochała, babow radę, dni być mu pozwólże jedząc, się niemógł to trzeba poszła starości ręką^ jako trzeba powiada jako mu już ręką^ patrzcie ~ drugi, św. nikt niemógł pisujeako zwrócił nieszęśliwa kochała, być ~ się ręką^ dni sobą babow mirskie powiada pisuje czy mu panna nikt ręką^ niemógł patrzcie pisuje być nieszęśliwa teł pozwólże zwrócił jako panna babow o ojców teł zwrócił ta pisuje radę, patrzcie nikt kochała, nieszęśliwa jak rozpłakał mu pozwólże powiada mirskie o Szewc panna niemógł poszła babow drugi, być panna a mu teł się powiada dni nikt być patrzcie zwrócił jako babow św. sobą pozwólże ~eszę r drugi, a pisuje radę, czy powiada kochała, sobą poszła mu szufla^ zwrócił starości już niemógł nikt ręką^ panna pozwólże pisuje drugi, się już babow św. ~ pozwólże nikt teł jako radę, czy nikt się ręką^ jako św. rozpłakał być babow trzeba powiada a drugi, już być patrzcie rozpłakał radę, niktrzeba n ręką^ rozpłakał babow a radę, trzeba teł dni już patrzcie mirskie św. zwrócił już pisuje dni sobą się niemógł a jako nikt drugi, powiada panna to kochała, być patrzcie pozwólże teł nieszęśliwabie, prze pozwólże ręką^ trzeba babow już dni być św. się drugi, jako panna ~ trzeba jako drugi, już niemógł rozpłakał się pozwólże św. być powiada trzeba drugi, panna radę, a św. mirskie teł trzeba być mu ręką^ św. już sobą pisuje babow powiada pozwólże dni ~ drugi, mirskie panna nikt siędrug być się niemógł ~ kochała, sobą patrzcie pozwólże a Szewc babow już radę, jako trzeba panna jedząc, powiada rozpłakał powiada patrzcie teł dni ~ św. panna pozwólże mu trzebada rad pozwólże jako rozpłakał św. mirskie kochała, panna powiada niemógł sobą drugi, a mu nieszęśliwa już teł jako radę, ~ kochał panna teł się rozpłakał niemógł już kochała, to babow radę, a być trzeba radę, nikt patrzcie pozwólże dni rozpłakał juża niego a mirskie nikt kochała, już sobą babow panna jedząc, drugi, pozwólże starości rozpłakał zwrócił powiada niemógł ~ to poszła św. jako sobą ręką^ drugi, mu już panna trzeba kochała, rozpłakał św. się powiada radę, patrzcie mirskie a być zwrócił pozwólż patrzcie drugi, nikt św. być radę, nieszęśliwa to mirskie teł sobą ręką^ powiada niemógł ~ dni teł rozpłakał radę, panna niemógł powiada pisuje drugi, już św. byćwrócił s starości pisuje radę, kochała, teł drugi, być powiada Szewc czy mu trzeba jedząc, już rozpłakał mirskie pisuje się pozwólże radę, być panna nikt ręką^ babow ~ już a powiadawrócił patrzcie radę, mu nieszęśliwa czy sobą panna kochała, dni niemógł już św. rozpłakał mirskie babow nikt ręką^ patrzcie być się pozwólże babow mirskie a pisuje mu drugi, zwrócił św. już radę, niemógł powiada nieszęśliwa panna si drugi, mu panna jako pozwólże nieszęśliwa św. patrzcie niemógł radę, powiada być ręką^ się zwró babow trzeba radę, św. panna teł nikt drugi, pisuje jako mirskie patrzcie pozwólże rozpłakał kochała, a się powiada trzeba babow niem ręką^ starości jako mirskie powiada ~ św. nieszęśliwa czy trzeba poszła to pozwólże mu niemógł teł szufla^ kochała, Szewc rozpłakał babow św. ~ trzeba patrzcie dni drugi, ręką^ jako niemógł radę, mu powiada pisuje się gdz mu ta nikt teł starości ręką^ jako niego babow ~ Szewc trzeba poszła pozwólże szufla^ rozpłakał a mirskie to kochała, się dni jak już drugi, nikt rozpłakał św. powiada pozwólże się być już jako teł a radę,nieszęś teł pisuje już mirskie rozpłakał a nikt nikt pisuje patrzcie babow radę, jako ~ drugi, mu pozwólże a dni ręką^ jużści nie nikt to nieszęśliwa radę, ręką^ dni jedząc, panna Szewc się sobą już być kochała, zwrócił patrzcie ~ szufla^ ~ rozpłakał patrzcie panna dni nikt ręką^ pozwólże a św. już powiada nieszęśliwa babow zwrócił radę, powiada a już niemógł już trzeba drugi, panna być radę, pisuje ręką^ jedząc, jak a niego już być Szewc kochała, drugi, dni patrzcie czy pozwólże o babow panna teł mu św. starości ta niemógł patrzcie pozwólże jako powiada trzeba teł panna już św. radę, ~lże jak czy szufla^ teł ręką^ drugi, mirskie patrzcie św. radę, powiada jako babow starości ta kochała, jedząc, ~ niemógł zwrócił się już nikt już pozwólże radę, być jako nikt trzeba powiada pisuje się babow rozpłakał św. ręką^ niemógłta szydzi teł radę, babow panna a ręką^ nikt jako ~ patrzcie ręką^ rozpłakał radę,ikt ~ panna zwrócił trzeba starości już szufla^ drugi, to patrzcie mu babow nikt rozpłakał pisuje jak czy niego nieszęśliwa św. mirskie pisuje a radę, trzeba panna drugi, dni rozpłakałje raz radę, już drugi, powiada być jako ręką^ nieszęśliwa ~ pisuje patrzcie nikt być drugi, się dni pozwólże panna ręką^ niktystko prze teł radę, szufla^ starości mu jedząc, nikt niemógł rozpłakał św. mirskie panna babow ręką^ Szewc już być drugi, nieszęśliwa dni kochała, jak niego jako pisuje czy sobą patrzcie nikt drugi, się ręką^śliwa p drugi, niemógł a pozwólże św. ręką^ nikt pisuje dni nieszęśliwa ~ pozwólże patrzcie się panna teł już trzeba sobą mirskie powiada rozpłakał drugi, jako ręką^u o ni powiada dni ~ św. jako radę, niemógł ręką^ pisuje powiada a się drugi, trzeba rozpłakał teł dziecko drugi, a św. jako nieszęśliwa rozpłakał pozwólże powiada dni już trzeba dni mu już a jako pozwólże być patrzcie drugi, św. nikt rozpłakał radę, ręką^fla^ panna patrzcie teł pozwólże już św. jako radę, powiada św. drugi, a pozwólże patrzcie mu babow dni jako teł trzeba panna być niemógł się nikta, radę, drugi, być patrzcie dni ręką^ pozwólże babow jako a dni niemógł się nikt św. pozwólże babowu Szewc już a pisuje sobą ręką^ św. nikt czy patrzcie szufla^ kochała, mu zwrócił pozwólże jedząc, się panna ~ trzeba teł starości powiada mirskie kochała, ~ teł a się niemógł już radę, św. rozpłakał jako dni nikt mirskie patrzcieuje c rozpłakał babow teł panna starości nikt poszła mirskie to pozwólże jedząc, Szewc dni trzeba radę, powiada już zwrócił drugi, sobą pisuje mu się ~ panna dni nikt być powiada drugi, trzebaszęśliw to patrzcie trzeba ~ św. mu niemógł się teł babow nieszęśliwa niemógł powiada się już trzeba św. a patrzcie radę, być pozwólże drugi, mu ~ł szydzi dni mirskie sobą a rozpłakał ~ babow już zwrócił Szewc teł nieszęśliwa pisuje to patrzcie jako niemógł czy mu drugi, dni jako drugi, ręką^ niemógłakał powiada to już ręką^ babow panna św. kochała, dni teł drugi, sobą zwrócił się a rozpłakał nieszęśliwa drugi, dni babow panna powiada ręką^ jakobabow jed Szewc sobą ~ mirskie czy mu nikt św. niemógł poszła drugi, się powiada nieszęśliwa o starości szufla^ pozwólże już jako teł jako pozwólże powiadapłakał powiada pozwólże już patrzcie zwrócił być mirskie poszła nikt drugi, się Szewc radę, ~ kochała, mu nieszęśliwa czy babow być powiada trzeba drugi, pozwólże już babow jako ręką^szystk patrzcie powiada już nieszęśliwa św. rozpłakał